Zasadnutia MsZ

Samospráva – najnovší prieskum AKO

Podľa prieskumu, ktorý zverejnila agentúra AKO dňa 20. februára 2021 a ktorý bol vykonaný dňa 08. až 11. februára 2021 ...
Čítať Viac

Mesto Veľké Kapušany NIE JE TO ISTÉ, ako Mesto Veľké Kapušany – Nagykapos

FB stránka Mesto Veľké Kapušany nie je stránka, ktorú spravujú zamestnanci Mestského úradu a kde dostanete odpovede na Vaše podnety, ...
Čítať Viac

Plán práce MsZ vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2021 (www.vkapusany.sk)

Poslanci MsZ schválili na zasadnutí MsZ dňa 08. 12. 2020 Plán práce Mestského zastupiteľstva na prvý polrok roku 2021. Ako ...
Čítať Viac

12. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo dňa 08.12.2020

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 08.12 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo ...
Čítať Viac

Vkport.sk – nezrušíme! – Slovo štatutára Občianskeho združenia

Pre niektorých poslancov Mestského zastupiteľstva sme sa stali nepriateľmi. Ale niežeby sme nimi skutočne boli. Tlak, ktorý sa snažili vyvinúť ...
Čítať Viac

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 20.10.2020

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 20.10.2020 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo ...
Čítať Viac

Do 16. novembra môžete podať žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany pre rok 2021.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle nariadenia je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Veľké Kapušany v ...
Čítať Viac

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch – poslanci MsZ rozdelení do dvoch táborov

V prvej skupine boli poslanci, ktorí na základe obdŕžaného mailu požadovali informácie výlučne o verejnom obstarávaní, porovnávali dve firmy, ktoré ...
Čítať Viac

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční dňa 07.10.2020 (www.vkapusany.sk)

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 07. októbra 2020 o 15.00 hodine ...
Čítať Viac
Loading...
Prejsť na panel nástrojov