Currently browsing tag

velkekapusany

Zapálenie 1. adventnej sviečky v ZŠ POH Veľké Kapušany

Zdroj : zs-pohvk.edupage.org ADVENT z lat. adventus- príchod. Symbolom adventného obdobia, je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Nápad zhotoviť adventný veniec pochádza od hamburského duchovného Johanna Wichlerna. V roku 1860 si zavesil vo svojom dome veľký …

Čistenie komínov

Pondelok: 30. 11. 2020 ul. Juraja Dózsu, ul. Čičarovská, ul. Vojanska, ul. Janka Kráľa, ul. Vinohradská    Utorok: 1. 12. 2020 ul. Komenského, ul. Štúrova, ul. Sándora Petofiho   Streda: 2. 12. 2020 ul. Orgovánová, ul. Ružová, ul. Tulipánová, ul. Muškátová    Štvrtok: 3. 12. 2020 ul. Jána Erdélyiho, ul. …

Si kreatívny študent základnej alebo strednej školy, rád súťažíš, vieš napísať skvelý článok a si najlepší na Slovensku? (prevencia.sk)

Si kreatívny študent základnej alebo strednej školy, rád súťažíš, vieš napísať skvelý článok a si najlepší na Slovensku? Ak to chceš dokázať a okrem toho by si chcel ešte vyhrať bomba ceny, všetko čo pre to musíš urobiť je pár jednoduchých krokov. napíšeš skvelý článok na tému Informačná bezpečnosť, ja a moja škola stanovený …

Október v znamení dobročinnosti PONOŽKOVÝ OKTÓBER – PODAJ ĎALEJ PONOŽKY – pre Červený kríž

„Veci, ktoré v živote dostaneme nám dovoľujú žiť. Veci, ktoré dáme ostatným dovoľujú žiť im. Nikdy sa na nikoho nepozeráme zhora, s výnimkou, keď mu pomáhame vstať.“ Centrum voľného času Veľké Kapušany a OZ Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany pod záštitou primátora mesta Veľké Kapušany sa zapája do kampane OZ Podaj …

Prevencia je dôležitá a veta, že sociálne siete, šikanovanie a kyberšikanovanie sa nás netýka, alebo mne sa to nemôže stať v 21. storočí NEPLATÍ. (www.vkapusany.sk)

Prevencia je dôležitá a veta, že sociálne siete, šikanovanie a kyberšikanovanie sa nás netýka, alebo mne sa to nemôže stať v 21. storočí NEPLATÍ. Sociálne siete zasahujú do našich životov. Nielen do života dospelých, ale aj do životov detí. Nie sú už iba o zábave a sociálnych kontaktoch, ale stali …

A predsa odbehli MARATÓN !

A predsa odbehli MARATÓN ! Hoci košickí  organizátori Medzinárodného maratónu mieru museli z dôvodu pandemickej situácie tento týždeň ešte raz zredukovať celkový počet účastníkov na 200, naši traja dovtedy kvalifikovaní na MMM to nevzdali. K trom bežcom – Gabri Lóránt, Silvia Pappová, Viktória Pappová sa dnes pridali aj ďalší dvaja – Roland …

MKST Veľké Kapušany – stolný tenis v našom meste

Začiatky stolného tenisu vo Veľkých Kapušanoch Začiatky stolného tenisu na organizovanej úrovni sa v našom meste datujú od 01.09.1974, kedy bol založený p. Valentínom Krištofom klub Energetik Veľké Kapušany, ktorý mal svoje sídlo a zároveň aj hraciu miestnosť v SOU energetickom vo Veľkých Kapušanoch. Klub začínal v amatérskych podmienkach, od …

POTULNÁ GALÉRIA PRICHÁDZA POD OKNÁ A BALKÓNY VAŠICH DOMOV

“Potulná galéria prináša pod okná a balkóny sídlisk v regiónoch Slovenska výstavu, performance a koncerty na tému Blokáda extrémizmu. Hravou formou umeleckých diel a metaforickým jazykom umenia upozorňujeme na potrebu kriticky myslieť, hovoríme o extrémizme, rasizme, xenofóbii, domácom násilí, susedskom porozumení a tolerancii k menšinám,” povedal autor a kurátor projektu …

Prejsť na panel nástrojov