Do 16. novembra môžete podať žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany pre rok 2021.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle nariadenia je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Veľké Kapušany v termíne do 15. novembra 2020. Nakoľko tento deň pripadá na deň pracovného voľna, termín podania sa predĺži do 16. novembra 2020 do 12.00 hod.

foto zdroj: daikin.sk

Mesto Veľké Kapušany v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 159/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany v znení Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 163/2020 vyhlasuje:

Výzvu č. 1/2020 na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany (ďalej len „mesto“) pre rok 2021. Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzickej osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Žiadosť o finančný príspevok sa doručuje na adresu:

Mestský úrad sídl. L.N. Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany
Kontakt: tel.č. +421 566382562

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch sa dňa 20. 10. 2020 uznieslo na Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Veľké Kapušany č. 163/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany, ktorým sa menilo a doplnilo „Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 159/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany.“

Všetky formuláre nájdete tu

Zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov