Mesto Veľké Kapušany a samospráva v období Koronavírusu – rozhovor s primátorom mesta Petrom Petrikánom

Samospráva Mesta Veľké Kapušany od prvej chvíle prepuknutia Koronavírusu preukázala obrovský cit pre realitu a solidaritu.

Portál vkport.sk prináša exkluzívny rozhovor s primátorom Mesta Veľké Kapušany Petrom Petrikánom o tom, prečo nevníma život v meste iba cez zákony a paragrafy. Prečo je dôležité riešiť reálne, konkrétne životné situácie občanov a kde je potrebné sústrediť najviac pozornosti a síl, aby mesto nepadlo na kolená.

Koľkokrát od prepuknutia pandémie COVID – 19 zasadal krízový štáb Mesta Veľké Kapušany, kto sú jeho členovia a ako jednotlivé zasadnutia prebiehajú? Čo všetko musí samospráva urobiť, kým sa informácie dostanú k občanom mesta.

“Krízový štáb zasadal deväťkrát, ale permanentne sa zaoberáme touto problematikou každú minútu pracovnej činnosti. Členmi krízového štábu sú aj zástupca primátora Boczán Ferenc,  náčelník mestskej polície, riaditeľ MsKs, vedúci jednotlivých odborov a ďalší traja zamestnanci mestského úradu. Opatrenia sú dané vládou, ale aj RÚVZ, ktoré preberáme a preklápame do bežného života nášho mesta. Nie sú všetky centrálne. Niektoré sú celoplošné. Všetky prijaté opatrenia zavádzame do praxe a informujeme občanov nášho mesta bežne dostupnými prostriedkami, ktorými sú web stránka mesta, Facebook Mesta Veľké Kapušany, mestský rozhlas, ale aj inými informačnými materiálmi, ktoré sú vyvesené na informačných tabuliach v našom meste, ale napríklad aj na detských ihriskách.”

Do praxe ste začali uvádzať opatrenia, ktoré zvyšujú prevenciu. Rozdali sa jednorázové ochranné rúška, mesto šije látkové rúška, zabezpečuje sa distribúcia jedla a liekov. Je definovaná cieľová skupina na ktorú sa sústredí pozornosť?

“Podľa celosvetových štatistík sú najviac ohrození obyvatelia nad 65 rokov a aj my sa sústreďujeme v prvom rade na týchto obyvateľov nášho mesta a na občanov z marginalizovanej rómskej komunity.”

Využívajú občania mesta tieto opatrenia? Aké máte spätné väzby?

“Frekvencia využívania týchto opatrení, ktorými sú distribúcia jedla a liekov nie je vysoká, ale tým, ktorí pomoc potrebujú ju zabezpečujeme. Aj naďalej sú živé telefónne čísla, ktoré sme zverejnili. Oceňujem, že tým, ktorí sú na pomoc odkázaní pomáhajú aj rodinní príslušníci, aj susedia. Spätné väzby sú pozitívne. Na to, čo je negatívne sa vieme hlbšie zamerať a preklopiť do pozitívneho.”

Ochrana života a zdravia je najvyššia hodnota, ale Vy, ako primátor mesta Veľké Kapušany musíte vnímať aj ekonomickú realitu celej situácie. Očakávajú samosprávy pokles príjmov? Dôjde k zmene rozpočtu aj vo Veľkých Kapušanoch? Ako to vidíte?

“Vychádzajúc z prognózy Rady pre rozpočtové pravidlá je zrejmé, že poklesu príjmov sa nevyhneme ani my. Prostredníctvom Telemostu sa uskutočnilo pracovné stretnutie, myslím, že pätnástich primátorov, ktorého som sa zúčastnil a ktoré inicioval župan Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Na stretnutí sme apelovali na predsedu Košického samosprávneho kraja, aby cez SK 8, ktorý je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky a cez ZMOS apelovali na vládu, aby samosprávy boli predmetom rokovaní ohľadom možnej finančnej pomoci. Ja osobne pokles príjmov očakávam. Vyzvali sme štatutárov, aj poslancov, aby k 7. aprílu dohodli, či je možné finančné čiastky v rámci svojich rezortov ušetriť a po veľkonočných sviatkoch budeme materiál kompletizovať a zaoberať sa ním. Pokles príjmov sa určite prejaví v poskytovaní finančných dotácií , či už pre kultúru alebo iné oblasti. Nevyhneme sa ani poklesu mzdových prostriedkov pre jednotlivých zamestnancov a viditeľný dopad bude mať celá situácia aj na investičné zámery mesta.”

Ako to je sobášmi? Boli od vypuknutia pandémie nejaké sobáše? Prebiehajú inak, ako v období pred vypuknutím pandémie?

“Sobáš bol jeden, s povinnosťou ochranných rúšok, bez prítomnosti príbuzných a priateľov, čiže iba snúbenci a svedkovia.”

Ako to je s pohrebmi. Existujú nariadenia, alebo iba odporúčania pre občanov mesta? Ako v súčasnosti prebiehajú pohreby?

“Čo sa týka pohrebov postupujeme podľa odporúčaní RÚVZ. Pohrebu v obradnej sieni, kde pohreb prebieha by sa malo zúčastňovať maximálne desať osôb. Zamestnanci technických služieb majú ochranné pomôcky, je zabezpečená dezinfekcia rúk. Ďalší príbuzní, alebo priatelia sa môžu zhromaždiť v zadnej časti na voľnom priestranstve vo vzdialenosti, ktorá je predpísaná.”

Podľa plánu práce Mestského zastupiteľstva na rok 2020, malo Mestské zastupiteľstvo zasadať 8. apríla 2020. Ako ovplyvní epidémia činnosť Mestského zastupiteľstva?

“Mestské zastupiteľstvo nezasadalo. Listom sme oboznámili poslancov mestského zastupiteľstva. Čakali sme na úpravu legislatívy, ku ktorej došlo včera a ktorá bola schválená a ponúka samosprávam aj ďalšie alternatívy rokovania, ktorými sú per rollam, alebo videorokovania.”

Primátor mesta, ale aj zamestnanci mestského úradu a niektorí občania mesta nestrácajú čas polemikou, ale ponúkajú riešenia a preukazujú všeobecný osoh. Máte nejaké ďalšie záložné plány do budúcnosti? Napríklad čo sa týka upratovania verejných priestranstiev?

“Čo sa týka upratovania verejných priestranstiev nebola zhoda medzi RÚVZ a ministerstvom zdravotníctva, ako vykonávať túto činnosť, ale na základe vývoja situácie začali samosprávy pristupovať aj k tejto činnosti, aj my v meste. Najskôr na miestach, kde je najväčšia koncentrácia a budeme pokračovať postupne ďalej, aj okolo kontajnerových stanovíšť.”

A čo sa týka vašich osobných plánov, ako primátora mesta?

“Mám osobný plán. Kým nemáme vyhodnotené, ako to bude s rozpočtom, tak časť odmien venujem na riešenie tejto situácie. Ešte v prvej časti som zakúpil 20 ks. masiek s respirátormi pre zamestnancov technických služieb a tak isto som zakúpil kvalitný postrekovač, ktorým vykonávame dezinfekciu verejných priestranstiev a iných miest, kde je veľký pohyb ľudí.”

Blížia sa veľkonočné sviatky. Čo odporúčate pre občanov mesta Veľké Kapušany a čo im prajete k nadchádzajúcim sviatkom, ktoré predsa len budú iné, na aké sme zvyknutí?

“Sviatky budú mať iný rozmer, ako sme zvyknutí. Opatrenia sú prísnejšie, preto vyzývam všetkých, aby sme ich dodržiavali. Verím, že sa nám podarí túto situáciu zvládnuť a čoskoro sa naše životy vrátia do bežných koľají. Prajem Vám všetkým, aby Veľká noc bola prísľubom, že božie požehnanie a odpustenie naplní naše jarné dni. Nech tento prísľub Veľkej noci naplní Vaše srdcia pokojom a radosťou.”

Ďakujem za rozhovor. Aj my Vám prajeme veľa síl do ďalšej práce a želáme, aby samospráva nebola vnímaná ani ako súper, ani ako rival, ale ako inštitúcia, ktorá naozaj je aktérom riešení, otvorená a nápomocná pre občanov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov