Leto skončilo a s ním aj sezóna Beach volejbalu…Čo nové v PVK v Mustang? Rozhovor s trénerom Zoltánom Šipošom

Leto skončilo a s ním aj sezóna Beach volejbalu. Kým sa piesok opäť zahreje a my budeme môcť sledovať výsledky zápasov a prinášať aktuálne výsledky, môžete si prečítať rozhovor o plážovom volejbalovom klube (PVK) Mustang Veľké Kapušany. 

Mustang Veľké Kapušany je občianske združenie, ktoré sa venuje športu a pôsobí v meste Veľké Kapušany. Vedie ho Zoltán Šipoš, ktorého takmer všetci kapušančania poznáme pod familiárnym menom „Šipi.“

Ako nám Zoli prezradil, pri názve klubu sa inšpiroval filmom Gang v útoku, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti. Hlavnú úlohu stvárnil Dwayne Johnson, ktorý ako sociálny vychovávateľ v nápravnom ústave pre mládež vymyslel plán, ako ich priviesť k disciplíne a zodpovednosti. Tak dali do kopy ihrisko a začali trénovať. Jeho klub sa volal MUSTANG football.

Odtiaľ prišla myšlienka Mustang, v ktorom hlavnú úlohu zohrávajú aj emócie a vykresľuje ako spolu vychádzať, ako si budovať dôveru a rešpekt,” uviedol pre vkport.sk Zoltán Šipoš.

              

Beach volejbal, alebo plážový volejbal. Patrí tento šport podľa teba ešte stále k neprebádanej oblasti na Slovensku a v našom meste?

V posledných rokoch sa už aj u nás rozrastá tento šport, čomu sa veľmi tešíme, len škoda, že sa mu nemôžeme aktívne venovať počas celého roka. Aby to tak mohlo byť, potrebovali by sme vybudovať krytú halu na chladnejšie obdobie a takéto haly sú len na západnom Slovensku, alebo v susednom Česku a Maďarsku.

Koľko rokov funguje Mustang Veľké Kapušany, s kým si ho založil a prečo práve beach volejbal?

Konkrétne Plážový volejbalový klub Mustang som založil v roku 2016 v júni, ale pôsobiť v našom meste začal už v roku 2005 v máji, kedy som vybudoval na sídlisku L. N. Tolstého  na detskom ihrisku plážové volejbalové ihrisko so zámerom prilákať mládež k tomuto peknému športu.  Klub sme založili traja členovia a že prečo beach volejbal? Ako aktívny hráč halového volejbalu od základnej školy som si časom zamiloval viac plážový volejbal, čomu som podriadil svoj život, vzdelávanie sa v trénerskej oblasti a vo výchove mládeže športom.

Aký je rozdiel medzi Beach volejbalom a volejbalom?

V halovom volejbale hrá šesť hráčov na ihrisku s rozmermi 9×9 metrov a v plážovom volejbale sú to rozmery o niečo menšie, 8×8 metrov a hrajú na ňom len dvaja hráči na piesku. Nie sú náhradníci.

Sú pravidlá rovnaké?

Na rozdiel od halového volejbalu sa nesmie prvá lopta prijímať prstami v plážovom volejbale a nahrávka, poprípade lopta hraná cez sieť na stranu súpera musí byť zahratá veľmi čisto prstami. Taktiež po dotyku blokom sú povolené už len dve ďalšie odbitia. Halový volejbal sa hrá na tri vyhraté sety do 25 bodov, piaty rozhodujúci set sa hrá do 15 bodov a každý set sa musí skončiť dvojbodovým rozdielom. Plážový volejbal sa hrá na dva vyhraté sety do 21 bodov, rozhodujúci tretí set do 15 obdobne, ako v halovom volejbale.

Posledný náš rozhovor sme robili pred tromi rokmi. Neuveriteľné, ale je to tak. Kde sa odvtedy družstvo MUSTANG posunulo? Koľko máš členiek aktuálne?

Počas uplynulých rokoch sa starostlivosť o mládež rozrástla aj zo strany Slovenskej volejbalovej federácie, takže mládež má viac možností sa venovať plážovému volejbalu súťažne, čo znamená väčšiu motiváciu trénovať, ale aj viac cestovania, čo zase prináša zážitky, nové priateľstvá a upevňovanie vzťahov. Koncom leta 2021 sa prihlásili do klubu nové členky, ročníky 2009, 2010 a začala sa ďalšia nová éra výchovy športom v klube. O rok neskôr sa dievčatá už zúčastňovali plážových volejbalových turnajov na Slovensku a aj v zahraničí ( CZ, HU) v kategóriách U14 a U16 , na ktorých si hráčky vybojovali aj medailové umiestnenia, čím Mustang Veľké Kapušany šíril dobré meno aj nášmu mestu, ale zároveň aj ďakujeme Mestu Veľké Kapušany za podporu pri našich akciách. Rok 2023 bol najpestrejší od fungovania klubu, nakoľko sa klub zúčastnil na desiatich zahraničných turnajoch v plážovom volejbale mládeže, desiatich domácich turnajoch a klub vytváral podmienky aj na rôzne motivačné akcie. V súčasnosti sa klubovej činnosti aktívne venuje 10 dievčat.

Trénuješ iba dievčatá?

V rokoch 2005 som sa ako aktívny hráč volejbalu začal venovať mládeži – chlapcom a chceli sme postupne vybudovať mužstvo. Ale kvôli nízkemu záujmu a nízkej možnosti trénovať to nemalo zmysel. V roku 2013 som sa dostal do ženského volejbalového klubu VK Michalovce a tam sa vlastne môj trénersky život rozvinul aj vzdelávaním, ktoré sa rokmi rozširovalo samoštúdiom, účasťou na seminároch a sústredeniach. Od tej doby sa klub venuje trénovaniu a výchove dievčat, a ako tréner sa venujem trénovaniu aj dospelých v rôznych výkonnostných kategóriách aj v zahraničí.

Máte nejakú značku, ktorá vás vystihuje, z ktorej je každému jasné, že áno, toto je Mustang Veľké Kapušany…

V klube dostane možnosť každý, kto sa chce osobne rozvíjať športom a prejaví záujem. Nevyhnutnosťou je zúčastňovať sa tréningového procesu a na akciách klubu. Mustang je o výchove športom s jasne nastavenou myšlienkou, „Že základom disciplíny je rešpekt. Rešpekt k autoritám a rešpekt k druhým. Rešpekt voči sebe a rešpekt k zákonom a pravidlám. Je to postoj, ktorý sa začína doma, upevňuje sa v škole a sprevádza nás počas celého života.“ Ak tento jednoduchý kódex si budú dievčatá opakovať denne a nosiť ho hlboko vo vnútri, potom to v živote dotiahnu poriadne ďaleko. Nedefinujú nás víťazstvá nad inými, ale tie malé každodenné víťazstvá pri formovaní samých seba a to, ako nezištne dokážeme pomáhať iným, slabším, menej skúseným. To definuje úspech v Plážovom volejbalovom klube Mustang z Veľkých Kapušian. Tento postoj sa nám vracia uznaním so spätnou väzbou a som naňho hrdý. To mi dodáva motiváciu to robiť takýmto spôsobom, pretože rokmi sa na medaily zabudne, ale na to, ako sa pri vás ľudia cítili, čo ste spolu prežili, na to sa nezabudne. Záleží mi na tom, akým človekom sa dieťa stane.

Ako sa ti trénuje čisto ženský kolektív. Nálady, rivalita. Je to inak, ako v tých mužských kolektívoch? Dá sa to porovnať?   

Áno, mužský/chlapčenský kolektív je iný, ľahší na trénovanie. V ženskom/dievčenskom je väčšia rivalita, náladovosť. Tréner musí byť trpezlivejší.                

Ako to je s tréningami, keď sa ochladí a v zime?

Vzhľadom na to, že zimných mesiacov je čoraz menej, tak tréningy už začíname v apríli a niekedy  vydržíme vonku aj ku koncu novembra na piesku. V zimných mesiacoch sa dievčatá stretávajú v telocvični. Našou myšlienkou je vybudovanie aspoň ešte jedného ihriska pre plážový volejbal a v budúcnosti tie ihriská zakryť nafukovacou halou, aby sa celoročne a vo väčšom počte mohlo venovať tomuto športu v našom meste. Prispelo by to aj k turistickému ruchu pretože na východe Slovenska nemáme takéto haly na zimu.

Z čoho pozostáva bežný tréning? A koľko trvá…

Na tréningoch sa berie ohľad na to ako sa dievčatá cítia, aký mali deň, kto na tréning prišiel podľa výkonnostnej kategórie. Dievčatá trénujú pohyby tela, od základných zručností s loptou aj samotné herné situácie, snažím sa im vysvetliť efektivitu pohybov. Dievčatá, ktoré prejavia záujem, majú možnosť sa zoznámiť aj s posilňovaním a životosprávou. Vzhľadom na to, že ihrisko je v osobnom vlastníctve klubu, nie sú obmedzené časy na trénovanie, trávenie voľného času. Počas teplejších dní sa dievčatá stretávajú denne na piesku a tréningy sa riešia podľa dohody.

Kto sa môže stať členom, robievaš nábory, záujemkyne ťa kde nájdu?

Členom sa môže stať každý, kto prejaví záujem sa venovať tomuto športu a prispôsobí sa výchovnému procesu v klube. Vzhľadom na množstvo cestovaní za prácou a na turnaje nie je možné v súčasnosti určiť presný harmonogram tréningov, takže sa to rieši priebežne, a tento šport je hlavne o tom, aký vie byť človek kreatívny a prispôsobivý. Nábory sa nerobievajú, trénerom som zatiaľ ja sám a časovo by som nezvládal tréningy popri iných činnostiach, keďže veľa cestujeme mimo domova.

Vzhľadom na to, že vo Veľkých Kapušanoch naozaj nie som neznáma osoba  a aktivity klubu sa zverejňujú aj na sociálnej sieti FB, sme na očiach a kontaktovať ma je naozaj jednoduché. Prípadne na sídlisku L. N. Tolstého na plážovom ihrisku je aj telefonický kontakt.

Vaše dlhodobé ciele? Teda konkrétne aj tvoje, trénerské, ľudské, ale aj družstva?

Dlhodobým cieľom klubu je aby sme dokázali nastaviť životy mladým dievčatám pomocou tohto športu. Počas letných prázdninových dní  sa dievčatá stretávajú 20-25 krát do mesiaca, čo je pre výchovu žiadúce a prináša to  výsledky v ich osobnom živote a aj v športe. Chcem vychovať slušné dievčatá, ktoré budú vzorom pre nové mladé dievčatá, ktoré prejavia svoj záujem sa venovať plážovému volejbalu v klube Mustang. To, či som bol prospešný v ich živote sa dozvieme za 10-20 rokov, keď sa z nich stanú dospelí. Vyzdvihol by som jednu hráčku, Lauru Rožokovú, ktorá už skoro 10 rokov je verná klubu Mustang. Človek s veľkou pokorou pomáha každej generácii dievčat, ktoré sa za uplynulých 10 rokov vystriedalo a je vzorom pre dievčatá. Vedenie klubu je na ňu hrdé.

Neplánuješ niečo aj pre dospelých? Teda vekovú kategóriu nad 18 rokov?

Plány nad 18 rokov nie sú zatiaľ, z dôvodu času a priestoru. Ale v budúcnosti som otvorený tejto téme. Mimo domova sa venujem aj trénovaniu dospelých v súčasnosti.

Keby si mal Aladinovu čarovnú lampu a mohol ju pošúchať, ktoré by boli tie tri želania, ktoré by si chcel, aby ti Džin splnil?

Od Džina by som si prial, aby sa v každej domácnosti a na školách venoval čas na výchovu k spolupatričnosti, pokore, trpezlivosti a zodpovednosti. Samozrejme, mám aj osobné želanie: aby som sa mohol venovať trénerstvu v pracovnom pomere a aby to bolo celoročne, čiže vo väčšej hale, kde je viac plážových ihrísk.

Kto je tvojím športovým vzorom?

Volejbalová a baechvolejbalová legenda Karch Kiraly (USA), rodičia pochádzajú z Maďarska mimochodom, v súčasnosti hlavný tréner ženského národného tímu v U.S.A. Spomedzi iných športov od detstva bol mojím vzorom tenista Andre Agassi.

Sleduješ aj iné športy? Aké?

Rád si pozriem dobrý tenis, ale televízor nesledujem, takže len keď niečo na YouTube.

A teraz k tej tvojej pozitivite. Čím si ju udržiavaš? Čo Ťa motivuje a napĺňa?

Vyrastal som s myšlienkou, že ak ľuďom pomáhame, robíme tým dobrý skutok pre spoločnosť, ktorý sa k nám vráti vo väčšej hojnosti. Častokrát sa sklameme, ale nesmieme sa vzdať na našej ceste pomáhať.

Máš nejaké životné krédo?

Mladým sa môžeme cítiť, keď sa neustále vzdelávame a pomáhame spoločnosti a hlavne keď je okolo nás mládež, ktorej naše skúsenosti môžeme odovzdávať.

Predstavujeme Zoltána Šipoša

Doplnkové vzdelanie, kurzy, kempy a  semináre

2014 Osvedčenie I. stupňa trénerskej kvalifikácie vo volejbale

2016 Osvedčenie  športového maséra, Licencia klasickej masáže

2016 Seminár pre plážových volejbalových trénerov FTVŠ UK Bratislava, PeadDr. I.Prieložný

2018  Osvedčenie II. stupňa trénerskej kvalifikácie so špecializáciou volejbal

2017  Seminár pre plážových volejbalových trénerov I., Beach Club Patrónka BA, Jiří Polanský

2017  Seminár pre plážových volejbalových trénerov II. Beach Club Patrónka BA, Jiří Polanský

2017  Seminár pre plážových volejbalových trénerov III.Beach Club Patrónka BA, Jiří Polanský

2017  Víkendový beach kemp I. Beach Club Patrónka BA, hlavný tréner  Jiří Polanský

2017  Víkendový beach kemp II. Beach Club Patrónka BA,hlavný tréner  Jiří Polanský

2018  Víkendový beach kemp III. Beach Club Patrónka BA, hlavný tréner Jiří Polanský

2018  Seminár pre plážových volejbalových trénerov, Beach Draždiak BA, R. Nemec, P. Varga

2019  Seminár pre plážových volejbalových trénerov, Beach Draždiak BA, Martin Olejňák

2018  World Volleyball coach show, České Budějovice (ČR)

2019  World Volleyball coach show, Ostrava (ČR)

2017  Beach kemp v Taliansku-Lignano, 2 turnusy, hlavný tréner  Jiří Polanský

2018  Beach kemp v Taliansku-Lignano, 1 turnus,  hlavný tréner Jiří Polanský

2019  Beach kemp v Taliansku-Lignano, 3 turnusy, hlavný tréner Jiří Polanský

2019  Beach kemp v Turecku-Alanya s mládežníckou reprezentáciou dievčat U18, U20, tréner Peter Šafář 

2018  Volejbalový kemp mládeže v Luhačoviciach (ČR), Zdeněk Haník

2016  Predseda, tréner v plážovom volejbalovom klube MUSTANG, V. Kapušany

2018  Absolvent kurzu SPS I A,B základné cviky, v Košiciach. Špirálna stabilizácia chrbtice

Pracovné skúsenosti z oblasti baech volejbal

2014-2015      VK Michalovce, hlavný tréner – kadetky, oblasť východ

2015-2016      VK Michalovce, hlavný tréner – staršie žiačky, oblasť východ

2016-2017      VK Michalovce, hlavný tréner – kadetky, oblasť východ

2017-2018      VK Michalovce, hlavný tréner – kadetky, oblasť východ

2018-2019      VK Michalovce, asistent trénera – II.liga ženy, oblasť východ

2014-2020      Tréner mládežníckych družstiev v plážovom volejbale SR

2018-2019      Tréner reprezentačného družstva dievčat U18 v plážovom volejbale SR

2019-2020      Príprava vicemajsteriek Slovenska v plážovom volejbale do 18 rokov SR

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov