Currently browsing tag

velkekapusany

JE to tu! NAŠA CHARITATÍVNA DOBROČINNÁ ZBIERKA

Občianske združenie Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany (vkport.sk) pod záštitou primátora mesta Veľkých Kapušian vyhlasuje v období od 20.11.2023 do 24.11.2023 dobročinnú charitatívnu zbierku Miesto: MsÚ – Veľké Kapušany (prízemie) Čas: od 13:00 hod. do 18:00 hod. Zbierať sa budú : šampóny, mydlá, sprchovacie gély, toaletný papier, zubné kefky, zubné …

Konferencia Technickej univerzity vo Veľkých Kapušanoch hostila významné osobnosti, ocenení na nej boli aj študenti a žiaci

Dňa 28. marca sa v priestoroch mestského úradu uskutočnila konferencia s predstaviteľmi Technickej univerzity. Konferenciu moderovala p. učiteľka RNDr. Annamária Krajníková, PhD. zo Základnej školy P. O. Hviezdoslava, ktorá bola okrem iného iniciátorkou zorganizovania celého podujatia. Hosťami konferencie boli pani prodekanka pre vzdelanie Technickej univerzity Ing. Lenka Girmanová, PhD., pán …

Ako deportovali našich kapušianských židov.

Aký Boh dovolil Osvienčim a Holocaust? Tí, ktorí predtým verili, stratili vieru; zároveň medzi pozostalými môžeme nájsť značný počet veriacich, ktorí sa z hrôz dostali so závideniahodne prehĺbeným a posilneným náboženským cítením. zsido.com 27. január 1945 je dňom, kedy bol oslobodený Osvienčim. Dňom, kedy skončili továrne na ľudí. Aký Boh …

INEKO zverejnilo hospodárenie obcí, krajov a ich organizácií za rok 2019.Veľké Kapušany majú v Košickom kraji skvelé 5. miesto.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnili hospodárenie obcí, krajov a ich organizácií za rok 2019. Podľa informácií, ktoré zverejnil analytik INECO Matej Tunega, samosprávy v roku 2020 vstupovali do koronakrízy s dosiaľ najnižším dlhom. Priemerný dlh za všetky mestá dosiahol ku koncu roka 2019 necelých 21 % bežných príjmov, čo je najmenej, …

„Knihy? To prečo ich čítaš? Pozri radšej film. Komix? Čo si decko?“ – rozhovor s Danom Čabalom z Veľkých Kapušian, zberateľom komixov, filmov a počítačových hier

Keď ma Dan oslovil, nevedela som o ňom nič. Nič osobné. Naša komunikácia začala tým, že ponúkol do daru 32 kusov komiksov pre deti vo veku 10 až 12 rokov, ktoré podľa neho môžu pomôcť deťom zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Slovo dalo slovo, ako sa hovorí a dozvedela som …

Vedeli ste o tom, že oznamy mestského rozhlasu je možné si vypočuť aj v pohodlí domova cez telefón, alebo počítač v ktoromkoľvek čase?

Mestský rozhlas je takmer na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva témou, keď sa poslanci dotazujú, prečo je niekde hlasnejšie, inde tichšie, že keď chodia autá nepočuť, atď.  Vedeli ste ale o tom, že oznamy mestského rozhlasu je možné si vypočuť aj v pohodlí domova cez telefón, alebo počítač v ktoromkoľvek čase? …

Plán práce MsZ vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2021 (www.vkapusany.sk)

Poslanci MsZ schválili na zasadnutí MsZ dňa 08. 12. 2020 Plán práce Mestského zastupiteľstva na prvý polrok roku 2021. Ako to vyplýva z dôvodovej správy zverejnenej na webstránke Mesta Veľké Kapušany www.vkapusany.sk, bol tento plán práce na 1. polrok 2021 vypracovaný v spolupráci s hlavnou kontrolórkou a s vedúcimi oddelení Mestského …

Zapálenie 1. adventnej sviečky v ZŠ POH Veľké Kapušany

Zdroj : zs-pohvk.edupage.org ADVENT z lat. adventus- príchod. Symbolom adventného obdobia, je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Nápad zhotoviť adventný veniec pochádza od hamburského duchovného Johanna Wichlerna. V roku 1860 si zavesil vo svojom dome veľký …

Prejsť na panel nástrojov