Kalokagathia – predmetom MsZ (názorový článok)

Kalokaghatia nie je iba o športe, Kalokagathia je aj o srdci, o ľuďoch, o priateľstvách, dôvere a súdržnosti.

Kalokaghatia nie je obyčajná posilňovňa, ktorá je vytvorená predovšetkým kvôli biznisu a peniazom. Kalokagathia je športový klub, ktorý má takmer 14 ročnú tradíciu, od počiatku ho vedie športový tréner Ferdinand Kočiš a okrem posilňovne majú možnosť všetci občania nášho mesta si zacvičiť – Tae boo, TRX , Warrior fit , Aikido, Kendo, Lukostreľbu, ženský box a Kickbox a vychovala a vychováva mnohých majstrov sveta,
majstrov Európy a majstrov Slovenska.

Na zasadnutí MsZ (video:04:22) v bode Diskusia sa do diskusie prihlásil pán poslanec Rožok.
Témou jeho diskusného príspevku bola Kalokaghatia. Najskôr smeroval otázky na riaditeľa MsKs p. Štefana Toviša, pretože športový klub patrí tak isto, ako v časoch, keď fungoval v pivnici MsKs do správy MsKs a potom na športového trénera.

Diskusia o Kalokaghatii trvala približne 15. minút.

V priebehu 15. minút padlo 15. otázok zo strany poslanca Rožoka a asi 20 dotazov, ktoré chcel k nahliadnutiu, či už od riaditeľa MsKs, alebo od športového trénera.

Otázky, ktoré padli v priebehu tejto časti diskusie boli:

Koľko zamestnancov má kultúrny dom?
Koľkí pracujú v Kalokaghatii?
Aká je ich náplň práce?
Či je Kalokagjatia oficiálnym mestským športovým klubom?
Či má nejaký prevádzkový čas?
Kto je zodpovedný za prevádzku aj vo večerných a iných hodinách?
Či je tam športový tréner stále?
Či upratovačky, zamestnanci barového pultu, poskytovateľov služieb, majú nejaké zmluvy?
Kto je za barovým pultom?
Akú činnosť tam ten zamestnanec môže vykonávať?
Akú má klub kapacitu?
Aký je počet registrovaných športovcov?
Či na tú danú kapacitu zodpovedá aj počet sociálnych zariadení, čiže záchodov.
Či každý člen platí príspevky ?
Koľko reálne stojí prevádzka Kalokagathie?

Žiadal stanovisko k prevádzke Kalokagathii v Základnej škole, pričom každému je jasné, že Kalokagathia, je samostatný subjekt, podobne, ako Základná umelecká škola, aj keď všetky tieto tri subjekty pôsobia ako keby pod jednou strechou.

Žiadal od športového trénera kompletnú dokumentáciu o registrovaných členoch.

Dotazoval sa na reálne náklady, ktoré sa týkajú – upratovačiek, výplat, hygienických prípravkov, reklám, grafických vecí, kto platí vykurovanie pavilónu, na všetky energetické náklady, či musí Základná škola v zimných mesiacoch kvôli štvrtému pavilónu v ktorom je Kalokagathia prevádzkovať kúrenie, ďalej sa dotazoval na všetky povolenia ohľadom hygieny, požiarnej ochrany a iných, na registračné pokladnice a na doklady…

Za ďalší problém považoval parkovanie, pretože opäť ako v prípade pána poslanca Balogha, ľudia sa pýtajú. …
Či prešlo štrkovanie schvaľovacím procesom pred Kalokaghatiou
Dotazoval príjmy a výdaje za rok 2018
Žiadal zoznam všetkých firiem, ktoré realizovali práce spojené s Kalokaghatiou
Zaujímal sa odkiaľ chce čerpať Kalokagathia ďalej financie
Ďalej na podchytené financie, či darcovstvá od sponzorov…

Pozn. redakcie:

Ocenili by sme ak by sa pán poslanec Rožok, podobne ako pán poslanec Balogh neskrýval za odpoveď “ľudia sa pýtajú”, je to alibistické a nie vhodné na zastupovanie občanov, ktorí sa pýtajú.
Na druhej strane máme dojem, že na všetky otázky hľadá odpovede sám pre seba, nakoľko každému je známe, že pán poslanec podniká a má otvorenú súkromnú posilňovňu.
Chápeme jeho nespokojnosť s Kalokagathiou z pohľadu podnikateľa, ale nie z pohľadu občanov, ktorým Kalokagathia slúži a keďže funkcia poslanca neslúži na kontrolnú činnosť, alebo na činnosť, ktorou sleduje rast vlastného biznisu, mal by sa zamyslieť či chce zastupovať občanov, alebo chce pracovať na tom, aby rozvíjal vlastné podnikanie.

Názor pána primátora, ktorý odznel na zasadnutí MsZ tak, ako v prípade Základnej umeleckej školy, Centra voľného času a Kalokagathie bol smerom k všetkým občanom : Je rád, že mesto Veľké Kapušany má možnosť a predovšetkým, že má finančné prostriedky na to, aby tieto subjekty mohli fungovať a slúžiť pre všetkých a zároveň požiadal pána poslanca, aby si písomne pripravil zoznam toho, čo potrebuje k nahliadnutiu, aby mu to mohli zamestnanci pripraviť, čo pán Rožok odmietol.

Náš postrehje nám jasné, že ak by obdobné otázky dostal ktokoľvek z nás, tak nevieme odpovedať a a nedokázal by odpovedať ani on, pretože nikto nie je chodiaca encyklopédia, že má v hlave čísla a náplne práce, sumy, sponzorov.

Súhlasíme s vyjadrením zástupcu primátora mesta a pána poslanca Boczana, že pán poslanec Rožok tendenčne formuloval otázky s výrazným konkurenčným podtónom.

Náš postreh : Pýtať sa na zasadnutí MsZ na náplň práce jednotlivých zamestnancov MsKs je podpásovka, pretože nikto, kto je v riadiacej funkcii neovláda naspamäť obsahy personálnych agiend. Dokonca aj tí, ktorí sú zamestnaní na pracovnú zmluvu poznajú situáciu, keď sa zabúdajú na úplný obsah náplne práce a z času na čas si ho potrebujú ozrejmiť. Pán poslanec Rožok nedal možnosť ani riaditeľovi MsKs, ani športovému trénerovi, aby si pripravili odpovede, čo je nekorektné jednanie, pretože súhlasíme s tým, že má ako poslanec právo na kontrolu, ale má aj povinnosti voči voličom, ktoré by sa mali pretavovať do reálnych skutkov, ale nie spôsobom, že na zasadnutí MsZ vychrlí v priebehu 15. minút 15. otázok a 20 dotazovaní.

Čo sme si všimliide o peniaze, ako stále a v prípade podnikateľov to je normálne, ale Kalokagathia nie je podnikateľský subjekt a mesto neslúži na to, aby zo všetkého počítalo iba výnosy, ale slúži pre občanov a tí sú vďační za to, že majú miesto, kde sa môžu stretávať, že majú miesto, kde sa schádza čoraz viac ľudí, nielen kvôli rozvoju tela, ale aj kvôli rozvoju duše. Organizujú sa letné tábory, tábory prežitia, reprezentuje sa mesto, máme byť na koho pyšní a hrdí, organizujú sa spoločné grilovačky, semináre o zdravej výžive, klub je zapojený do projektu – týkasamato – ochrana detí pred násilím, sledovalo sa zatmenie mesiaca, vlastné športové súťaže, dobrovoľníctvo…keď sa klub sťahoval, zapojili sa všetci – od detí, až po dospelých – čistili sa okná, podlahy, kopali sa diery, organizujú sa otvorené hodiny pre žiakov základných škôl…o tomto je duch celej Kalokagathii – o spájaní sa a nie o biznise.

Lukostrelecký klub Nimród, ktorý pôsobí pri Kalokaghatii má 80 členov. Nie všetci sú vybavení autom a nie všetci majú možnosť sa presúvať do iných lokalít a preto sa vypracoval plán, aby mali všetci títo členovia kde trénovať. To, že sa chýria reči o tom, že tento nápad chce skupina poslancov napadnúť, nateraz necháme tak, nemáme to ničím hodnoverným podložené, ale ak by to tak bolo, opäť len urobia aktivitu proti občanom, proti tým, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať a prinášať pre nás všetkých nové možnosti.

Kickbox – Titans Veľké Kapušany – v priebehu tohto roka sa zo zverencov stali reprezentanti Slovenskej republiky, máme vďaka nemu športovca roka 2017 – Viktora Adamča, od januára priniesli mnoho pohárov a medailí nielen zo súťaži zo Slovenska, ale aj z Európskych a svetových…

Pani poslankyňa Jakabová bola od začiatku proti Kalokagathii, nehlasovala za ňu, keď ale v októbri uviedla vo svojej kampani, že sa zaslúžila o to, aby boli v meste športové kluby a za ciele na ďalšie volebné obdobie stanovila podporu športových klubov, tak nech vám je jasné, že Kalokagathiu na mysli nemala.
Nie je to náš výmysel, potvrdila to vyjadrením na tomto zastupiteľstve. Na druhej strane veríme, že bude podporovať aspoň rozvoj stolnotenisového klubu, šachového klubu, futbal, tenisový klub, volejbalový klub a všetky ostatné…

Pán poslanec Balogh, podobne, ako v prípade Základnej umeleckej školy po piatich rokoch poslaneckej práce si myslel, že rozdiel medzi Kalokagathiou a CVČ je v tom, že CVČ je platené zo štátnych peňazí. Trvalo celých 5 rokov, kým zistil, vďaka iným poslancom, že aj CVČ je zriadené mestom pre nás všetkých, pre naše deti. To, že pred piatimi rokmi za Kalokagathiu nehlasoval, bol jeho postoj, nehodnotíme.

Čo na záver?

Je skvelé, že máme v poslaneckých radoch ľudí, ktorí majú na rozdiel od iných poslancov jasno aspoň vo financovaní. Je skvelé, že máme mesto, vďaka ktorému funguje Základná umelecká škola, Kalokagathia, CVČ…

Klub silnie a formuje sa. Pridávajú sa ďalší a ďalší. Svedčí o tom aj počet čítaní a zdieľaní článkov, ktoré sú o Kalokagathii, o zverencoch, o súťažiach o akciách. Stal sa miestom, kde sa nielen športuje, ale budujú, silnejú vzťahy, priateľstvá, vznikajú lásky, vchádzajú a vychádzajú z neho zázrační ľudia. Veľkú zásluhu na tom má pán poslanec Kočiš Ferdinand, ktorého familiárne nazývame a poznáme ako Nándya. Mnohí sme ho poznali ako deti a teraz k nemu chodia naše deti, alebo dokonca rodičia, deti a deti ich detí…

Čo by si mali podnikatelia v poslaneckých radoch uvedomiť je to, že tým, že šprtajú do Kalokagathie sa ich návštevnosť nezvýši, aj keby sa klub vrátil späť do pivnice, alebo priestorov MsKs, budú ho všetci títo ľudia, ktorí tam chodia nasledovať a pôjdu spolu s ním.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov