Currently browsing category

Z mesta

Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

Primátor mesta PaedDr. Peter Petrikán zvoláva 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania: Otvorenie Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany …

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2019

Primátor mesta Veľké Kapušany zvolal 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch dňa 4. decembra 2019 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania- tu Zasadnutie mestského zastupiteľstva trvalo 3 hod. a 34 minút. Videozáznam tu Otvorenie Program zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol …

Zemplínske pero 2019 – ocenenia prišli aj do Veľkých Kapušian

21. ročník regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov sa uskutočnil dňa 3. decembra 2019 v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach. Zemplínske pero, ako uviedla Mgr. Alena Navrátilová dosiahol vek dospelosti, čo znamená, že táto literárna súťaž potvrdila svoju potrebu či opodstatnenosť a zaradila sa medzi najvýznamnejšie literárne súťaže v našom regióne. …

Zážitok, alebo ako Kor-Zár vyrazil dych publika.

Deň pred 1.adventnou nedeľou sa nemohol niesť v lepšej réžií, ako sa niesol. Absolútne unikátne vystúpenie hudobnej skupiny Kor-Zár, prespievalo duše publika do radosti, do ukľudňujúcej atmosféry, do tranzu.  Spievali žánre, ktoré sú  čoraz potrebnejšie, popri všetkých novodobých odtrhovačkách, aby človek precítil, čo  je to hudba, o čom svedčila aj …

DOBRÝ JARMOK sa blíži!

Už 18.12.2019 sa v našom meste uskutoční DOBRÝ JARMOK. Táto akcia prebehne pod záštitou mestského, už tradičného Vianočného jarmoka a ako ste už mnohokrát mali možnosť si to tu u nás prečítať, ide o dobročinnú akciu nášho občianskeho združenia „Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany – VKPORT“. Pomocou nej pomôžeme dvom …

Zabudnuté remeslá- veľmi odporúčame školským zariadeniam, ale aj vám všetkým. Výstava trvá do 26.11.2019

V článku oslovujeme všetky školské zariadenia. Choďte s deťmi na výstavu, pretože predmety, ktoré sú na nej prezentované, nebudú mať možnosť vidieť inde. Spoznajú veci, ktoré sa používali  pred polstoročím, storočím a skôr. Majú možnosť vidieť ich na vlastné oči, môžu si ich  chytiť  do rúk.  Neochudobňujte ich o tento …

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční dňa 4.12.2019 o 10:00 hod.

Primátor mesta Veľké Kapušany zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch dňa 4. decembra 2019 o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania: Otvorenie Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa …

Negyven éves a Komócsa (muzsa.sk)

December 7-én  17 órától egy nagyszabású gálaműsorral ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Komócsa Néptáncegyüttes a nagykaposi művelődési házban. A közel kétórás előadás keretén belül felvidéki, erdélyi, magyarországi és délvidéki táncok kerülnek bemutatásra úgy, hogy azok egy szerelmi történetet idéznek meg a színpadon. Az első rész a szerelem érzésének kialakulásától a …

Prejsť na panel nástrojov