Currently browsing author

gabifedicova

Nové smetné nádoby vyrobili zamestnanci mesta, čím ušetrili peniaze z finančného rozpočtu.

Veľké Kapušany tak majú od včera – 18. 06. 2019 – 11 kusov nových smetných nádob, ktoré boli rozmiestnené na sídl. P.O.Hviezdoslava a L.N.T a ktoré sa podarilo zamestnancom technických služieb, popri mnohých iných povinnostiach, ktoré majú, vyrobiť za jeden mesiac. Je dôležité vedieť, že odpadkové koše na verejných priestranstvách …

„COPUS MESTO PRE NAŠE DETI – Aj my sme súčasťou prírody“ Výzva č. 1/ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany / „COPUS: VÁROS GYERMEKEINKNEK – Mi is a természet része vagyunk” Nagykapos Város költségvetéséből nyújtott pénzügyi támogatás 1/2019 sz. pályázati felhívása (vkapusany.sk)

Mesto Veľké Kapušany v rámci tematického roku „COPUS MESTO PRE NAŠE DETI  – Aj my sme súčasťou prírody“ aj tento rok vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany. Za nami je jedna veľmi úspešná akcia usporiadaná z príležitosti Svetového dňa životného prostredia pri ktorej …

P O Z V Á N K A na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch (vkapusany.sk)

Primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán zvoláva 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2019 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania: 1. Otvorenie 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola …

Centrum právnej pomoci – kancelária od 20.06.2019 už aj v Michalovciach (centrumpravnejpomoci.sk/

Centrum právnej pomoci od roku 2006 poskytuje právnu pomoc, ak pre nedostatok peňazí nemôžete využívať iné právne služby. Pomáha aj oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a tiež v azylových veciach, v konaniach o administratívnom vyhostení či o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny. Od 1. marca 2017 sa významne rozširuje …

TRETIE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH V ROKU 2019

Tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2019 bolo zvolané primátorom mesta dňa 29.05.2019 so začiatkom o 13:00 hodine a uskutočnilo sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. Prinášame vám videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Novinka – Hlasovacie zariadenie – Novinkou na tomto zasadnutí bolo hlasovacie zariadenie, ktoré zabezpečila Košická firma …

Deň otcov – 16. jún 2019

Tretia júnová nedeľa je každoročne venovaná Dňu otcov. A aj keď je dnes Deň otcov, prianie budeme adresovať ich potomkov – deťom Prajeme všetkým deťom, aby mali zodpovedných otcov v ktorých uvidia svoje vzory skrz pevné ruky, čo vedia aj objať, pohladiť a nesídli v nich strach, ale pocit ochrany …

KAPUŠIANSKA PALETA – Mestské kultúrne stredisko

KAPUŠIANSKA PALETA Dňa 13. júna vo Fotogalérii R. a C. Capa sa uskutočnilo vyhodnotenie XVIII. ročníka autorskej výtvarnej súťaže „Kapušianska paleta“. Do súťaže sa zapojilo celkom 52 žiakov. Z toho v I. kategórii (roč. 1.-5.) 31 žiakov a v II. kategórii (roč. 6.-9.) 21 žiakov. Súťažná téma „Veľké Kapušany“ sa viazala ku 805. výročiam prvej …

„EGY VÉRBŐL VAGYUNK” ÜNNEPSÉG ÉS A „ MI BÜSZKESÉGÜNK” TÖRTÉNELMI-IRODALMI PÁLYÁZAT DÍJKIOSZTÓJA

PROGRAM Június 22. Szombat 17.15 – Érkezés a Nagyszelmenci határátkelőre Itt csatlakoznának a Nagykaposi Futóklub tagjai / 5-10 személy/ A futókat fogadja:Haraszti Attila- Magyarország Kassai Konzulátusának főkonzulja Petrikán Péter Nagykapos polgármestere Gabri Rudolf a Nagykapos és Vidéke Társulás elnökeTóth Lajos Nagyszelmenc polgármestere 18.45– Érkezés Nagykaposra Herczegh Géza szobrához. Fogadja őket: Gabri …

Prejsť na panel nástrojov