Currently browsing category

Zasadnutia MsZ

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

Mesto Veľké Kapušany u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľajednotlivých volebných obvodov: …

Zasadnutie MsZ zo dňa 25.04.2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 25.04.2022 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta.  Závery zo zasadnutia MsZ zo dňa 25.04.2022 tu Videozáznam zo zasadnutia MsZ zo dňa …

Zasadnutie MsZ mimo schváleného programu rokovania zo dňa 28.02.2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch mimo schváleného plánu sa uskutočnilo dňa 28.02.2022 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo mimo plánu rokovaní otvoril PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta.  Na zasadnutí bolo prítomných 8 …

Zasadnutie MsZ zo dňa 16.12.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 16.12.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta.  Na zasadnutí bolo prítomných 12 poslancov. Program zasadnutia bol schválený jednohlasne. Zápisnica zo zasadnutia …

Zasadnutie MsZ mimo schváleného programu rokovania zo dňa 26.10.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch mimo schváleného plánu sa uskutočnilo dňa 26.10.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo mimo plánu rokovaní otvoril PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta.  Na zasadnutí bolo prítomných 9 …

Zasadnutie MsZ mimo schváleného programu rokovania zo dňa 22.10.2021 sa neuskutočnilo. Dôvody sú v príspevku

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo plánu rokovaní otvoril PaedDr. Peter Petrikán, PhD. primátor mesta. Upovedomil prítomných, že z pracovných dôvodov sa ospravedlnilo 6 poslancov (PhDr. Hajnalka Hack, Milan Hrabčák, Mgr. Rastislav Rožok, Ing. Monika Jakabová, M.A. Róbert Kondáš, Mgr. Attila Balogh, DIS. art.) Primátor skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 …

Zasadnutie MsZ zo dňa 29.09.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 29.09.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta.  Na zasadnutí bolo prítomných 9 poslancov. Program zasadnutia bol schválený jednohlasne. Zápisnica zo zasadnutia …

Zasadnutie MsZ zo dňa 23.06.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 23.06.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Zasadnutie Mestského zastupiteľstva, otvoril PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta.  Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov (po otvorení). Program zasadnutia nebol schválený. Bol doplnený …

Zasadnutie MsZ zo dňa 02.06.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 02.06.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta.  Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov (po otvorení). Program zasadnutia bol schválený jednohlasne. Zápisnica …

Prejsť na panel nástrojov