Plán práce MsZ vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2021 (www.vkapusany.sk)

Poslanci MsZ schválili na zasadnutí MsZ dňa 08. 12. 2020 Plán práce Mestského zastupiteľstva na prvý polrok roku 2021.

Ako to vyplýva z dôvodovej správy zverejnenej na webstránke Mesta Veľké Kapušany www.vkapusany.sk, bol tento plán práce na 1. polrok 2021 vypracovaný v spolupráci s hlavnou kontrolórkou a s vedúcimi oddelení Mestského úradu s tým, že primátor mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva ho môžu doplniť o aktuálne a potrebné záležitosti na prerokovanie.

Dátumy uvedené v pláne práce, ako uviedol na zasadnutí primátor mesta Peter Petrikán sú fixné, ale začiatok zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude upresnený pri odosielaní materiálov.

Zasadnutia MsZ mimo termínov plánu práce sa uskutočnia podľa potreby a dôležitosti jednotlivých materiálov.

Plán práce Mestského zastupiteľstva na prvý polrok 2021

FEBRUÁR – 03.02.2021
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
2. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva 
3. Návrh na opravu ciest, chodníkov, parkovísk, zábradlí a priechodov pre chodcov plánovaný na rok 2021
4. Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta
5. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a šk. zariadení zriadených Mestom V.Kapušany na kalendárny rok 2021
6. Rôzne

MAREC – 17.03.2021
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
2. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva 
3. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok školského roku 2020/2021
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany za rok 2020
5. Rôzne

MÁJ – 05.05.2021
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
2. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva predsedovia komisií MsZ
3. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a MsKS Veľké Kapušany k 31.12.2020
4. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2020 
5. Informatívna správa o výsledku inventarizácie nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany
6. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany 2021-2023
7. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2020 Bc. Zoltán Szabó
náčelník MsP Veľké Kapušany
8. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany za rok 2020
riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
9. Rôzne

JÚN – 23.06.2021
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Ústna správa o činnosti komisií MsZ predsedovia komisií MsZ
3. Schválenie záverečného účtu mesta Veľké Kapušany za rok
2020
4. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021
5. Plán práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2021 
6. Plán práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve na II. polrok
2021
7. Rôzne

Zdroj : www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov