13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 17.03.2021

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 17.03.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania :

Program tu

Pôvodný program mestského zasadnutia nebol schválený.

Ktorí poslanci mestského zastupiteľstva ukázali neodbornosť a nepripravenosť počas zasadnutia mestského zastupiteľstva

Videozáznam si môžete pozrieť tu

Rokovanie trvalo 4 hodiny a 10 minút

3. Ústna správa o činností komisií pri Mestskom zastupiteľstve
– predkladajú: predsedovia komisií (video – 09:21)

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaných – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta  (video 2:10:01)

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany za rok 2020 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (2:10:01)

6. Finančná kontrola stavu a vývoja dlhu mesta, za obdobie I. polrok 2020
– predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video 2:15:25)

7. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na MsÚ Veľké Kapušany, za rok 2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video 2:17:21)

8. Kontrola splnenia podmienok stanovených vo VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, rok 2017 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video 2:30:41)

09. Informatívna správa o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta za rok 2020 – predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka (video 2:36:18) – článok tu

Občianska poriadková služba v meste Veľké Kapušany končí v júni 2021. Ako ďalej?

10. VZN č. 165/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2021 – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, referentka Školského úradu (video 2:52:27) – článok tu

11. Prejednanie upozornenia prokurátora k vykonanej previerke stavu zákonnosti pri prevode nehnuteľného majetku Mesta Veľké Kapušany
– predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci technicko-organizačného oddelenia (video 2:56:46)

12. Zefektívnenie činnosti a financovania mestom zriadených a dotovaných organizácií v rámci kultúry, športu a mládeže – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor (video 3:04:56)

13. Diskusia  K diskusii čo sa týka vkportu, kde sme boli opäť témou pripravujeme vyjadrenie. 

V rámci diskusie poslanec Mihók požiadal vedenie mesta, aby listom požiadali všeobecnú zdravotnú poisťovňu aspoň o zriadenie ak nie pobočky, tak kontaktných dní, kedy budú mať otvorené aj vo Veľkých Kapušanoch a poprosil o riešenie situácie ohľadom vlaku. Celý článok v maďarskom jazyku nájdete tu

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov