Vkport predmetom zasadnutia MsZ dňa 7. mája 2020. Nalejme si teda čistého vína do pohára, alebo mätový čaj.

Bod. 7 – Vyhodnotenie rozpočtu Mesta a MsKS Veľké Kapušany za II. polrok 2019 – predkložila Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia, PhDr. Štefan Töviš, riaditeľ MsKS (videozáznam 0:57:30)

V rámci tohto bodu poslanec MsZ Attila Balogh vyjadril svoje sklamanie nad tým, že primátor mesta Peter Petrikán z príspevku primátora poskytol OZ – Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany 300 Eur.

Primátor mesta vysvetlil, že finančný príspevok nášmu OZ poskytol na základe žiadosti, ktorú sme mu písomne doručili. Dodal tiež, že počas 14. rokov práce ako primátor mesta z príspevku primátora podporil takmer každého fungujúceho v meste, aj OZ KOPUS.

P. Balogh ale naďalej ťahal čas na zasadnutí MsZ a venoval sa nášmu OZ za peniaze daňových poplatníkov a presviedčal prítomných o tom, že sme prepojení priamo na primátora mesta, lebo nám poskytol dotáciu 300 Eur.

Následne z úst jedného z poslancov odznelo, že “Treba ich zrušiť”. My vieme komu hlas patril, ale keďže nie je možné zo záznamu ho identifikovať, kvôli rúškam, neoznačujeme nikoho. Uvádzame tu iba to, čo si máte možnosť odsledovať.

Bolo ale zábavné sledovať snahu 2 poslancov, ktorí si myslia, že majú moc zrušiť naše OZ, ktoré bolo právoplatne založené. Áno, príspevok na jeho založenie sme získali aj z primátorovho fondu, ale to neznamená, že 2 poslanci MsZ nás môžu prinútiť vymazať naše OZ z registra OZ. Smutné na tom celom je to, že namiesto konštruktívnych návrhov riešili za poslaneckú výplatu opäť nás.

Poslanci si myslia že do mestského zastupiteľstva boli zvolení, aby presadzovali svoje vlastné názory. Lenže poslanec je zástupca svojích voličov a je POVINNÝ pracovať podľa vôle väčšiny svojích voličov. Aj keby to bolo v rozpore s ich názorom!

Nalejme si teda čistého vína do pohára, alebo mätový čaj

Do tejto chvíle nás, priznáme sa ani nenapadlo poďakovať sa za pomoc a tak ďakujeme primátorovi mesta za jeho podporu. Keď sme žiadosť podávali, nemali sme cieľ na celý rok, ale nápady prichádzali samé, v rámci chodu, ktorý sa nezastavil 365 dní v roku a vy, naši čitatelia ste našimi svedkami. Naša práca pre občanov nášho mesta, ale aj pre okolité obce, dediny, prebieha bez prestávok, bez víkendov a sviatkov.

Tu je žiadosť, ktorú sme na začiatku roku 2019 primátorovi mesta doručili. Nemáme čo skrývať.

Túto žiadosť dostala aj finančná komisia na kontrolu vyúčtovania

Vyúčtovanie sme odovzdali, následne ho skontrolovala finančná komisia.  

Okrem týchto výdavkov boli aj ďalšie, ktoré sme hradili z vlastných prostriedkov : Dobrý jarmok – reklamné predmety – 39,45, zakúpili sme papierové tašky na balenie hygienických a čistiacich prostriedkov – 21,97, spolu v roku 201961,42 Eur

Už aj v roku 2020 nám pribudli výdavky, ktoré sme hradili z vlastných: vkport – hosting – 35,86 Eur, vkport – doména – 14,28 Eur, vkport – doména 14,28 Eur, poplatok v banke za vklad – 9 Eur, papier na pozvánky Večer rozhovorov – 7 Eur – spolu 80,42 Eur

Okrem redakcie vkport.sk, pracujeme aj v redakcii mestského časopisu Copus bez nároku na honorár. Nie je to práca za plat, je to práca kvôli potešeniu z výsledku a vy máte všetci možnosť vidieť výsledok, keď časopis COPUS držíte v rukách.

Prečo vkport.sk si môžete prečítať tu – https://vkport.sk/2019/02/22/preco-vkport-sk/

Máme pochopenie s poslancom Baloghom. Chápeme, že nechápe takúto nezištnú činnosť, pretože keď sme si prešli Uznesenia od roku 2009, zistili sme, koľkokrát žiadal a koľkokrát získal dotácie Attila Balogh a OZ KOPUS

18. júna 2009 – Balogh Attila na usporiadanie už tradičnej Christmas Party V – vystúpenie hudobných skupín počas  Vianočných sviatkov  – 500 € 

26. februára 2009 – Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 133 € ( 4000.- Sk ) na organizovanie hudobného koncertu troch skupín dňa 20.3.2009

10. júna 2010 – na organizovanie už tradičného podujatia Christmas party finančnú čiastku vo výške 400 Eur

15. decembra 2011 – Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch s c h v a ľ u j e na organizovanie Christmas rock party – VII. Tradičný koncert amatérskych hudobných skupín finančné prostriedky vo výške 200.- €.

8. novembra 2012 – Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch s c h v a ľ u j e finančný príspevok pre p. Attilu Balogha vo výške 300.- € na usporiadanie Christmas party VIII. 7

14.novembra 2013 – Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch n e s ú h l a s í  s pridelením finančného príspevku pre p. Attilu Balogha na uskutočnenie 9. ročníka vianočného koncertu amatérskych hudobných skupín CHRISTMAS PARTY.

29. apríla 2015 – Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch s c h v a ľ u j e 1. pre IX. Christmas party finančnú dotáciu vo výške 1375.- €

24. februára 2016 – Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch s c h v a ľ u j e dotáciu pre X. Christmas párty vo výške 1 000,- €

 22. februára 2017 – pre OZ KOPUS na XIII. Christmas party, Kopus Charity 2017 a nahrávanie CD nosiča finančnú čiastku vo výške – 900.- €  

21. februára 2018 – pre O. z. KOPUS   – 1 100.- €.

                                                                                    Zdroj: archiv.vkapusany.sk

4. decembra 2019– Čo sa týka príspevku pre o.z. K.O.P.U.S, skonštatoval p. Balogh, že by prijal príspevok aspoň na ozvučenie vo výške 600,- eur. Mgr. Rastislav Rožok navrhol upraviť riadok č. 188 – časopis COPUS o zníženie – 600,- eur na ozvučenie pre o.z. K.O.P.U.S. Dotácia pre o.z. Kopus – 600,- eur neschválená,  Mgr. Rastislav Rožok stiahol návrh na úpravu v riadku č. 188 – časopis COPUS o 600,- eur.  Článok aj s linkom na videozáznam nájdete tu https://vkport.sk/2019/12/16/upravu-programoveho-rozpoctu-mesta-velke-kapusany-na-rok-2019-ako-to-bolo-s-dotaciami-pre-oz-komocsa-a-oz-k-o-p-u-s-nazorovy-clanok/Pôvodne žiadal dotáciu 1500 Eur.

                                                                                      Zdroj: www.vkapusany.sk

Spolu: 5908 Eur len z dotácií,ktoré schvaľovalo mestské zastupiteľstvo

Koľko dostalo OZ KOPUS ešte z príspevku primátora sme nezisťovali. Bolo by to neúctivé voči primátorovi mesta, aby musel vysvetľovať koľko a prečo a komu dal. Veď pán Balogh určite vie, koľko dostal z príspevku primátora, mimo dotácií navyše.

Ďalšia vec o ktorej vieme je, že na všetky akcie ktoré robil museli tí, ktorí chceli ísť zaplatiť vstupné. Podotýkame, že MsKs poskytuje svoje priestory OZ fungujúcim v našom meste za 1 Euro.

Čiže vzal peniaze z mestského rozpočtu, ktoré sú peniazmi všetkých občanov, ale tí ešte, aby sa napríklad dostali na koncert museli zaplatiť vstupné.

Ľahko sa takto vystatuje, že jeho OZ KOPUS robí kultúru!

Teraz si porovnáme to, čo vieme. Náš jeden rok s príspevkom 300 Eur a 10 rokov Attilu Balogha a OZ KOPUS s 5908 Eur.

Vkport.sk – 300 EurOZ KOPUS a p. Balogh na Chrystmas party a jeden koncert a CD nosič –  5908 Eur

Teraz sa poďakujeme drahí čitatelia a občania Vám. My sme vzali 300 Eur, ale spolu s Vami sme vrátili:

– Patrik vo Veľkých Trakanoch – akciu sme podporili mediálne, vďaka nám sa zapojilo aj mnoho kapušančanov, ktorí ste piekli zákusky, vyrábali darčekové predmety, šili, venovali ste financie, získali sme nové kontakty a vytvorili sa nové priateľstvá a pomoc sa nám vrátila na Dobrom jarmoku.

– Zbierka hygienických a čistiacich prostriedkov, celý november –  12 rodín, ktorým sme pomohli na celý rok

– Dobrý jarmok – Zille a Dávid – 2674 Eur a nejaké drobné

– Do Prešova sme poslali – 584,71 Eur, niečo nám stiahli za prevod

– Riško a Alex – 1100 Eur

– V novembri 2019 som darovala z nášho pozemku mestu 200 stromov. Môžete ich vidieť v mestskom parku a na Sídl. LNT.

– V marci vysadil môj manžel ďalšie dve stromy k autobusovej zástavke oproti Polícii.

A kde sú pohonné hmoty, ktoré minula Reny

Čiže vzali sme 300 Eur z mestského rozpočtu a Spolu s Vami sme vrátili za jeden rok nášmu mestu a občanom 4358,71 Eur v ktorých nie je vyčíslená cena hygienických a čistiacich prostriedkov pre 12 rodín z nášho mesta na celý rok a nie je vyčíslených 200 stromov, ktoré som mestu venovala ja.

Balogh Attila a OZ KOPUS vzal za 10 rokov 5908 Eur a mohli ste si ešte kúpiť vstupenky na koncerty, ak ste sa chceli zabaviť. – Bavíme sa iba o koncertoch na ktoré boli dotácie poskytnuté. Či natočil aj CD nosič na ktorý tiež žiadal príspevok nevieme.

Tu by sme Vás chceli informovať, že poslanec Balogh, ktorý vo svojej predvolebnej kampani vyhlasoval, že je silný lokálpatriot, neprispel ani na jednu našu dobročinnú charitatívnu zbierku, ktorá bola pre sociálne znevýhodnené rodiny, pre osamelých dôchodcov, pre dve ťažko zdravotne postihnuté detičky, pre občanov mesta Prešov, ktorí pred Vianocami prišli o všetko.

Podľa neho naša redakcia píše konšpiračné články proti poslancom MsZ, najviac proti nemu. Tak si ich zopakujme :

 – 1. článok – Minulý rok sa poslanec chválil, že aký je pekný mestský park. Bol krásny, aktivační zamestnanci mesta pracovali. Aj tento rok sa dá určite do poriadku, keď oni nastúpia, zatiaľ čaká kedy bude v perfektnom stave, aby sa v ňom mohol odfotiť : https://vkport.sk/2019/04/01/chceme-poslanecky-exhibicionizmus-alebo-realne-skutky-nazorovy-clanok/

– 2. článok – Vkport predmetom zasadnutia MsZ – prepis videozáznamu. Tu nie sú slová potrebné, čítajte – https://vkport.sk/2019/04/02/poslanci-smerom-k-vkport-sk/

– 3. článok – Platy poslancov MsZ – https://vkport.sk/2019/05/29/platy-mestskych-poslancov-za-1-polrok-prace-a-vysvedcenie-za-ich-pracu-nazorovy-clanok/

– 4 článok – Článok o Delegovaní členov do Rady škôl – https://vkport.sk/2019/05/30/delegovanie-clenov-do-rady-skol-v-zriadovatelskej-posobnosti-mesta-velke-kapusany-preco-je-snaha-menit-to-co-funguje/

– 5. článok – Kalokagathia sa tiež stala predmetom Mestského zastupiteľstva, tak sme sa ozvali – https://vkport.sk/2019/06/02/kalokagathia-predmetom-msz/

– 6. článok – Reakcia umelcov zo Spolku slovenských spisovateľov na video p. poslanca Balogha – https://vkport.sk/2019/06/09/pars-artem-linda-chopin/

7. článok – AED – celý príbeh aj s tým, ktorí poslanci akou sumou prispeli – https://vkport.sk/2019/09/26/cesta-aed-automatickeho-externeho-defibrilatora-od-prvych-momentov-az-po-odovzdanie-nazorovy-clanok/

– 8. článok – Prečo tisícky rokov stará morálka zavzdychala – https://vkport.sk/2019/10/07/preco-tisicky-rokov-stara-moralka-zavzdychala-nazorovy-clanok/

9. článok – Reakcia na video p. poslanca https://vkport.sk/2020/03/23/realne-ciny-versus-video-z-pohodlia-domova-nazorovy-clanok/

Verte mi, nikdy som nečítala viac konšpiračnejší text, ako bol blog p. Balogha po ustanovujúcom zasadnutí MsZ a ktorý zverejnil v roku 2019 – http://www.balogh-attila.wbl.sk/Blog-2019.html

Pobavila som sa pri čítaní a zároveň ako správna spisovateľka pustila uzdu fantázie a vytvorila Príbeh o Emilovi – https://vkport.sk/2019/02/02/pribeh-o-poslancovi-emilovi/ .Mal úspech, prečítalo si ho takmer 3000 ľudí.

Počas našej existencie sme priniesli 791 článkov a denne niekoľko desiatok statusov na FB.

Okrem toho, čo už máme za sebou pripravujeme  – Burzu kníh, Večer rozhovorov, určite opäť zbierky, Dobrý jarmok, návštevu spisovateľov v Špeciálnej škole a v ŠKD, podporíme opäť aj Patrika a máme plnú hlavu ďalších nápadov.

My už dotácie z mestského rozpočtu ako OZ žiadať nebudeme. Okrem tých 300 Eur, ktoré sme získali z rozpočtu mesta sme skúsili ešte raz, nevyšlo – článok tu https://vkport.sk/2019/10/12/1-pripravili-sme-pre-vas-projekt-ale-zial-kapusianska-luka-nezakvitne-2-nesud-ale-rozmyslaj-ked-spojena-skola-nie-je-nasou-skolou-tak-potom-cia-je-ked-vzdelava-deti-z-nasho-mesta/ Nemáme v úmysle oberať rozpočet mesta o peniaze a znepokojovať niektorých poslancov. Na prácu, ktorá prináša potešenie nielen nám, ale aj iným ani nie sú potrebné. Ide to aj bez nich a keď nejaké budeme potrebovať, zoženieme od sponzorov, alebo cez projekty inde. Naďalej ale budeme sledovať kam idú finančné prostriedky nás všetkých a budeme sa vyjadrovať.

791 článkov z ktorých bolo 9 článkov venovaných práci poslancov.

782 článkov, ktoré boli o dôležitých ľuďoch pre naše mesto. O tých, ktorí ho živia športom, dobrosrdečnosťou, folklórom, šíria dobré meno o Veľkých Kapušanoch všade vo svete.     

Možno v budúcnosti by sme mali otvoriť dvere odborníkom. Ľuďom, ktorí majú pevný charakter, kompetencie a odbornosť a nesledujú iba ciele svoje, ale zameriavajú sa na spoločnosť v našom meste. Celú. Aby som nekrivdila nikomu, musím podotknúť, že máme aj poslancov aktívnych a pracovitých a spoľahlivých. Vy viete, ktorí sú to…

A na záver Vám prinášam moje zamyslenie :

Drahý Aristoteles, starogrécky filozof napísal, že tam kde vládne právo, niet podmienok na vystupovanie demagóga. V prípade tohto poslanca to pravda nie je, keďže pre demagóga je príznačné aj to, že má na pamäti vlastné záujmy.  Fakty sa falošne interpretujú, demagóg baží ak nie po moci tak aspoň po uznaní a necíti sa ničím obmedzený, veď je poslanec. O práve síce ustavične hovorí, priam sa ním oháňa ako so zástavou, ale inak ho nemieni dodržiavať. Snaží sa zapáčiť davu, veľa sľubuje, pričom vie, že sľubuje nesplniteľné. A presviedča o jedinej pravde.

O svojej.

Milý Aristoteles, vystríhal si nás pred zdegenerovanou demokraciou v ktorej demagóg prekrúca fakty, znásilňuje cudzie argumenty, citujúc slová protivníkov nikdy nevyrieknuté, falošne popisuje udalosti. Vieme, že najdôležitejším nástrojom demagóga, úporne túžiaceho po čoraz silnejšej moci, je klamstvo.

Klamstvo očierňujúce protivníkov a nepravdivé obvinenia.

Demagóg ukazuje ľudu nepriateľa, lebo každý demagóg musí mať nepriateľa.

Vo výsledku sú demagógovia ako tyrani, ktorí bojujú proti statočným ľuďom, lebo tí sú všeobecne pre nich najnebezpečnejší.

Zdalo by sa, že v demokracii nemá taká očividná demagógia veľké šance, že spoločenstvo, ktoré má za sebou dostatočné skúsenosti, rýchlo dokáže rozšifrovať hlásané bludy, kompromitujúce svojich autorov.

Ukazuje sa však a denne, že to tak nie je, demagógia kvitne a ľudia napriek zmeneným podmienkam jej ochotne podliehajú, hoci by sa jej mali vyvarovať.

Prečo demagógom ľudia načúvajú a podporujú ich?

Je to otázka, na ktorú si sa, milý Aristoteles, už pokúsil odpovedať.

Písal si, že „vždy sa nájdu ľudia pripravení na všetko, len aby sa dostali ku koristi. Ľudia túžiaci po honore, závistliví voči iným, ľudia, ktorí zrazu zacítili svoju šancu.“

Lenže!

V dôsledku zániku občianskych povinností, pocitu zodpovednosti a amorálnych postojov vzniká pomaly mesto, nie ľudí slobodných, ale despotov, pričom jedni sú plní závisti a druhí plní pohŕdania.

Mesto plné rodiacich sa konfliktov.

Ach, Aristoteles, predpovedal si pád demagógov, ale nenapísal si, kedy sa to stane a ja neviem ani to, či pán poslanec tento text pochopí.

Verím ale, že pracovitosť a múdrosť demagógiu porazí. Nemusí to byť hneď, to nejde, stačí neskôr…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov