Currently browsing category

Z mesta

Výtvarný odbor ZUŠ pozýva na workshop Moderná keramika

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP  Výtvarný odbor ZUŠ zrealizovali projekt „Moderná keramika“. Výstava keramiky spojená s predajom a workshopom, kde si môžete vyskúšať točenie hliny na hrnčiarskom kruhu a iné spôsoby tvorby hlinených predmetov sa uskutoční dňa 31. Mája 2022 od 9:00 do 16:00 hod. v Základnej umeleckej škole vo …

Autorky vianočnej pohľadnice mesta Petra Uszkayová, Boczán Anna Fruzsina

Úvod slávnostného odovzdávania ocenení Mesta Veľké Kapušany patril dvom mladým dámam. Autorkám Petre Uszkayovej a Boczán Anne Fruzsine, autorkám vianočnej pohľadnice primátora mesta Veľké Kapušany. Víťazné pohľadnice v roku 2021, spomedzi 163 pohľadníc vybrala odborná porota.  Autorkám sa osobne poďakoval primátor mesta Peter Petrikán. A mai alkalom kezdeteként két fiatal …

Cenu primátora mesta Veľké Kapušany získal Erdélyi János Vegyeskar

Laudáció Ritka szép alkalom, amikor egy olyan vegyeskart ünnepelhetünk, melyet néhány hónappal ezelőtt kórustalálkozó keretében köszönthettünk megalakulásának 25. jubileuma alkalmából. Az Erdélyi János Vegyeskar 1996. május 16-án éledt újjá és ezév augusztus 25-én a nagykaposi millecentenáriumi emlékmű avatásán lépett fel először a nagyközönség előtt. A vegyeskar a nagykaposi Csemadok alapszervezetének …

Cenu primátora mesta Veľké Kapušany získal Fazekas István a citarová skupina Fabotó

Laudáció „A népzene (…) a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei …

Dobrovoľník roka mesta Veľké Kapušany, Gejza Vargaeštok

Laudácia, ktorá odznela počas slávnostného odovzdania ocenenia Dobrovoľník roka mesta Veľké Kapušany Pán Gejza Vargaeštok je ocenený ako dobrovoľník roka 2021, za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Veľké Kapušany v behu. Na fotografii so Silviou Pappovou, štatutárkou Mestského bežeckého klubu Veľké Kapušany. V roku 2001 založil Mestský …

Dobrovoľník roka mesta Veľké Kapušany, Ladislav Papp

Dobrovoľník mesta Veľké Kapušany, pán Ladislav Papp Laudácia, ktorá odznela počas slávnostného odovzdávania ocenenia  Pán Ladislav Papp sa venuje nielen deťom, ale aj dospelým. Šach rozhodne nie je iba šport. Ovplyvňuje analytické schopnosti, plánovanie, časový manažment, trpezlivosť, schopnosť rozhodovať sa a byť za svoje činy zodpovedný. Atribúty, ku ktorým vedie …

Prejsť na panel nástrojov