Currently browsing category

Názory

Žiadosť o poskytnutie dotácie 1500 eur pre OZ K.O.P.U.S. (názorový článok)

OZ K.O.P.U.S. je občianskym združením, ktoré zastupuje poslanec mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, Attila Balogh. V roku 2018 OZ K.O.P.U.S. získalo z mestského rozpočtu dotáciu vo výške 1100 eur, na usporiadanie Christmas Party a Copus charity. Tieto informácie sú verejné. Nájdete ich na webstránke mesta Veľké Kapušany. Dotáciu za O.Z. K.O.P.U.S. žiadal samotný …

Prečo tisícky rokov stará morálka zavzdychala (názorový článok)

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Veľké Kapušany predložila na zasadnutí mestského zastupiteľstva Ing. Monika Jakabová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch Videozáznam (2:45:28) Ako informoval primátor mesta Peter Petrikán, materiál na Mestský úrad došiel od pani poslankyne Jakabovej. Primátor mesta a zástupca primátora mesta sa materiálom zaoberali, pripravili si pripomienky …

Cesta AED (automatického externého defibrilátora) od prvých momentov až po odovzdanie (názorový článok)

8. marec 2019 – v Košiciach, na jednej súkromnej akcii sa s Ing. Štefanom Kertésom, ktorý je bývalý poslanec jednej z mestských častí Košíc a zároveň záchranár a autor projektu Ruku na srdce stretáva príslušníčka MsP G. Fedičová. Pozn. redakcie – (Gabika je aj naša redaktorka) Ako to pokračovalo ďalej …

Sú záchodové misy a sedacie súpravy pri kontajneroch vizitkou nás všetkých? (názorový článok)

Hneď na úvod treba uviesť, že neexistuje jednoduchý recept na tento problém. Bádala som, snorila som, ale múdrejšia nie som. Čierna skládka totiž nie je príčinou problémov, ale dôsledkom mnohých iných problémov, predovšetkým dôsledkom správania obyvateľov nášho mesta. Z fotiek, ale aj z toho čo vidia naše oči, keď prechádzame mestom, alebo …

Úvaha o zabitom strome

Pred pár dňami sa v našom meste stalo čosi nemysliteľné – na čo sme vlastne tak trošku všetci mysleli a kdesi v podvedomí sme čakali, kedy sa to aj stane. Ktosi zlomil strom – krásny mladý, čerstvo vysadený stromček, s ktorým si niekto dal námahu vysadiť ho, polievať ho a …

Úprava rozpočtu mesta Veľké Kapušany 2019

Navýšenie rozpočtu na rok 2019 Požadované finančné príspevky od jednotlivých organizácii boli nasledovné: Položka Suma Údržba Klubu dôchodcov 2000 Eur Údržba strechy TIC 2000 Eur Údržba strechy MŠ POH 2000 Eur Hlasovacie zariadenie na MsZ 7000 Eur Televízia 5000 Eur Príspevky cirkvám 2000 Eur Výbeh psov 1000 Eur ZUŠ – …

Piatkový poobedňajší, ležérny, prázdniny začínajúci piknikovo- pohybový deň s Kalokagathiou.

Pustite si pesničku a tak čítajte text. Počúvajúc tento track si spomínam na krásne letá, bezstarostné rodinky, pohodu, relax… .   Je tu leto, leto so všetkým. V piatok končí škola, začínajú prázdniny, slnko pečie ostošesť, začína víkend. Urobme si poobedie a večer iba a iba pre svoju rodinu, priateľov, …

Prejsť na panel nástrojov