12. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo dňa 08.12.2020

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 08.12 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania :

Program tu

Videozáznam si môžete pozrieť tu

Rokovanie trvalo 2 hodiny a 10 minút

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta(videozáznam : 02:10)

4. Ústna správa o činností komisií pri Mestskom zastupiteľstve – predkladajú: predsedovia komisií (videozáznam : 06:27)

5. Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020 – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, referentka školského úradu (videozáznam : 41:22)

6. Predĺženie termínu čerpania dlhodobého investičného úveru vo výške 700 000,- eur od Všeobecnej úverovej banky, a.s. na financovanie investičných výdavkov mesta Veľké Kapušany do roku 2021 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 1:13:01)

7. Plán práce Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta (videozáznam 1:15:20) – článok Plán práce MsZ vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2021 (www.vkapusany.sk)

8. Plán práce komisií Mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2021 – predkladajú: predsedovia komisií pri Mestskom zastupiteľstve (videozáznam 1:16:49)

9. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie od 01.01.2021 do 01.07.2021 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (videozáznam 1:19:07)

10. Vyhodnotenie predložených návrhov obchodno-verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľného majetku Mesta Veľké Kapušany v rozsahu bytových domov na sídlisku P.O. Hviezdoslava č. 56/96, 58/103, 58/104 a na ulici Zoltána Fábryho blok č. 96, 98 a 99 vrátane pozemkov reg. C KN s parc. č. 1736, 1739, 1740 a 1738/5 v k. ú. Veľké Kapušany s príslušenstvom – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta (videozáznam 1:23:44)

Primátor mesta na zasadnutí uviedol, že čo sa týka predaja mestských bytov bola vyvolaná búrlivá diskusia. (Pozn.red. v čase, keď prebiehali verejné obstarávanie.) Následne na to prijal členov z Úradu vlády pre rómske komunity, s ktorými došiel aj špecialista na bytovú politiku s právnikom a regionálna zástupkyňu z Košíc. Táto návšteva, ako to vyplynulo z toho čo odznelo na zasadnutí nebola náhoda, ale prišla na podnet niekoho, kto im situáciu v našom meste opísal dramaticky. Návšteva zrejme dopadla inak, ako boli očakávania tých, alebo toho, kto podnet podal. Zo záznamu zasadnutia MsZ vyplýva, že to bolo príjemné stretnutie, ktoré trvalo niekoľko hodín. Nielen v kancelárii primátora mesta, ale aj priamo v teréne, kde si vlastne chceli overiť situáciu, ktorá im bola naznačená, že je veľmi zlá. 

11. Diskusia (videozáznam 1:29:47)

Z diskusie sme spracovali tieto články :

Mesto Veľké Kapušany NIE JE TO ISTÉ, ako Mesto Veľké Kapušany – Nagykapos

Sú záchodové misy a sedacie súpravy pri kontajneroch vizitkou nás všetkých? (názorový článok)

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov