Týždeň v kocke – 11.3 – 17.3.2019

V úvode tohto týždňovej rubriky Týždeň v kocke vám prinášame najskôr prehľad správ z našej stránky vkport. Sú tu zhrnuté Rýchle správy, ale aj iné dôležité, ktoré keď ste nestihli prečítať, môžete kliknutím na jednotlivé linky teraz: Lečofest 2019, Informácie mesta v mobilnom telefóne, Prečo je dôležité ísť voliť, Nákupné centrum Ardis, Nákupné Centrum Ardis (riešili sme podnety občanov, O trolloch, ktorí sa snažia mariť prácu vport.sk

Na Fb stránke vkport.sk ešte do 19.marca prebieha súťaž o knihu Életmesék – zapojte sa, žrebujeme 19. marca o 19:00 hod.

Zlomok z toho, čo riešili zamestnanci MsÚ tento týždeň

Upratovala sa celá ulica IBV Čepeľ

Upratovala sa časť sídliska P.O.H

Upratovalo sa aj na časti sídl. L.N.T.

Zo zajatia drevených domčekov bola vyslobodená aj socha pred MsÚ, ktorá “stráži” odkaz pre budúce generácie

Prípravy na návštevu – A kassai főkonzul Haraszti Attila Nagykaposon, a március 15-i ünnepség megrendezése kapcsán. Oslava sa uskutočnila 14. marca v priestoroch MsÚ.

Samotná návšteva sa uskutočnila dňa 14. marca. Oficiálna časť prebiehala na Mestskom úrade v Sále slávy, nakoľko sa nášmu mesto dostalo cti, že si ho  vybrali za dejisko osláv výročia sviatku revolúcie a boja za slobodu 1848 – 49. Slávnosť organizoval konzulát Maďarskej republiky v Košiciach pre pozvaných hostí od Gemera, cez Košice až po Veľké Kapušany  a bola spojená s odovzdávaním štátnych vyznamenaní.

Celodenná oslava prebiehala 15. marca 2019 v MsKs, v Magyar Közösségi Ház Nagykapos a na námestí Istvána Dobóa. Organizoval ju Csemadok Veľké Kapušany, bola prístupná širokej verejnosti. Vystúpili škôlkári, aj žiaci Základnej školy J. Erdélyiho a bolo aj slávnostné kladenie vencov pri soche na námestí Istvána Dobóa – Petőfi szobor.

Vymaľovala sa kancelária Mestskej polície (paradox – fotka chýba)

V sobotu 16. marca 2019 – prezidentské voľby. Ich príprava prebiehala už týždne vopred. Výsledky volieb – ako dopadli vo Veľkých Kapušanoch nájdete tu

ARDIS -do tretice- dopĺňame:

Zásobovanie obchodov bude prebiehať od existujúcich butikov, viď mapka v prvej správe o Ardis. Nie z dolnej zástavbovej ulice. Tá bude naďalej uzavretá. Ardis prinesie 30 pracovných miest do nášho mesta.

Aj prípravy na “vlak” pokračujú-za fotky ďakujeme čitateľovi Igorovi 

A čo primátor mesta?

Okrem bežných pracovných stretnutí mal v stredu o 18:00 hod. pracovnú poradu s poslancami mesta,

Vo štvrtok 14. marca bol od rána do neskorého večera v pracovnom nasadení kvôli návšteve ktorú organizoval konzulát Maďarskej republiky v Košiciach,

V piatok 15. marca od rána do neskorých popoludňajších hodín sa zúčastňoval osláv sviatku revolúcie a boja za slobodu 1848 – 49, 

V sobotu od 10:00 hod. zbieral s občanmi smetie v agátovom lesíku – bývalá vinica

Po 22:00 hod., keďže Veľké Kapušany majú 10 volebných okrskov a výsledky sa odovzdávajú na Okresnom úrade v Michalovciach, odchádzal ako jeden z mnohých zamestnancov MsÚ odovzdať výsledky do Michaloviec.

Všetko čo prebieha a prebiehalo v našom meste – MsKs, TIC, GVK, SoŠ, ZŠPOH, ŠKD ZŠPOH, Erdélyi János Alapiskola, Základná umelecká škola, Magyar Közösségi Ház Nagykapos

Metské kultúrne stredisko – do 31. marca. 2019 prebieha výstava s názvom Mágia ženy. Rovnako do 31.marca sa môžu žiaci všetkých škôl zapojiť do literárnej súťaže Kapušianske pero – názov témy je Veľké Kapušany. Do 31. marca prebieha v MsKs aj exkluzívna autorská fotografická výstava – Róberta Németiho
15. marca v MsKs prebehli oslavy – Ezt a földet választottam…” mottóval meghirdetett ünnepi műsort adtak iskolánk diákjai a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából. Video tu: http://https://youtu.be/yEsm0z084gs

Do týchto osláv sa zapojila aj Základná umelecká škola vo Veľkách Kapušanoch – pani riaditeľka Ingrid Tóthová (hra na klavíri) a pani učiteľka Manuela Choma (hrana husliach). Pani riaditeľka bola zaneprázdnená aj vo štvrtok, vítala hostí hrou na citare s miestnou citarovou skupinou Fabotó, v ktorej vystupoval aj zástupca primátora mesta.

Od 18. marca v MsKs – súťažné tance pre mladých a dospelých, ešte stále je možnosť prihlásiť sa. Viac info nájdete na fb stránke MsKs.

Magyar Közösségi Ház Nagykapos – do 31. marca – A Herczegh Károly Alapítvány és a Nagykapos és Vidéke Társulás „A mi büszkeségünk…” címmel történelmi-irodalmi pályázatot hirdet a Kárpát-medencei általános iskolák tanulói számára. A pályázat témája: A pályázaton egy adott iskola településének vagy az iskola vonzáskörzetébe tartozó település egy-egy kiváló szülöttének életét és munkásságát bemutató alkotással lehet részt venni. Terjedelem: Maximum 8, A4-es gépelt oldal, amelyből maximum 4 oldal illusztráció /képek, korabeli dokumentumok másolatai/ A pályázatokat 1 példányban a következő címre kérjük

Turistické informačné centrum Veľké Kapušany – Relikvie Fradi – výstava zo zbierky Lóránta Gabriho od 13. marca do 12. apríla

Športový klub Kalokaghatia – Spojil ľudí v našom meste – Celý článok aj s fotkami si môžete prečítať tu

Základná škola P.O.Hviezdoslava – Spoznaj sám seba – Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili tréningu na rozvoj osobnosti – spoznaj sám seba. Projekt bol realizovaný v spolupráci s mestom Veľké Kapušany a radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Preberali sa témy: prosociálne správanie, asertivita, empatia, tvorivosť, pozitívne hodnotenie druhých, sebaoceňovanie, komunikácia…

Projekt Fenomény sveta pokračuje v ZŠ POH aj 2. polroku –
Expedície s Bačom pokračujú. Žiaci sa môžu zapojiť do vedomostnej súťaže s youtuberom „The Bačom“ a hrať o expedíciu k nórskym fjordom pre celú triedu. Stačí, ak si vytvoria bezplatný účet na portáli fenomenysveta.sk a pozbierajú 50 bodov zo siedmich expedícií.  O tom, že sa hrať oplatí svedčí aj fakt, že ďalší dvaja žiaci ZŠ POH (ktorí sú už zapojení do projektu) získali pekné a cenné výhry. Martin Kolduš (VII.B) vyhral tričko Fenomény sveta a Nikoleta Niedelová(VII.B) získala krásnu encyklopédiu s 3D obrázkami. Výhercom gratulujeme! Pre viac informácií ohľadom projektu Fenomény sveta sa môžete obrátiť na p.uč. Krajníkovú zo ZŠ POH.

Dali nám vedieť o svojich činnostiach:
Pani vychovateľka Paťka Semanová – Základná škola POH – ŠKD V rámci finančnej gramotnosti deti zo Školského klubu detí ZŠ POH vyrábali papierové eurobankovky, ktoré sú vystavené v priestoroch ZŠ POH

Gymnázium Veľké Kapušany – Projekt Spoznaj sám seba. Rozvojový tréning aj pre žiakov GVK, ktorý sa uskutočnil v priestoroch TIC, kým v GVK prebiehali písomné maturitné skúšky. Projekt bol realizovaný v spolupráci s mestom Veľké Kapušany a radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

Gimnázium Nagykapos – GVK v týždenníku Vasárnap

Stredná odborná škola –
– Písomné maturitné skúšky prebiehali aj na SoŠ vo Veľkých Kapušanoch. PFIČ MS 2019: 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra IV.ES/IV.S -8 žiakov /Odbor: mechanik strojov a zariadení/ a II.NS -8 žiakov/Odbor: podnikanie v remeslách a službách/, slovenský jazyk a slovenská literatúra IV.E2 – 7 žiakov/ Odbor: mechanik elektrotechnik/
13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk – všetci končiaci žiaci – 23 žiakov
15. marec 2019 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, IV.E2 – 7 žiakov .
– Dňa 12. marca 2019 uskutočnili príslušníci Mestskej polície Veľké Kapušany besedu, ktorá bola zameraná na prevenciu proti šikanovaniu. Beseda so žiakmi Strednej odbornej školy vo Veľkých Kapušanoch trvala tri hodiny. Priblížili si:
pojem šikanovanie, 
povedali si o tom, prečo existuje šikanovanie, 
ako je možné sa brániť, 
čo robiť ak sú svedkami toho, že je šikanovaný
niekto z ich okolia. 
Rozsiahla časť bola venovaná kyberšikanovaniu, ktorá sa považuje za
vážnejšiu formu šikanovania ako šikanovanie tvárou v tvár a vysvetlili si, ako je možné prostredníctvom poskytovateľa servera vypátrať agresora pri kyberšikanovaní, aj v prípade, ak vystupuje pod falošnou identitou. 
V diskusii sa okrem šikanovaniu venovali aj téme – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany.

Erdélyi János Alapiskola

“Ezt a földet választottam…” mottóval meghirdetett ünnepi műsort adtak iskolánk diákjai a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából.

Az “Ismerd meg a szlovák nyelvet” verseny iskolai fordulójának győztesei:
I. kategória
1.helyezett: Stankovičová Vivian-4.b felk. ped.: László Judit 
2.helyezett: Kovácsová Vivien-4.b felk. ped.: László Judit 
3.helyezett: Erdélyi Alexandra-4.a f felk. ped.: Petőcz Melinda
II. kategória
1.helyezett: Lépes Simona-8.a felk. ped.: Iván Anita
2.helyezett: Tomori Viktória-9.a felk. ped.: Šováryová Gabriela

Az “Ismerd meg a szlovák nyelvet” verseny járási fordulójának helyezettjei,akik majd képviselik iskolánkat Kassán, a kerületi fordulón:
I. kategória
1.helyezett: Kovácsová Vivien-4.b felk. ped.: László Judit
II. kategória
3.helyezett: Lépes Simona-8.a felk. ped.: Iván Anita

A na záver postrehy redakcie vkport.sk z uplynulého týždňa:

Pozn. redakcie – Posun čo sa týka titulov – Ing. – Pred menom sa objavilo M.A. – ako to potom celé bolo počas predvolebnej kampane a kto zavádza?

Pozn. redakcie – Dávajte si pozor na falošné profily. Objavujú sa ako huby po daždi. Je dobré vedieť, že falošné profily sa nemusia identifikovať iba na základe IP adries, existujú aj iné činitele, ktoré prezradia kto za nimi je.

Pozn. redakcie – tí poslanci, ktorí hlásali, že je potrebné zvýšiť záujem o veci verejné sa strácajú. Aj keď sa snažíme chápať ich, veď áno, je možné, že im nikdy nevyhovuje žiadny termín verejných aktivít, odpad nezbierali. Zberu sa s mnohými ekologicky naladenými občanmi zúčastnil primátor mesta, zástupca primátora Ferenc Boczán a pán poslanec Fedinand Kočiš. Pravda je, že nemusia. Na ďalšie ich činnosti sa určite zameriame v názorových článkoch a rovnako pripravujeme príspevok aj o poslaneckých platoch.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov