Currently browsing category

Z mesta

Pre Teba len kvapka, pre druhého život… / Neked csak egy csepp, másnak maga az élet…(vkapusany.sk)

Mesto Veľké Kapušany v spolupráci s Národnou transfúznu službou SR s pracoviskom v Košiciach sa rozhodlo zorganizovať Mobilný odber darcov krvi na deň 22.06.2019 v čase 09.00 hod. – 11.30 hod. vo veľkej  zasadačke Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. Nagykapos Város és a Nemzeti Transzfúziós Szolgálat kassai kirendeltség együttműködésével önkéntes véradást szervez, amelyre 2019. …

Klientské centrum Veľké Kapušany, pracovisko oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach – OZNAM

Oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukčných prác na Klientskom centre Veľké Kapušany, pracovisko oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach nebude v čase od 23.5.2019 do 30.6.2019 zabezpečovať príjem žiadostí a výdaj dokladov na klientskom centre Veľké Kapušany. Vybavení budete počas stránkových hodín na Oddelení dokladov Michalovce, resp. na …

Ďalší úspešný projekt Mesta Veľké Kapušany – Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch (copus – vkapusany.sk)

Úspešný projekt Mesta Veľké Kapušany – Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch Po prvých dvoch úspešných projektoch na rozvoj a podporu zamestnávania v meste, ktorými sú Opatrovateľská služba v meste Veľké Kapušany s dvadsiatimi opatrovateľkami a Projekt inklúzie v materských školách, vďaka ktorému sa zamestnali dve pedagogické asistentky, jedna špeciálna …

Zvýšenie povedomia a informovanosti o aktuálnom stave ohrozenia detí a mládeže v prepojení na drogovú problematiku v okrese Michalovce (vkapusany.sk)

Dňa 16. mája 2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnení cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím uskutočnilo besedu, ktorej sa zúčastnili aj príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch Ing. Karin Katančíková a Štefan Pasztirák. Cieľom bolo zvýšenie povedomia a informovanosti …

IQ olympiáda – ZŠ POH Veľké Kapušany – Na 9. ročníkom súťaže IQ olympiáda prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

IQ olympiáda je súťaž určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále) nepreveruje “naučené” vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Nad 9. ročníkom súťaže IQ olympiáda prevzal …

Veľké Kapušany sa predstavia na Svetovom pohári v Kickboxe, ktorý sa uskutoční v Budapešti v dňoch 16.-19.5.2019

Dňa 16. mája 2019 sa začína v hlavnom meste Maďarskej republiky v Budapešti Svetový pohár WAKO v kickboxe v Budapešti (Maďarsko), ktorý sa bude konať v dňoch 16.-19.5.2019 v BOK (SYMA) Event nad Congress Centre, H-1146 Budapest, Dózsa Gyorgy út.1. Na základe výsledkov a trénovanosti v rámci plánu prípravy a …

15. máj – Medzinárodný Deň rodiny, 25. mája 2019 – Deň rodiny a radosti organizovaný ZŠ POH Veľké Kapušany

Deň rodiny a radosti organizovaný 25. mája 2019 vo Veľkých Kapušanoch Riaditeľstvo ZŠ P.O.Hviezdoslava srdečne pozýva žiakov i rodičov na Deň rodiny a radosti organizovaný 25. mája 2019.  Na školskom ihrisku od 9:00 – do 12:00 hodiny sa teší na stretnutie s vami Šmolko, Mickey Mouse a Šašo Jašo. Maľovanie na tvár, minidiscopárty, tradičné …

Prejsť na panel nástrojov