Currently browsing category

Hlavná Strana

Gyilkos agysejtek (ujszo.com)

Azon a napon, mikor Anna asszonnyal találkozót beszéltünk meg, még nem sejtettem, hogy ottlétem alatt nem egy, hanem két történet körvonalazódik Nagykapos egyik csendes kis utcájában, egy háromemeletes panellakásban. Mikor belépek, az édesanya arra kér, vessünk egy pillantást Amáliára, a lányukra. A hálószobában halkan szól a televízió. A lány szeme …

Prírodná záhrada vo Veľkých Kapušanoch

Majiteľom záhrady je Ladislav Hudák : “História našej záhrady sa začala písať v roku 2011 kúpou rodinného domu s obrovským pozemkom s rozlohou 8000 m2 .” Nachádza sa v okrajovej časti mesta Veľké Kapušany a je sprístupnená pre školy a verejnosť. Nájdeme v nej približne 300 stromov ako buk, platan, …

Ruszkán, Dobó István sírjánál

Írta: Ozsváth Sándor A Felvidéken, éppen a nyelvhatáron, hetvenre a magyar, fél kilométerre pedig az ukrán határtól fekszik Dobóruszka (Ruská), a Dobó-család ősi fészke. Itt temették el Eger várának híres főkapitányát. A hányatott sorsú főúr alakja minden magyar számára ismerős Gárdonyi Géza regényéből. Eger vár viadala után még húsz évig …

Laura Onušková Vás pozýva na spevácko – hudobný recitál – vkport. sk Vám prináša rozhovor :-)

1.Laura, Vy sa spevu, spievaniu venujete už nejaký čas. Čo Vás k tomu priviedlo a ako ste vlastne začínala?Spievať som začala približne pred 9 rokmi, keď som sa zapísala doZUŠ – ky na hodiny spevu, pretože som po ukončení gymnázia chcelaštudovať na Vysokej škole muzických umení a potrebovala som maťnejaké …

Slovenská republika si 5. júla pripomenie štátnym sviatkom príchod svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V roku 2019 od tejto udalosti uplynie 1156 rokov.

Slovenská republika si 5. júla pripomenie štátnym sviatkom príchod svätých Cyrila (Konštantína) a Metoda na Veľkú Moravu. V roku 2019 od tejto udalosti uplynie 1156 rokov. Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda je 5. júla štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom Deň slovanskej písomnosti a kultúry slávia sviatok …

Akik hisznek, azok nincsenek egyedül…Írta: Gábor Bertalan – 2019.07.04

Július 3-án, Alsóbodokon Gábor Bertalan esperesplébános vezette a havonkénti imahadjáratot Isten szolgája, gróf Esterházy János boldoggá avatásáért. Gróf Esterházy János (1901-1957) 56 éven keresztül volt a rábízottak pásztora és vezetője. 1957. március 8-án belépve Isten misztériumába, átlépte a másik élet küszöbét. Hisszük és valljuk, hogy ezt a lépést nem egyedül …

Košický kraj vymenoval nových riaditeľov stredných škôl (kosicednes.sk)

Riaditeľov 12 stredných škôl vymenoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Sedem riaditeľov pokračuje v ďalšom päťročnom funkčnom období, na piatich školách sa mení vedenie. Menovacie dekréty si noví či staronoví riaditelia v stredu prevzali na Úrade KSK.  Novou riaditeľkou gymnázia v Rožňave bude Katarína Adamková, Gymnázium vo Veľkých …

Prejsť na panel nástrojov