Currently browsing category

Hlavná Strana

Zapálenie 1. adventnej sviečky v ZŠ POH Veľké Kapušany

Zdroj : zs-pohvk.edupage.org ADVENT z lat. adventus- príchod. Symbolom adventného obdobia, je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Nápad zhotoviť adventný veniec pochádza od hamburského duchovného Johanna Wichlerna. V roku 1860 si zavesil vo svojom dome veľký …

Čistenie komínov

Pondelok: 30. 11. 2020 ul. Juraja Dózsu, ul. Čičarovská, ul. Vojanska, ul. Janka Kráľa, ul. Vinohradská    Utorok: 1. 12. 2020 ul. Komenského, ul. Štúrova, ul. Sándora Petofiho   Streda: 2. 12. 2020 ul. Orgovánová, ul. Ružová, ul. Tulipánová, ul. Muškátová    Štvrtok: 3. 12. 2020 ul. Jána Erdélyiho, ul. …

Si kreatívny študent základnej alebo strednej školy, rád súťažíš, vieš napísať skvelý článok a si najlepší na Slovensku? (prevencia.sk)

Si kreatívny študent základnej alebo strednej školy, rád súťažíš, vieš napísať skvelý článok a si najlepší na Slovensku? Ak to chceš dokázať a okrem toho by si chcel ešte vyhrať bomba ceny, všetko čo pre to musíš urobiť je pár jednoduchých krokov. napíšeš skvelý článok na tému Informačná bezpečnosť, ja a moja škola stanovený …

Prečo zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch prekvapilo obsahom. Rozobrali sme článok Aktuality. Sk. Fakty, ale aj dlhy, ktoré sa nájomcom mestských bytov iba nabaľujú. Odpredaj, ktorý sa týka každého jedného občana vo Veľkých Kapušanoch

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo plánovaného rokovania sa uskutočnilo dňa 18.11.2020 o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. Program tu Videozáznam si môžete pozrieť tu Rokovanie trvalo 41 minút. Prerokovával sa jeden bod  – Zmena a doplnenie prílohy č. 1 v Uznesení č.99 zo dňa 28.8.2020. O čo ide? Odpredaj bytov vo …

Komu pomôžeme zbierkou, ktorá bude prebiehať od 30.11.2020 do 04.12.2020

V predchádzajúcich príspevkoch sme vás informovali o tom, že od 30.11.2020 do 04.12.2020 v čase od 13:00 do 18:00 hod. každý pracovný deň, bude na mestskom úrade – prízemie, prebiehať dobročinná charitatívna zbierka. Dobročinnú charitatívnu zbierku vyhlásilo naše Občianske združenie, ktoré je zaregistrované pod názvom Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany, …

A málenkij robot áldozataira emlékezünk (COPUS V.2019)

Mindenszentek előtt Nagykapos is minden évben megáll egy pillanatra. Visszaemlékszik… Az 1944 december 10-12. között összefogdosott emberekre, akiket málenkíj robotra meneteltettek.  1944 ősze, tele különös, kegyetlenül különös időszak volt. Novemberben a Vörös Hadsereg felszabadította a környéket. Decemberben pedig a „felszabadítók” közel 650 ártatlan civil férfit hurcoltak el a régióból. Egy …

Vo Veľkých Kapušanoch si pripomenuli oslobodenie mesta pri Pomníku víťazstva

22. novembra 2020 si počas pietnej spomienky pri Pomníku víťazstva vo Veľkých Kapušanoch pripomenuli dôležitý historický okamih, oslobodenie Veľkých Kapušian. Pripomenutie vzhľadom k opatreniam v súvislosti s pandémiou Covid 19 bolo v úzkom kruhu predstaviteľov mesta. Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia ZO KSS v mene ktorej položili veniec Marián Nagy …

Mikuláš Spiegel vyrastal vo Veľkých Kapušanoch v rodine Mórica Spiegela, tamojšieho mlynára. Po obsadení mesta odišiel do Palestíny ( vyhol sa deportácií), aby sa tam pripojil k československým jednotkám. Bol aj pri vylodení v Normandií. Víťaz vojny ostal bez povýšenia „Veľmi som chcel bojovať za demokratickú Československú republiku.

Mikuláš Spiegel vyrastal vo Veľkých Kapušanoch v rodine Mórica Spiegela, tamojšieho mlynára. „Študoval som na reálnom gymnáziu v Užhorode, ktorý bol pred vojnou súčasťou Československa. No po obsadení vtedajšej Podkarpatskej Rusi a južného Slovenska horthyovským Maďarskom som ako Žid nemohol ďalej študovať na vysokej škole. Bol som znechutený, sklamaný – …

Prejsť na panel nástrojov