Currently browsing category

KultúraSk

Keď Dobrý jarmok má zaslúžene prívlastok DOBRÝ.

„Nedokážeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu.“ J.Lennon Čo je dobro?  Dobro ste Vy. Vy všetci , ktorí sa zapájate do prebiehajúcich charitatívnych činností. Otvárate svoje srdcia, čo si možno ani neuvedomujete, ale my to silno vnímame. Pri prvej darkyni nám vošli slzy do očí. Odhodlanie, tie žiariace oči, …

60. výročie založenia Základnej umeleckej školy vo Veľkých Kapušanoch

60. rokov má Základná umelecká škola vo Veľkých Kapušanoch. Slávnostný program k výročiu založenia Základnej umeleckej školy sa uskutočnil dňa 29. októbra so začiatkom o 16:00 hod. Úvodné slová zazneli v podaní pani učiteľky Ivety Antlovej, ktorá sa vynikajúco zhostila úlohy moderátorky. Prítomných privítala nasledujúcimi slovami: “Hudba – čo to …

Blíži sa veľká BUBNOVAČKA a pozor❗ Chýbať by na nej vôbec nemali inštitúcie, ktoré pracujú s deťmi❗❗❗ Okolie, Použie, Medzibodrožie, kontaktujte nás.

Čas veľkej Bubnovačky sa nezadržateľne blíži a veľmi sa na ňu tešíme. Veľmi. Na zverejnenej mapke na facebookovej stránke ste si mohli prečítať, ktoré mestá sa do Bubnovačky do dnešného dňa zapojili. Je potrebné a samozrejme úplne automatické, aby sa do celoslovenskej bubnovačky zapojili všetky inštitúcie pracujúce s deťmi. Vyplýva …

Dni finančného spotrebiteľa 2019 – NBS

Žiaci 9. ročníka ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany sa pod vedením učiteľky RNDr. Annamárie Krajníkovej, PhD zúčastnili súťaže pripravenej Národnou bankou Slovenska (NBS). Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. S cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť a podieľať sa na výchove spotrebiteľov, ktorí dokážu použiť …

ZBIERKA pre tých, ktorí sú na ňu odkázaní…vo Veľkých Kapušanoch od 8.11 do 22.11.2019

Občianske združenie Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany (vkport.sk), pod záštitou primátora mesta Veľkých Kapušian, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv Alžbety v Michalovciach vyhlasuje v období od 08.11.2019 do 22.11.2019 dobročinnú charitatívnu zbierku. Zbierať sa budú : šampóny, mydlá, sprchovacie gély, toaletný papier, zubné kefky, zubné …

Október 23-a a szabadság napja a Felvidéken is (felvidek.ma)

Kárpát-medence-szerte emlékeznek a hatvanhárom évvel ezelőtt Magyarországon történtekre. Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc hősei előtt a felvidéki magyar közösségek is leróják tiszteletüket. Együtt volt a nemzet, együtt volt az ország… Október 23-án az 1956-os forradalomról emlékeztek meg Nagykaposon, a Magyar Közösségi Ház udvarán álló 1956-os emlékoszlop előtt. Délután lehetőség nyílt …

Erdélyi János Vegyeskar (copus IV/2019)

„Amig egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik.” Sütő András Mielőtt bővebben bemutatnánk a mostani vegyeskórust, szükségét érezzük a múltba tekintést is, hisz nem ez az első vegyeskar városunkban. A két világháború között még a Felvidéken nagyszámú énekkarok működtek. Az anyanemzettől történő elszakításunk, a II. világháború után a megváltozott körülmények …

Vánok oslavuje 20. výročie svojho vzniku (copus IV/2019)

Vánok jubiluje. Prichádza z nedávnej minulosti, prináša krásu a reprezentuje ľudovú tradíciu, ktorú vnímajú nielen oči, ale aj duša. Vánok je nadšenie, objavovanie, priateľstvo, úcta, hrdosť, spätosť, rodinná blízkosť, ale aj vypätie, stres a únava… 20 rokov existencie si pripomína tento rok folklórny súbor Vánok, ktorý sa preslávil nielen doma, …

VEDOMOSTI ĽUDU, autor PhDr. Štefan Töviš

Z hľadiska kultúrno – historického aspektu, patrí dôležité miesto vedomostiľudu, t.j. folklóru – ak chceme presne definovať význam slova.Folklór ako jeden z dôležitých fenoménov človeka sa realizuje cez celú škálu foriem.Je rozvíjacím archetypom, ktorý ľudstvo fyzicky i duševne skvalitňuje. Ako iné fenomény, má svoje špecifiká i hranice. Principiálne v tom …

O DEŤOCH A KVETOCH, autor PhDr. Štefan Töviš

Vo vzťahových záležitostiach národa a detí sa zvykne parafrázovať myšlienka, že „deti sú kvetmi národa“.Na strane druhej – skôr v internej komunikácii – sa zase parafrázuje jednu zo Sokratových myšlienok: „Ach tá dnešná mládež“.Na prvý pohľad dve paradoxne odlišné vyjadrenia na strane druhej však – z filozofického hľadiska – dva …

Prejsť na panel nástrojov