Zasadnutia MsZ

Mesto Veľké Kapušany zverejnilo údaje z Oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch za rok 2019, prinášame aj koľko zarobili poslanci mestského zastupiteľstva od roku 2018

Dňa 12.04.2021 boli zverejnené údaje Oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti  majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch - dostupnosť tu ...
Čítať Viac

VZN č. 165/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2021

Dôvodovú správu predkladala Mgr. Emese Szomráki, referentka školského úradu v meste Veľké Kapušany. Z dôvodovej správy zverejnenej na webstránke mesta ...
Čítať Viac

Občianska poriadková služba v meste Veľké Kapušany končí v júni 2021. Ako ďalej?

Ábel Ravasz, v čase návštevy mesta Veľké Kapušany bol splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a dňa 27. 02. 2019 ...
Čítať Viac

Schválené a realizované projekty v roku 2020

Implementácia schválených projektov a realizovaných projektov v roku 2020: 1. Názov projektu: Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza a Veľké ...
Čítať Viac

Ktorí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch ukázali neodbornosť a nepripravenosť počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch?

Zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch už počas schvaľovania programu ukázalo neodbornosť a nepripravenosť poslancov Balogha a Rožoka. Poslanec Balogh žiadal stanovisko ...
Čítať Viac

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 17.03.2021

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 17.03.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo ...
Čítať Viac

Samospráva – najnovší prieskum AKO

Podľa prieskumu, ktorý zverejnila agentúra AKO dňa 20. februára 2021 a ktorý bol vykonaný dňa 08. až 11. februára 2021 ...
Čítať Viac

Mesto Veľké Kapušany NIE JE TO ISTÉ, ako Mesto Veľké Kapušany – Nagykapos

FB stránka Mesto Veľké Kapušany nie je stránka, ktorú spravujú zamestnanci Mestského úradu a kde dostanete odpovede na Vaše podnety, ...
Čítať Viac

Plán práce MsZ vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2021 (www.vkapusany.sk)

Poslanci MsZ schválili na zasadnutí MsZ dňa 08. 12. 2020 Plán práce Mestského zastupiteľstva na prvý polrok roku 2021. Ako ...
Čítať Viac

12. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo dňa 08.12.2020

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 08.12 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo ...
Čítať Viac
Loading...
Prejsť na panel nástrojov