Zasadnutia MsZ

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

Mesto Veľké Kapušany u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ zo dňa 25.04.2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 25.04.2022 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ mimo schváleného programu rokovania zo dňa 28.02.2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch mimo schváleného plánu sa uskutočnilo dňa 28.02.2022 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ mimo schváleného programu rokovania zo dňa 21.02.2022 sa neuskutočnilo. Dôvody sú v príspevku

Program tu Z dôvodu ospravedlnenia sa z neúčasti polovice poslancov, sa termín plánovaného zasadania Mestského zastupiteľstva  r u š i l ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ zo dňa 16.12.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 16.12.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ mimo schváleného programu rokovania zo dňa 26.10.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch mimo schváleného plánu sa uskutočnilo dňa 26.10.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ mimo schváleného programu rokovania zo dňa 22.10.2021 sa neuskutočnilo. Dôvody sú v príspevku

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo plánu rokovaní otvoril PaedDr. Peter Petrikán, PhD. primátor mesta. Upovedomil prítomných, že z pracovných dôvodov sa ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ zo dňa 29.09.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 29.09.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ zo dňa 23.06.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 23.06.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých ...
Čítať Viac

Zasadnutie MsZ zo dňa 02.06.2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 02.06.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých ...
Čítať Viac
Loading...
Prejsť na panel nástrojov