Rýchle správy- Rómovia a Veľké Kapušany. Riešenie rómskej problematiky.

Téma je veľmi citlivá a väčšina ľudí je mimoriadne výbušná, pokiaľ sa jedná o Rómov.

Zatvárať však oči pred skutočnosťou, ktorá existuje je chyba. Nie je nás v meste tak veľa, aby sme “našich” Rómov nepoznali. Poznáme ich a vieme, že mnohí sú z ul. Čičarovskej – časť “Tehelňa”. Každý má právo byť rozhorčený, ale nič sa tým nevyrieši, pretože aj oni sú súčasťou nášho mesta, sú naši občania, žijú tu celé generácie a nám neostáva nič iné, ako im byť príkladom. Poučovať a dávať ich do pozoru, nemá význam.

Štatistiky na Slovensku hovoria o tom, že približne 70% populácie Rómov tvoria mladí ľudia do 30 rokov. Kopíruje ich aj situácia v našom meste, kde je viac detí a mladých, ako dospelých, príklad – Špeciálnu školu navštevuje v tomto školskom roku 280 detí. 

Debaty, ktoré sa týkajú rómskej problematiky sú väčšinou nekonečné, ale situácia ani naša, ani ich sa debatami nevyrieši. 

Čo môžeme urobiť v našom meste a aká je situácia?

Najskôr aká je situácia – väčšina detí z ulice Čičarovskej navštevuje Špeciálnu školu, kde sa im venujú, učia ich vzorom, ktoré im doma chýbajú a tiež zodpovednosti. Tí, ktorí sú s nimi denne v kontakte vedia, že žijú medzi nimi aj mnohé slušné rodiny, ktoré sa príkladne starajú o svoje deti, snažia sa žiť podobne, ako žijeme my a zaslúžili by si žiť iný život, ale aby to bolo možné, musíme im pomôcť. Tie možnosti, ktoré majú na zmenu života, aj keby sa akokoľvek snažili nestačia.

Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, primátor mesta oznámil poslancom mestského zastupiteľstva, že dňa 27. februára 2019 navštívi naše mesto Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Táto návšteva nebola náhodná. Po viacmesačnej príprave sa realizovala na základe podnetu od vedenia mesta Veľké Kapušany.

Z dôvodu plánovanej návštevy sa na mestskom zastupiteľstve 29.01.2019 odročila žiadosť vlastníkov nehnuteľností rodinných domov na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch o výstavbu betónového múru. Všetkých 12 poslancov odsúhlasilo, aby žiadosť bola opakovane predložená na prejednanie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva po uskutočnení stretnutia so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a poskytnutí jeho vyjadrenia k predmetnej žiadosti.

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity dňa 27. 02. 2019 mesto Veľké Kapušany navštívil.

Bol aj na ulici Čičarovskej – časť “Tehelňa.”

Na stretnutí sa rozoberali témy zlepšenia situácie a možného napredovania v oblasti rómskej komunity.

Čo nás neteší je to, že o stretnutie so splnomocnencom vlády, ktorý je kľúčovým človekom pri riešení rómskej problematiky neprejavil záujem ani jeden z poslancov, ktorí sú predsedami komisií pôsobiacimi pri mestskom zastupiteľstve /a vedeli o tom, že príde, keďže sa to riešilo na januárovom zasadnutí/, pričom riešenie rómskej problematiky sa týka aj komisií ktorým predsedajú. Konkrétne – Komisie výstavby, územného plánovania, majetkoprávnej a životného prostredia, Komisie školstva, kultúry, mládeže a názvoslovnej, Finančnej komisie a Komisie sociálnej, bytovej a rómskej problematiky. Mnohí z týchto poslancov mali riešenie rómskej problematiky aj vo svojich volebných programoch, ale samozrejme mohli mať práve v tom čase aj iné neodkladné povinnosti.

Témy na stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómsku problematiku sa riešili nasledovné :  

  1. Terénna sociálna práca – pokračovanie projektu
  2. Projekt MOPS Miestne občianske poriadkové služby
  3. Projekt – Prestupné bývanie 
  4. Projekt – Pitná voda
  5. Projekt – Cesta na trh práce
  6. Kanalizácia, Pozemná komunikácia, Materská škola

Zaujímali sme sa o to, čo konkrétne jednotlivé témy obsahujú a aké riešenie prinášajú:

1.Terénna sociálna práca – pokračovanie projektu

Tento projekt sa nekončí v októbri, pretože mesto získalo možnosť pokračovania.

2.Projekt MOPS Miestne občianske poriadkové služby

Je to projekt do ktorého sú väčšinou zaradení občania rómskeho pôvodu a tak sa to plánuje aj u nás – mali by to byť aj občania z ulice Čičarovskej, ale aj z iných sídlisk a ulíc. Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocné pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity.

3.Projekt – Prestupné bývanie

Tento projekt určite nie je o rozdávaní bytov. Ide o poskytnutie možnosti nájomného bývania od najnižšieho štandardu až po najvyšší stupeň. V prvej fáze sa vybuduje niekoľko bývaní s nízkym štandardom, kde sa presťahujú tie rodiny, ktoré sa príkladne starajú o deti, ktoré chcú žiť inak a už teraz robia všetko preto, aby viedli normálny spôsob života. Sprevádzať ich budú aj terénni sociálni pracovníci, ktorí sa im budú venovať a učiť ich napríklad finančnému hospodáreniu, starostlivosti o údržbu bytu a spoločných priestorov. Pokiaľ to zvládnu, vybudujú sa ďalšie bývania už vyššieho štandardu, do ktorých budú presťahovaní z nízkeho štandardu a na ich miesta pôjdu ďalší. V tretej etape môže ísť o bývania s ešte vyšším štandardom, do ktorých budú presunuté rodiny z vyššieho štandardu. Dlhodobým cieľom bude umožniť rodinám vstúpiť na otvorený trh s bývaním, prostredníctvom nájdenia si komerčného nájomného bytu, naučiť ich platiť šeky, naučiť ich, aby deti chodili pravidelne do školy, hľadať prácu.

4.Projekt – Pitná voda

Má za cieľ, aby sa skončilo kupčenie s pitnou vodou v osade, čo prispeje aj k zlepšeniu hygieny. Mnohí si teraz kupujú vodu od tých, ktorí ju majú a kupujú ju niekoľko násobne drahšie, ako naozaj stojí. Vďaka tomuto projektu bude voda dostupná pre všetkých, občania dostanú čipové karty, ktoré si budú môcť za peniaze nabiť a kúpiť si na ňu pitnú vodu v štandardnej cene.

5.Projekt – Cesta na trh práce

Nájsť v každom bloku zodpovedného Róma, ktorý chce zmeniť život, ponúknuť mu prácu domovníka, ktorý bude dohliadať, hlásiť problémy a riešiť ich v rámci svojich možností.

6.Kanalizácia, Pozemná komunikácia, Materská škola

Kanalizácia a pozemná komunikácia. Naše mesto má veľmi dobrú štartovaciu pozíciu byť úspešným v tomto projekte. Sme medzi prvými 140 – 150 zaradenými. V priebehu roka bude vyhlásený projekt do ktorého sa môže mesto zapojiť. O potrebe kanalizácie na ul. Čičarovskej a  potrebe komunikácií nie je myslíme si čo písať, všetci vieme, že je nutná.

Materská škola. Pripravuje sa zákon, ktorý bude ukladať povinnosť, aby päť ročné deti navštevovali povinne materskú školu. Zákon vstúpi do platnosti pravdepodobne v roku 2020. Keďže aj na ulici Čičarovskej je mnoho detí vo veku 5 rokov, bude vyhovujúce, ak deti z ulice Čičarovskej budú navštevovať škôlku blízko svojho bydliska. 

 

 

                                                                 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov