Centrum II – nespokojnosť občanov, omše z rádia…Susedské prípady vo Veľkých Kapušanoch

Naša redakcia obdŕžala dňa 25.6.2023 o 00:17 hod. prostredníctvom Messengeru, odkaz na informáciu o situácii na Sídl. Centrum II. a sprostredkovateľ žiadal, aby sme informáciu zverejnili. Vzhľadom k tomu, že k informácii sú pripojené aj videá, nie je možné správu zverejniť v podobe, v akej nám bola zaslaná.

Táto informácia sa ale šíri sociálnymi sieťami presne ako všetky informácie, ktoré nejakým spôsobom vybočujú spomedzi bežných denných informácií a keďže sme boli ako redakcia priamo kontaktovaní a označení, tak sme sa téme povenovali.

Správu zverejnila osoba, ktorá píše, že obyvateľom v bytovom dome vo Veľkých Kapušanoch, na Sídl. Centrum II, prekáža správanie jedného z tam žijúcich ľudí.

Osoba, ktorá informáciu zverejnila žiada, dokonca cez sociálnu sieť vyzýva primátora a ďalších kompetentných aby konali.

Situáciu opisuje nasledovne: „…dochádza k úmyselnému ohrozovaniu, provokovaniu a k znepríjemňovaniu každodenného života tam bývajúcich. V letných horúčavách sme nútení si zavrieť okná, sme vyčerpaní, unavení, nevieme pozitívne fungovať v každodennom živote…“

Osoba, ktorá cez sociálnu sieť vyzýva ku konaniu tvrdí, že senior, ktorý v uvedenom obytnom dome býva: „…nahlas a hlasno počúva kostolnú hudbu. On to nazýva modlenie, začína sa to ráno o 06:00 hod a trvá do 21:45 hod. s krátkymi prestávkami, čiže denne 7 až 10 hodín.“

Čo sme zistili

Osoba, ktorá tam žije a má údajne svojím správaním znepríjemňovať životy ďalším tam žijúcim ľuďom nedostala byt od primátora mesta, ako je to v príspevku uvedené. Primátor mesta byty neprideľuje. Prideľuje ich sociálna komisia a mestské zastupiteľstvo.

Takto sa to stalo:

Dňa 04.01.2021 bola zverejnená výzva na obsadenie mestských  bytov v obytnom dome č. 1670, na Sídl. Centrum II. vo Veľkých Kapušanoch, kde malo mesto k dispozícií dva voľné byty na prenájom.

  1. byt v 2. vchode na 3. nadzemnom podlaží bytového domu. Celková výmera plochy bytu je 30,97 m2. Byt pozostáva z 1 izby a príslušenstva, ktorým sa rozumie predsieň a pivnica. 3
  2. byt v 2. vchode na 4. nadzemnom podlaží bytového domu. Celková výmera plochy bytu je 52,87 m2. Byt pozostáva z 2 izieb a príslušenstva, ktorým sa rozumie predsieň a pivnica.

Dňa 10.03.2021 zasadala komisia na pridelenie bytov vo Veľkých Kapušanoch. Predsedníčkou komisie bola bývalá poslankyňa p. Hajnalka Hacková.

Predsedníčka komisie následne dňa 17.03.2021 oznámila na zasadnutí mestského zastupiteľstva, že žiadosti o pridelení mestských bytov sa prerokovali a boli posúdené podľa VZN č. 63/2004, čl. 4 – Podmienky nájmu mestského bytu.

Dodala, že žiadosti, ktoré nesplnili podmienky podľa VZN č. 63/2004 boli hlasovaním odmietnuté.

Komisia vtedy navrhla byt č. 1 na adrese Centrum II. 1670/2-233, Veľké Kapušany prideliť Jozefovi B.

Byt č. 2. vtedy na sídl. Centrum II. vo Veľkých Kapušany navrhla neprideliť žiadnemu zo žiadateľov, nakoľko ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných. Predmetný uvoľnený byt sa opätovne vyhlási výzvou na obsadenie.

Dňa 17.03.2021 mestské zastupiteľstvo následne schválilo pridelenie bytu pre pána Jozefa B., vtedy trvale bytom na sídl. P.O. Hviezdoslava…

Za pridelenie tohto bytu hlasovalo vtedy 10 poslancov: Bc. Ferdinand Kočiš, Ján Vetrecín, Mgr. Attila Balogh, DIS.art., PhDr. Hajnalka Hack, Ing. Monika Jakabová, Mgr. Rastislav Rožok, JUDr. Ferenc Boczán, Mgr. Ladislav Papp, M.A. Róbert Kondás, Mgr. Gábor Mihók

Zdroj:

Príloha č (vkapusany.sk)

Ako to bolo

Situáciou pána Jozefa v obytnom dome na Sídl. Centrum II sa Mesto Veľké Kapušany podľa našich zistení zaoberá už od roku 2019, keď ešte v uvedenom obytnom dome ani nebýval.

Čo znamená, že informácia, ktorá koluje na sociálnej sieti, že nikto sa tým nezaoberá, nie je pravdivá.

Na základe rozhodnutia Mesta Čierna nad Tisou z roku 2019 bol pán Jozef umiestnený v zariadení pre seniorov domov N.O. vo Veľkých Kapušanoch

Po mesiaci v zariadení na základe vlastnej žiadosti zariadenie opustil a podľa našich zistení sa ubytoval v hoteli Družba. Nikto sa ho nechcel zbaviť, odnikadiaľ nebo vyhodený, ani vyhostený, ako to bolo vo výzve na sociálnej sieti uvedené. Odišiel na základe vlastného rozhodnutia.

V októbri 2020 vydalo Mesto rozhodnutie o odkázanosti p. Jozefa na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby.  Následne mu bola poskytnutá pomoc pracovníkom MsÚ a bol umiestnený v Charitnom dome Eriky Jakabovej v Vojčiciach.

Odtiaľ sa do Veľkých Kapušian vrátil a následne si podal žiadosť o pridelenie mestského bytu, ku ktorému sa dostal tak, ako to je vyššie uvedené.

Čo sa deje dnes

Pán Jozef má platnú nájomnú zmluvu. Záväzky si plní, pravidelne platí, nemá žiadne omeškania. Zistili sme, že písomný podnet od tam žijúcich občanov, sociálna komisia nemá.

Či porušuje zákon, či koná úmyselne, či má nejaké zdravotné, alebo iné problémy,  musí byť riadne prešetrené, ale nie na základe podnetu na sociálnej sieti.

Nikto, kto nemá v rukách rozhodnutie o tom, že konanie p. Jozefa je úmyselné, to tvrdiť tak, že to nie je dokázané nemôže.

Prípadom sa od roku 2021 zaoberala hlavná kontrolórka, bytový odbor, sociálny odbor, aj mestská polícia situáciu monitorovala.

Občania, ktorí tam žijú podali petíciu za vysťahovanie, alebo premiestnenie pána Jozefa, ale tá im bola zamietnutá nie preto, že sa ňou Mesto nechcelo zaoberať, ale preto, že petícia musí zo zákona obsahovať formálne náležitosti Petície v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve. V tomto prípade tieto náležitosti splnené od občanov neboli a preto sa ich podnet posudzoval ako hromadná sťažnosť. Žiadna iná petícia potom na Mestský úrad doručená nebola.

Situácia ale veľmi pripomína situáciu verejnosti dobre známu, keď žena otravovala susedov hlasnou hudbou, ktorí museli operné árie počúvať od šiestej rána do desiatej večera. Decibely dodržiavala, dodržiavala aj nočný pokoj. A nikto si s ňou nedokázal poradiť. Až po 16. rokoch padlo rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré napokon nerešpektovala a bola v roku 2018 zadržaná a následne podstúpila liečenie v psychiatrickej liečebni.

Z výzvy, ktorá bola zverejnená na sociálnej sieti nebolo jasné, či bolo podané na políciu v uvedenej veci oficiálne trestné oznámenie.

Či sa pán Jozef dopúšťa priestupku, trestného činu, alebo porušuje občiansky zákonník je možné posúdiť až potom, ako sa vec riadne prešetrí na základe konkrétneho oznámenia a bude vydané v uvedenej veci rozhodnutie, stanovisko, alebo čokoľvek iné.

V tomto prípade môžu tam žijúci občania podať oficiálne oznámenie, ale aj to je možné, že nepôjde ani o trestný čin, ani o priestupok, ale pôjde nakoniec o občianskoprávny spor, ktorý bude môcť vyriešiť iba občianskoprávny súd.

Kontaktovať sme sa pokúsili aj p. Jozefa, ale jeho stanovisko sa nám nepodarilo získať.

Informácie, ktoré boli zverejnené a kolujú po internete, sú ale v mnohých bodoch založené na subjektívnom pohľade a pocite osoby, ktorá video natočila a neopierajú sa o fakty.

Veľmi držíme palce tam žijúcim občanom, aby sa situácia vyriešila ku spokojnosti všetkých. Chápeme, že žiť niekde, kde hudba, alebo sväté omše sú prehrávané prakticky od rána do večera musí byť veľmi náročné, zvlášť, ak osoba, ktorá takto koná nekomunikuje, nezaujíma sa o susedov, nezaujíma sa o nič a dôraz kladie iba na svoje potreby.

K článku sa po uplynutí doby vrátime, budeme sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať a kto aké kroky podnikne k tomu, aby nikto nemusel počúvať piesne z omší, len preto, že sa inému páčia.

Video, ktoré nám bolo preposlané nezverejňujeme. Zdôrazňujeme, že ani falošné profily, cez ktoré také videá bývajú zverejňované nezaručujú, že sa k vám nikto nedopátra.

Video, ktoré nám bolo doručené, je určite sporné aj z pohľadu porušenia GDPR.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov