1.Pripravili sme pre vás projekt, ale žiaľ Kapušianska Lúka nezakvitne…Čo nás teší, že peniaze dostali školské inštitúcie a my sme našli iné riešenie (názorový článok)

Ilustračný obrázok

1.Pripravili sme pre vás projekt, ale žiaľ nebol finančný priestor na jeho schválenie.

Nie je to výčitka, nedalo sa, sme spokojní s celkovým výsledkom rozdelenia financií.

Ide iba o informáciu smerom k vám, že sa uberáme aj iným smerom, ako priniesť konkrétne veci do nášho mesta.

Zaujala nás veta, keď sa odovzdával AED, lebo projekt Ruku na srdce vznikol v Košiciach v období, keď jeho autor, Ing. Števo Kertész bol poslancom v Košiciach a  chcel dať ľuďom niečo viac, ako len rozdeliť peniaze, ktoré mesto má dvihnutím ruky. Veď to je najmenej. Príst na MsZ a dvihnúť ruku a rozdeliť čo je. Ťažšie je priniesť nápad a potom aj financie mimo rozpočtu pre nás ľudí,aby sa nápad zrealizoval. My poslancami nie sme, ale dať niečo mestu chceme.

Príspevok sa týka zasadnutia mestského zastupiteľstva,bod: Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Veľké Kapušany v rámci vyhodnotenia podaných projektov k vyhlásenému „Tematickému roku 2019“ – predkladala: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka (video – 2:04:13)

Žiadosť odovzdalo 5 žiadateľov. Za školy a školské zariadenia 3, konkrétne ZŠ POH, Erdélyi János Alapiskola a Spojená škola. Jednu naše OZ a jednu iné spoločenstvo. Prečo iné zariadenia, osoby nepodali nebudeme posudzovať, ale títo žiadatelia si dali námahu a  počas dovolenky v júli  napísali projekty.

Čo sa týka  žiadosti nášho OZ, nežiadali sme nič pre seba, ani pre skupinu ľudí,  ale pre Vás, pre celé naše mesto ( t.j. : ak žiada dotáciu konkrétna škola jej projekt je obmedzený a šitý iba pre ich deti, teda pre určitú skupinu – boli poslanci, ktorí tento pohľad nepochopili) .

Projektom sme chceli dať dar pre všetky školy a pre všetky deti mesta. Aby spoznávali kvety, hmyz, motýle, aby vytvárali herbáre, aby mohli ísť a odpočinúť na príjemné miesto. Nuž a čo by sme z toho mali my dospelí? Vstup do mesta žiariaci pestrofarebnými kvetmi poteší každé oko či už obyvateľov mesta, alebo jeho návštevníkov.

Nehovoriac o tom, že  naše mesto by bolo priekopníkom tejto myšlienky na východnom Slovensku. Ďalej smerom na západ kvetinové lúky už fungujú.

Tešili sme sa, ako urobíme spoločnú brigádu s Vami všetkými, ktorí by ste sa pridali. Zažili by sme krásny deň s pocitom, že skrášľujeme naše mesto a tvoríme pre naše deti v zmysle tematického roka :Aj my sme súčasťou prírody.

Názov projektu bol:

Kapušianska lúka ako  návrat k prírodným trávnikom, výsadba stromov  a cibuľovín jarných kvetov.

Bol delený do viacerých častí. 

Prvou časťou bolo vytvorenie prirodzenej lúky v meste  s tabuľou Kapušianska Lúka.

Pre všetky deti mesta. 

Novému permakultúrnemu trendu sa začínajú prispôsobovať mnohé mestá. Copus mesto pre deti musí pamätať aj na také dnes už vytrácajúce sa veci  ako rozpoznávanie kvetov, spoznávanie hmyzu. Je nutné pokračovať aj v sadení stromov, sadiť kvety na zmiernenie teplôt v meste. Trávy sú alergénne, kvety nie.

Za pomoci mesta Veľké Kapušany sme vytypovali lokalitu   na založenie kvitnúcej  lúky.

Kvitnúce lúky sa kosia 1 – 2-krát do roka.  Ponuka trhu je veľká. Iba príklad: 

Ďalšou časťou projektu bola jesenná výsadba jarných cibuľovín na to určených miestach ako plochy určené pre kvety. Tieto po odkvitnutí ostanú v zemi a budú tvoriť každú jar  okrasu nášho mesta. Ide o tulipány, narcisy. Po ich odkvitnutí sa vysadia klasicky letné kvety.

Ďalšou časťou projektu bola výsadba cca. 20 okrasných stromov na novom mestskom cintoríne.

Okolo dvoch polkruhových múrikov. Podsadiť tieto polkruháče rovnakými stromami.

Tie potrebujú iba drôtenou kefou umyť. Ich funkcia nie je iba okrasná, ale môžu slúžiť ako lavičky na odpočinutie. Stromy by poskytovali tieň všetkým, ktorí si sadnú odpočinúť si a  plnili by tiež esteticky pri vstupe na cintorín. Taktiež projektová časť pre všetkých obyvateľov mesta, ktorí prichádzajú buď na pohreby, alebo na hroby svojich blízkych, taktiež vizitka nášho cintorína pre cudzích.

Poslednou časťou projektu bola výsadba cca. 15 stromov po dĺžke línie lukostreleckej dráhy, aby aspoň do polovice dráhy poskytovali tieň   hlavne deťom nášho mesta, ktorí a  ktoré sa budú danému športu venovať. K dnešnému dňu evidujeme okolo 80 ľudí, ktorí tomuto športu holdujú. Po dostavbe ich bude určite väčší počet .

Stromy sú v dolnej časti nakreslené v jednej línií.

Lukostrelecká dráha je vo výstavbe. V neposlednom rade leží v areály ZŠ POH, tieň stromov by využili deti školy či už v čase  vyučovania, alebo v školskom klube. A samozrejme pôsobili by aj estetične. 

Projekt neprešiel.

Ani jedna z jeho štyroch častí. Ani Kapušianska Lúka za 1000 eur.

Sme ale spokojní a šťastní, že peniaze sa rozdelili medzi školské inštitúcie, tak je to správne. Dokonca v istej chvíli sme chceli od nášho projektu ustúpiť, ak by reálne hrozilo, že niektorá zo šķôl nedostane príspevok kvôli nám, urobíme tak. 

Neriešime neschválenie našej žiadosti, NEKRITIZUJEME a to z toho dôvodu, že nebol na jej schválenie finančný priestor. Rozumej baget na projekty bol 10 000 eur a 5 žiadosti spolu činilo 17 000 eur.

Kapušianska Lúka s osadenou tabuľou pre všetky deti mesta, aj dospelých bola vyčíslená na 1000 eur.

Porovnajme ju ale s iným….

Napríklad s oneskorene podanou žiadosťou o dotácie OZ Kopus vo výške 1500 eur na jednorázovú akciu pre max. 50-100 účastníkov.

A potom ju zmixujme s etickým kódexom…

V závere vám oznamujeme, že sme našli iné riešenie a ktoré keď bude definitívne odklepnuté, tak budete prví, ktorým dáme vedieť. A nie, nie je to z mestského rozpočtu, pretože dá sa aj inak…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov