O nás

Informačný portál OZ Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany pôsobí ako širokospektrálny,  nezávislý, objektívny, dynamicky ,udalosti sledujúci a na ne reagujúci  priamy informačný uzol, ktorého cieľom je podávať relevantné, hlavne neskreslené celoplošné a čerstvé informácie o celkovom dianí v našom meste a vo svete, na rozdiel od jednosmerne zameraných diskusných stránok. Vyhýbame sa fikciám, zamlčovaniu všetkých, alebo niektorých dôležitých informácií, absencia ktorých vedie k skresľovaniu udalostí, informácií a šíreniu  poloprávd. Zároveň prinášame vlastné názory a postoje na aktuálne dianie v meste.

Zakladajúcimi členmi sú: Kolos Kiss, Gabriela Fedičová, Renáta Némethová.

Webová stránka OZ Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany je v menu dvojjazyčná. Obsah slovenskej a maďarskej stránky nie je totožný.

Ponúka obyvateľom mesta Veľké Kapušany možnosť byť súčasťou horúcich informácií prezentáciou vlastnej práce, koníčka a udalostí textom, fotografiami, ako aj interview s naším OZ. Ponúkame Vám možnosť zviditeľnenia sa na webe. Kontaktujte nás v rubrike :,,Napíšte nám,,. Vyhradzujeme si právo uverejnenia príspevkov a v prípade podozrenia zaujatosti, škodlivosti ako verejnosti, tak voči OZ, príspevok neuverejníme. Ten musí byť informačne prínosný, prejsť obsahovou a gramatickou kontrolou (jazykovou korektúrou) redakcie a rozhodnutím článok publikovať. K usmerneniu slúži etický kódex publikovania.

Dňa 02.09.2020 na zasadnutí OZ Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany ukončil svoju činnosť Kolos Kiss. Dňa 02.09.2020 na zasadnutí OZ Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany je prijatá za nového člena Alica Kočišová.

ETICKÝ KÓDEX.

Redakcia VK/NKPORT.sk ďakuje čitateľom, prispievateľom a komentujúcim, že budú dodržiavať nasledujúce pravidlá Etického kódexu, zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť pravidlá Etického kódexu. Z uvedeného dôvodu Vám odporúča pravidelne nazrieť do Etického kódexu VK/NKPORT.sk a presvedčiť sa, či konáte v súlade s ním.

Porušovanie zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe bude mať za následok vymazanie obsahu komentárov, celých článkov, fotografií – alebo konta porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe, alebo v prípade hrubého porušenia Etického kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa na stránku VK/NKPORT.sk

ETICKÝ KÓDEX:

1. Je zakázané zverejňovať príspevky obhajujúce, propagujúce, alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom ,alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, rovnako je zakázané aj zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, a pod.;

2. Sú zakázané osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie ostatných užívateľov alebo tretích osôb, vulgarizmy a obscénnosti. Zakázané je obťažovať, urážať a vyhrážať sa prevádzkovateľom, alebo návštevníkom stránky.

3. Je zakázané šírenie ohovárania, obscénnych, alebo iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa považujú napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie umožňujúce, alebo navádzajúce na porušovanie autorského práva a pod.

4. Je zakázané vkladať do komentárov informácie o identite iných užívateľov, resp. tretích osôb, bez ich súhlasu (adresu, e-mailový kontakt, telefónne číslo a pod.)

5. Je zakázané propagovať komerčné produkty a – alebo súkromné firmy a – alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky a – alebo rozposielať reklamné e-maily a obťažujúce e-maily

 6. Je zakázané vkladať do diskusií texty (citáty), ktorých autorom nie je samotný vkladateľ bez uvedenia autora.

 7. Je zakázané uvádzať prevádzkovateľov, alebo návštevníkov do omylu pod falošným menom, alebo viacerými identitami.

 8. Pri posudzovaní informácií získaných od tretích osôb,bude redakcia VK/NKPORT.sk zvažovať pred zverejnením ich dôveryhodnosť.

 9. Porušovanie zákazov obsiahnutých v kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov, celých článkov, fotografií, alebo konta prípadne viacerých kont porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe, alebo v prípade hrubého porušenia Etického kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa na webstránku VK/NK.PORT.sk

10. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch pristúpiť k zmazaniu príspevkov, alebo zablokovaniu konta aj v prípade užívateľov, ktorí neporušujú Etický kódex priamo, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie, čím obťažujú ostatných užívateľov.

Prístupom na stránku VK/NKPORT.sk vyjadruje každý svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa dodržiavať ich.

Prejsť na panel nástrojov