Rozhovor o novej školskej reforme s riaditeľkou ZŠ P.O. Hviezdoslava, Henrietou Bereščíkovou

V decembri 2023 dostali školy možnosť prihlásiť sa do postupného overovania nového školského programu. Niektoré to aj využili a s nadšením sa prihlásili. Medzi nimi aj základné školy vo Veľkých Kapušanoch, konkrétne Základná škola P. O. Hviezdoslava a ZŠ J. Erdélyiho. Rozhovor s pani riaditeľkou Základnej školy P.O. Hviezdoslava o novej školskej reforme zverejnený v mesačníku RCPU prinášame v plnom znení.

Nová školská reforma sa dostáva do ďalšej fázy

Do overovania sa v nastávajúcom školskom roku prihlásilo viac ako 400 škôl. Medzi nich patrí aj ZŠ P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Už 16 rokov ju vedie p. riaditeľka Henrieta Bereščíková. V rozhovore opisuje motívy, ktoré ich viedli k tomuto dôležitému rozhodnutiu. 

Keď ste sa rozhodovali pre tento krok, mali ste dostatok informácií?

Do reformy a do tohtoročného kola zavádzania sme sa rozhodli zapojiť, samozrejme po dohode a komunikácii s členmi pedagogického zboru. Zvážili sme všetky pre a proti. Dnes si myslím, že sme urobili správne rozhodnutie. Prešli sme už niekoľkými reformami  vedeli sme, že to nebude jednoduché. Zavážilo to, že terajšia koncepcia na rozdiel od predchádzajúcich, je založená na metodickej a odbornej pomoci a poradenstve.

Ako prijímajú vaši učitelia túto reformu? Čo robíte pre to, aby to nebolo len formálne?

Nevnímame ju formálne. Pracujeme v skupinách, tvoríme si vlastný program podľa svojich možností a podľa žiakov a ich potrieb. Poznáme význam, možnosti a dôležitosť jednotlivých prvkov. Zostavujeme a “šijeme na mieru” svoj učebný plán a vzdelávací program. Tvoríme a zvažujeme možnosti smerovania školy. Každá škola má svoje priority, špecifické podmienky a komunitu žiakov. Takto to nie je formálne.

Čo z nových prístupov ste už využívali aj v predchádzajúcich rokoch?

Na škole máme veľmi šikovných a tvorivých učiteľov, takže mnoho prvkov, metód a postupov včleňovali do výuky už skôr. Tie teraz aj oficiálne budeme uvádzať v našom programe. Samozrejme, ešte ich viac rozvinieme. Sú aj nové oblasti, na ktorých začneme cielene pracovať teraz. Keďže naša škola je na národnostné zmiešanom území, kde je silná dvojjazyčnosť v rodinách, je našou prioritou posilnenie a sprístupnenie slovenského jazyka čo najprirodzenejšou formou.

Vnímame tiež potrebu pracovať s triednymi kolektívmi, rozvíjať kritické myslenie, sociálne cítenie, schopnosti pracovať v tíme. Rozvíjame ranné komunity, pretože sú dôležitým nástrojom pozitívneho riadenia triedy, vytvárania bezpečného a podporujúceho prostredia ako predpokladu vysoko efektívneho učenia. Stále hľadáme informácie, pýtame sa na skúsenosti a prispôsobujeme ich na naše podmienky, ak sa nám javia prospešné pre rozvoj a nasmerovanie pre našu víziu.

Mohli by ste zhodnotiť prínos mentoringu na vašej škole? Čo hovoria mentorovaní učitelia?

Začiatky neboli ľahké. Samozrejme ako všetko nové, neznáme pôsobí odstrašujúco. Avšak v rámci aktualizačných a i iných vzdelávaní sme nadviazali skvelú spoluprácu s RCPU Michalovce. Vnímame tiež potrebu pracovať s triednymi kolektívmi, rozvíjať kritické myslenie, sociálne cítenie, schopnosti pracovať v tíme. Rozvíjame ranné komunity, pretože sú dôležitým nástrojom pozitívneho riadenia triedy, vytvárania bezpečného a podporujúceho prostredia ako predpokladu vysoko efektívneho učenia.

Vidíte aj prekážky pri nastavovaní zmien?

Táto reforma sa netýka obsahu, ale formy vzdelávania. Aktívne učenie, projektové práce, rôzne formy a typy hodnotenia, to sú všetko postupy a koncepcie, ktoré si potrebujeme osvojiť a nastaviť ich do nášho programu, aby boli čo najefektívnejšie a aby sa v tom “každý našiel.”

Prekážkou si môžeme byť jedine my sami sebe. Všetko závisí od formy a úrovne spolupráce. Od záujmu a ochoty pracovať na spoločnom cieli. Verím, že na našej škole máme multidisciplinárny tím, ktorý sa vie zodpovedne pripraviť a nastaviť smerovanie ZŠ P. O. Hviezdoslava na pevných pilieroch budúcnosti.

Fakty o ZŠ P. O. Hviezdoslava

Veľkú školskú rodinu tvorí 497 žiakov, 40 pedagogických a 18 nepedagogických zamestnancov. Je veľkou spádovou školou, do ktorej prichádzajú žiaci z 10 okolitých obcí. Škola je pavilónového typu. Tvorí ju 6 pavilónov prepojených spojovacou chodbou. Uprostred školy je átrium a niekoľko krásnych zelených priestranstiev, ktoré sa využívajú na vyučovanie v prírode, ako aj oddych a relaxáciu, resp. mimoškolskú činnosť.

Čo sa týka vybavenia a podmienok, ako uviedla riaditeľka školy Henrieta Bereščíková, škola má všetko, čo slušná škola v súčasnej dobe má mať: laboratórium, odborné učebne, telocvičňu, IKT vybavenie tried, pomôcky, didaktickú techniku. Základom dobrého fungovania školy je podľa riaditeľky jednotný a zohratý učiteľský tím. 

“Zodpovedným a hlavne partnerským ľudským prístupom, správnou komunikáciou, rozumnými pravidlami a fungovaním pracujeme na vytvorení tvorivého, podnetného a podľa možnosti príjemného pracovného prostredia pre pedagógov i žiakov,” dodala v závere rozhovoru riaditeľka Henrieta Bereščíková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov