11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 20.10.2020

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 20.10.2020 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania :

Program tu

Videozáznam si môžete pozrieť tu

Rokovanie trvalo 4 hodiny a 55 minút

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (videozáznam

Kontrola na základe podnetu niektorých poslancov mesta Veľké Kapušany a na základe Plánu kontrolnej činnosti na obdobie od: od 01.07.2020 do 31.12.2020 s rozšírením plánu o „Vykonanie kontroly tlačových služieb za obdobie rokov 2017, 2018 a 2019“ – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

Kontrola „Zásad odmeňovania poslancov za rok 2018“ – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta 6. Žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

Ústna správa o činností komisií pri Mestskom zastupiteľstve – predkladajú: predsedovia komisií

Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 161/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany – predkladá: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora – viac tu

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019 – predkladá: Bc. Zoltán Szabó, náčelník Mestskej polície – nájdete tu (videozáznam 3:28:50)

Hodnotiaca správa o preventívnej činnosti Mestskej polície – predkladá: Bc. Zoltán Szabó, náčelník Mestskej polície – nájdete tu (videozáznam 3:55)

Žiadosť o prijatie za člena Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o.z. Košice – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta (videozáznam 4:08)

Diskusia (videozáznam 4:21:56)

Vkport.sk – nezrušíme! – Slovo štatutára Občianskeho združenia

Závery zo zasadnutia MsZ nájdete tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov