Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – ul. Čičarovská, ul. Komenského vo Veľkých Kapušanoch – schválenie projektu

V prvom bode zasadnutia Mimoriadneho zastupiteľstva dňa 23. 7 . 2019 sa poslanci zaoberali výstavbou a rekonštrukciou chodníkov na ul. Čičarovskej a na ul. Komenského vo Veľkých Kapušanoch. Mimoriadne zasadnutie, ako uviedol primátor mesta Peter Petrikán bolo zvolané z toho dôvodu, že Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

Výzva je zameraná na dobudovanie, alebo výstavbu, alebo rekonštrukciu pozemných miestnych komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty, lávky) s cieľom zlepšiť dostupnosť pre obyvateľov MRK v segregovaných rómskych osídleniach a separovaných rómskych osídleniach, ako je v našom meste ul. Čičarovská časť “Tehelňa”.

Miestne komunikácie, ktoré majú byť dobudované, vystavané, alebo zrekonštruované musia zabezpečiť spojenie osídlenia s infraštruktúrou mesta (pozemnou komunikáciou) vedúcou k nasledovným inštitúciám
(službám): školy, komunitné centrum, alebo centrum hygieny, MsÚ, pošta, podnik, ktorý zamestnáva MRK, zastávka, alebo stanica, ktorú využívajú obyvatelia MRK.

V meste Veľké Kapušany je prítomná marginalizovaná rómska komunita a preto sa vedenie mesta rozhodlo, že sa vypracuje projektová dokumentácia na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov – ul. Čičarovská, ul. Komenského vo Veľkých Kapušanoch, pretože obyvatelia ulice Čičarovskej, časť “Tehelňa”, v značnej miere využívajú aj chodníky v týchto častiach nášho mesta, predovšetkým pri presune do Špeciálnej základnej školy.  

Rekonštruovať, resp.budovať v prípade schválenia NFP sa bude ul. Čičarovská, panelová cesta smerom k ul. Čičarovskej – časť “Tehelňa” a ul. Komenského. 

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 09.09. 2019, druhého hodnotiaceho kola je 11.11.2019.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov tohto projektu je:
85% Európskych fond regionálneho rozvoja
10% Štátny rozpočet
5% Spolufinancovanie z rozpočtu mesta

Keďže k vytvoreniu projektovej dokumentácie a následnému predloženiu ŽoNFP je potrebný súhlas poslancov Mestského zastupiteľstva v tomto bode hlasovali poslanci o tom, či môžu zamestnanci mesta Veľké Kapušany začať pracovať na tomto projekte, aby ho mesto mohlo podať čím skôr.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili prípravu a predloženie ŽoNFP v rámci výzvy „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ a uzniesli sa jednohlasne na príprave projektovej dokumentácie k dotknutým častiam mesta.

Tento zámer bol prvýkrát predostretý dňa 27. februára 2019, keď navštívil mesto Veľké Kapušany splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý do mesta Veľké Kapušany prišiel na pozvanie vedenia mesta a s primátorom mesta a zástupcom primátora mesta sa stretol na Mestskom úrade, kde rokovali spolu aj o pálčivých problémoch rómskej komunity v meste Veľké Kapušany a priamo v teréne na ul. Čičarovskej, časť “Tehelňa”, hovorili aj o projektoch, ktoré by podporili integráciu Rómov do spoločnosti. Jedným z nich je terénna sociálna práca – projekt pokračuje, MOPS – miestna občianska poriadková služba, prestupné bývanie, kanalizácia, pozemná komunikácia a materská škola. 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov