Prečo je dôležité ísť 16. marca voliť.

V tomto príspevku vám prinášame názory, ktoré by vás mohli motivovať k tomu, aby ste 16. marca neostali doma. Názor, že jeden hlas nič nezmení nie je správny. Každý hlas je dôležitý.

ilustračné foto

Blížia sa prezidentské voľby a my sme sa s niekoľkými osobnosťami nášho mesta zamysleli nad tým, prečo je dôležité ísť voliť.

PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
Myslím si, že každé voľby sú pre nás ako občanov tejto krajiny veľmi dôležité a preto by sme sa k nim mali stavať zodpovedne. Aj voľby prezidenta vnímam takto.
Prezident má možnosti, ktorými vie byť protiváhou štátnej moci, mal by našu spoločnosť spájať,  ale je predovšetkým reprezentatívnou osobnosťou ktorú vníma celý svet. Aj podľa jeho prejavov a výrokov si o nás vytvárajú mienku všetci obyvatelia našej planéty.
Paleta kandidátov je veľmi pestrá, taká akú sme to ešte nemali a preto sa nenechajme uspokojiť len tým čo je na povrchu, ale pozrime sa aj hlboko pod neho…

JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora mesta
Dnes je to úplne prirodzené, ale trvalo to strašne dlho rokov a stalo veľa potu a krvi, kým sme my, obyčajní ľudia získali volebné právo. Právo, na základe ktorého si môžeme vyjadriť svoje politické presvedčenie a napr. v prípade prezidentských volieb byť priamym účastníkom parlamentnej demokracie. V živote som nevynechal žiadne voľby, a neplánujem to ani teraz. V prvom (a keď bude potrebné aj v druhom) kole prezidentských volieb určite pôjdem voliť a vyberiem kandidáta, ktorému dôverujem, pre ktorého, ak bude volený, budem rovnocenným občanom, ako občania štátotvorného národa, ktorý nie len vo volebnej kampani si spomenie, že Slovensko sa nekonči v extraviláne Bratislavy, v lepšom prípade v Košiciach.

Mgr. Henrieta Bereščíková, riaditeľka ZŠ P.O.Hviezdoslava
„Politika je príliš vážna vec, než aby sa mohla prenechať iba politikom.“ – Charles de Gaulle
VOĽBA / VOĽBY :  je  právo –   možnosť rozhodovania z daných možností podľa vlastného výberu.
Tak ako sme všetci jedineční svojou existenciou, máme aj odlišné videnie sveta. Občania vo voľbách tvoria budúcnosť. Ak sa voľby nezúčastnia, dávajú oprávnenie ostatným voličom rozhodnúť vo svojom mene, zverujú teda rozhodnutie o svojej budúcnosti do rúk iným. Toto rozhodnutie ostatných voličov môže byť v totálnom rozpore s ich vlastnými názormi a môže skončiť úplne naopak akoby sa sám volič voľby zúčastnil.
Voliť pôjdem ,a to minimálne kvôli dvom veciam. Je to moja občianska povinnosť a zároveň privilégium- ísť voliť.  Každý hlas sa počíta!

PhDr. Štefan Töviš , riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
Priznám sa, že kým som nevedel viac o sile mandátu prezidenta republiky o jeho právomociach, kompetenciách, mal som  neúplnú predstavu o hlave štátu.
Keď som si absentujúce informácie doplnil, pochopil som v úplnosti dôležitosť ísť voliť. Priama voľba prezidenta je zároveň  aktom jednej z vrcholnej formy mojej slobody ako občana tohto štátu. A kto premárňuje slobodu, dáva latentný priestor diktátu, diktatúre, akékoľvek by boli vzdialené. To nie je bizarnosť, ale fakt, a to ma zaväzuje. Lebo sloboda nie je sprofanované slovo, ale jedno z najvyšších práv, nás: homo sapiens.

Mgr.Gábor Mihók predseda MKP/SMK vo Veľkých Kapušanoch a poslanec mesta Veľké Kapušany

A választás joga a demokrácia legnagyobb vívmánya,hiszen minden állampolgár választhat, tehát kifejezheti véleményét az adott közéleti témába. Téves az a felfogás, hogy egy szavazat, az én szavazatom úgyse változtat semmin. Minden leadott szavazatnak igenis nagy súlya van ezért a mostani választáson is mindenkit arra biztatok, éljen választási, állampolgári jogával és nyilvánitsa ki vélemenyét !

 

Viktória Pappová, študentka Gymnázia Veľké Kapušany
Dnešní mladí ľudia ešte ani nezískajú právo voliť a už odmietajú akúkoľvek účasť na voľbách v budúcnosti. Prečo je tomu tak? Väčšina z nich povie, že nevie koho voliť, nie je koho voliť, prípadne, že ich hlas situáciu nezmení. Opak je však pravdou! Ak si dáme záležať na vhodnom výbere kandidáta, oboznámime sa s jeho program, pozrieme si pár diskusií, zistíme, že je tu veľa ľudí, ktorí majú ochotu a vôľu v tomto štáte niečo zmeniť. Práve takých ľudí treba podporiť hlasom. Treba si uvedomiť, že právo voliť nemá každý na svete. Je veľa krajín, kde občania nemajú to právo rozhodovať o ďalšom smerovaní spoločnosti. My ho však máme. Rada by som teda vyzvala všetkých mladých ľudí, aby sa nenechali odradiť dnešnou politickou situáciou, bojovali za tých správnych ľudí a nepodceňovali svoj hlas. Stačí ak si dáme na voľbe záležať a odovzdáme v sobotu hlas! Je potrebné myslieť aj na krajšiu budúcnosť nasledujúcich generácií, lebo ak teraz nezačneme so zmenou my, tak kto potom?

MA Lakatos Denisza, projektmenedzser, Magyar Közösségi Ház, Nagykapos

Elsősorban állampolgári kötelességemnek tartom, hogy elmenjek szavazni, legyen szó bármilyen szavazásról, választásról. Másodsorban úgy gondolom, hogy az nem igaz, hogy az egyéni szavazatunk nem dönt, hisz ha mindannyian élünk szavazati jogunkkal, akkor együtt a közös életünkről, annak politikai és társadalmi kereteiről is döntünk.

Bc. Ferdinánd Kočiš, športový tréner a poslanec mesta Veľké Kapušany
Na otázku. či pôjdem voliť a či je účasť na voľbách dôležitá, mám odpoveď: Áno, pôjdem voliť a áno, účasť na voľbách považujem za dôležitú. Mnohí tvrdia, že prezident aj tak nemá dostatočné právomoci, v podstate považujú jeho funkciu za nedôležitú a preto voľby neriešia. Môj názor je, že prezident je dôležitý aj ako symbolický činiteľ. Reprezentuje náš štát a tým vlastne každého jedného z nás a myslím si, že by mal stelesňovať a reprezentovať hodnoty, ktoré sú mne blízke. Chcem, aby ma pred svetom zastupoval človek, s ktorým sa dokážem aspoň čiastočne stotožniť. Preto svoje právo voliť určite využijem a bol by som rád, keby si všetci uvedomili, že každý hlas rozhoduje a išli by voliť.

Ing. Viktor Šimko, poslanec mesta Veľké Kapušany
Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku. Myslím si, že to je najdôležitejší fakt, kvôli ktorému by každý občan mal ísť voliť prezidenta a ide aj o základné právo občana v demokratickej krajine. Samozrejme, treba voliť zmysluplne, aby volebný systém a občania dokázali túto informáciu od voliča zhodnotiť v budúcnosti v prospech nás, občanov Slovenskej republiky. Čiže je na nás akú budúcnosť si “vyformujeme”. 

Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke
Ha egy mondattal kellene válaszolnom arra, hogy miért kell elmenni szavazni, azt tudom válaszolni, azért, hogy legalább egy szavazattal jelezni tudjuk a véleményünket, mert aki nem szavaz annak a szavazatából pont azoknak lesz haszna akik ellen távolmaradásával demonstrálni akar. Nem szabad azt hinni, hogy ha nem szavazunk azzal bárkit is megbüntetünk, igazán csak önmagunktól vonjuk el a beleszólás jogát.
Sajnos nagyon  elterjedt az a lebutított nézőpont ,hogy „ a  mi országunk”, „a mi vállalatunk”, „a mi városunk”, „a mi utcánk”, amit „ezek” (úgy általában, válogatás nélkül, minden politikus) tönkretettek. Ez nem veszi figyelembe az országos gazdasági tendenciákat, a törvénykezési kereteket, a lehetőségeket, nem különbözteti meg a helyi, a regionális és az országos politikai szereplőket és -szerepeket, nem ismeri a hatásköröket csak fújja a maga igazát. Az ilyen elvakultan elkeseredett ember nem érti a demokrácia működését, viszont szent meggyőződése, hogy az ő véleménye az egyetlen igazság.
De egyre nem gondol, mivel nem szavaz: tudomást vesz róla valaki?
Nos, ezért és sok minden másért is mindenkit arra buzdítok, hogy menjen el szavazni.

Mgr. Monika Olexová, predsedníčka OZ Latoričan

Voliť už nie je občianska povinnosť, ale právo a toto právo by sme mali využiť.

Často sa stretávam s názormi, že môj hlas aj tak nezaváži alebo, že na tom nezáleží, neviem koho mám voliť a že nie je to potrebné.

Je to potrebné, na každom hlase záleží, aby Slovensko malo dobrého prezidenta, ktorému nepôjde o osobné ambície, ale ktorý bude mať na pamäti osud Slovenska a ktorý svoje volebné sľuby skutočne naplní.

Ja určite voliť pôjdem, nevynechala som žiadne voľby a neurobím to ani teraz, pretože ísť k voľbám má zmysel.

Marianna Pšárová, majiteľka reštaurácie Lamour Veľké Kapušany

Neustále počúvame sťažnosti na aktuálnu situáciu v tomto štáte. Nerozumiem teda, prečo je ešte nutné motivovať a vyzývať ľudí k tomu, aby využili svoje PRÁVO ísť zvoliť niekoho, s kým sa jeho názory najviac stotožňujú. Ak Vám, občanom Slovenskej republiky nie je ľahostajné, čo sa deje v tomto štáte, určite by ste si nemali takúto príležitosť nechať ujsť. Práve touto cestou máte možnosť niečo zmeniť k lepšiemu, aby aj vaše deti, vnúčatá mohli vyrastať a žiť na SLUŠNOM SLOVENSKU. Ak ísť voliť neplánujete, zriekate sa tak práva kritizovať dianie v tomto štáte, ktorého súčasťou ste aj vy a vaše rodiny. Váš hlas môže veci zmeniť. ROZHODNITE O SVOJEJ BUDÚCNOSTI !

Mgr. Michal Šuško, rím, kat. farár

V sobotu volíme 5. prezidenta v novodobých dejinách Slovenskej republiky. Nakoľko som bol oslovený vyjadriť sa k voľbám, v úvode ponúkam niekoľko odstavcov z Katechizmu katolíckej Cirkvi, promulgovaného pápežom Jánom Pavlom II. dňa 11. októbra 1992. V úvode hneď prízvukujem, že Cirkev nikdy nehovorila a teraz ani ja, ako služobník Cirkvi nehovorím koho
menovite majú občania voliť.
«Štvrté Božie prikázanie nám nariaďuje ctiť všetkých, ktorí pre naše dobro dostali moc od Boha v spoločnosti. Dotýka sa jednak povinnosti tých, ktorí sú nositeľmi autority, ale aj tých, ktorým ona prináša úžitok.
Tí, čo sú vykonávateľmi moci, musia ju vykonávať ako službu: „Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom“ (Mt 20,26). Uplatňovanie autority sa mravne vymedzuje jej božským pôvodom, prirodzeným rozumom a zvláštnosťou daného predmetu. Nikto nemôže nariaďovať alebo ustanoviť niečo, čo by bolo v rozpore s osobno dôstojnosťou a prirodzeným zákonom. Vykonávanie moci smeruje k tomu, aby sa prejavila správna hierarchia hodnôt, a tak sa uľahčilo užívanie slobody a všeobecnej zodpovednosti. Nadriadení vykonávajú múdro distributívnu spravodlivosť so zreteľom na potreby a mieru prispenia každého ako aj s ohľadom na svornosť občanov a pokoj medzi nimi. Nech dbajú na to, aby predpisy a nariadenia, ktoré vydávajú, neviedli k uprednostňovaniu osobného záujmu pred záujmom spoločnosti. Predstavitelia politickej moci sú povinní rešpektovať základné ľudské práva. Spravodlivosť vykonávajú humánne a s úctou k právu každého, hlavne k právu rodín a sociálne slabých. Politické práva, ktoré sú spojené s občianskymi, sa môžu a musia udeľovať v zmysle požiadaviek spoločného
dobra. Politická moc ich nemôže pozbaviť platnosti bez zákonného a primeraného dôvodu. Praktické uplatňovanie politických práv sa zameriava na všeobecné dobro národa a ľudského spoločenstva.
Podriadení autorite, nech pozerajú na svojich nadriadených ako na Božích predstaviteľov, ktorých on ustanovil za správcov svojich darov: „Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni… Robte ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci“ (1 Pt 2,13.16). Lojálna spolupráca s nimi predpokladá aj právo, prípadne aj povinnosť spravodlivo nabádať iných vo veciach, ktoré by mohli byť užitočné osobnej dôstojnosti človeka a všeobecnému dobru.
Povinnosťou občanov spolupracovať s občianskou mocou je prispievať k spoločnému dobru v duchu pravdy, spravodlivosti, vzájomnosti a slobody. Láska k vlasti a služba sú povinnosťou, ktorá vyplýva z vďačnosti a zo všeobecného zákona lásky. Podriadenosť zákonitej vláde a služba spoločnému dobru vyžadujú, aby občania plnili svoje úlohy aj v živote politického spoločenstva. Podriadenosť autorite a spoluzodpovednosť za spoločné dobro mravne zaväzujú platiť dane, uplatňovať hlasovacie právo a brániť krajinu:
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť (Rim 13,7).
Kresťania bývajú vo svojej vlasti len ako usídlení cudzinci. Ako cudzinci vykonávajú všetky povinnosti občanov a znášajú všetky ťarchy…Poslúchajú vyhlásené zákony a podriaďujú im svoj spôsob života…Miesto, ktoré im Boh vyznačil, je také vznešené, že im nie je dovolené z neho dezertovať.
Apoštol nás povzbudzuje, aby sme sa modlili a vzdávali vďaky za kráľov a všetkých, ktorí sú poverení vládou „aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote“ (1 Tim 2,2).»
Toľko Katechizmus katolíckej Cirkvi, články 2234-2240. Politika, aj tá na Slovensku je vec verejná. A kde je politika, tam je aj moc. Tá zákonná
pochádza od Boha (Rim 13,1nn). Stačí sa rozpamätať na Izraelských kráľov Šaula, Dávida, Šalamúna.
Narodil som sa na Slovensku, zažil som už niekoľko volieb aj v čase ČSSR. Slovensko mi častokrát pripadá ako Kocúrkovo, kde všetko je možné, a málo pripomína pravdu Zjavenia, lebo sa zle chápe moc. Iste, pre výber vhodného kandidáta je potrebné v prípade prezidenta republiky predovšetkým vychádzať z kompetencií, ktoré mu dáva Ústava SR. Z nich je zrejmé, že nemá výkonné a rozhodovacie kompetencie ako vláda SR a ani zákonodarné ako parlament. Jeho úloha je robiť reprezentanta voči svetu, je určitou poistkou voči rozhodnutiam parlamentu, môže ovplyvňovať zloženie vlády, sudcovských orgánov a pod. Kandidát by mal byť rozhľadený človek, nestraník, morálne bezúhonný a s určitou charizmou, ktorou by oslovil ľudí. Pri výbere kandidáta treba zohľadniť aj atmosféru, v ktorej sa naša spoločnosť nachádza. Totálne sklamanie ľudí z pôsobenia mnohých politických strán a rovnako aj neschopnosť opozičných strán vytvoriť spoločnú programovú alternatívu je vo vzduchu. Je potrebné si uvedomiť, že kresťania majú spojenými silami ozdraviť ustanovizne a životné podmienky vo svete. Praktizujúci, autentickí kresťania patria do politiky. (kde sú?)
„Je chybou si myslieť, že aj keď kresťan nemá trvalé miesto na tejto zemi, ale hľadá trvalý príbytok v nebesiach, má právo vyhnúť sa svoji pozemským povinnostiam; skôr naopak, sme povinní, vedení svojou vierou, ešte viac napĺňať túto zodpovednosť podľa svedomia každého z nás,“ povedal onoho času Karol Wojtyla, neskorší Ján Pavol II.
Povzbudzujem v tomto duchu všetkých, aby využili svoje občianske právo, zúčastnili sa na blížiacich sa prezidentských voľbách a „hlasovali tak, ako nás k tomu povzbudzuje cirkev.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov