SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA – výtvarné kolo práve prebieha

Medzinárodný projekt pre slovenské školy v zahraničí a vzdelávacie centrá

Všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode, Ukrajina vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR medzinárodnú súťaž – Slovenské rozprávky z celého sveta. Do uvedeného projektu budú zapojené deti a žiaci slovenských škôl a vzdelávacích centier v zahraničí.

Okrem dobrého pocitu, budú účastníci obdarení diplomami, propagačnými materiálmi a hlavne autorskou, rozprávkovou knihou, ktorá bude zostavená z finálovej tvorby detí a žiakov v literárnej a výtvarnej oblasti.

                                                  foto zdroj: ucn.sk

Cieľ súťaže

Prvotným cieľom súťaže je nenápadným a nenásilným spôsobom vzbudiť záujem detí a žiakov o čítanie. Od rozvinutia schopnosti čítania nezávisí iba úroveň čitateľskej gramotnosti, ale aj vzdelávacie výsledky v rámci iných predmetov. Zameranie súťaže sa usiluje o to, aby čítanie, ilustrovanie plnilo poznávaciu, formatívnu a rozvíjaciu funkciu. Vychádzajúc zo skutočnosti, že nezáujem žiakov o čítanie môže viesť až k odporu k učeniu, či dokonca k rezignácii na školu a vzdelávanie celkovo. Taktiež je dôležité udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity u detí a žiakov Slovákov – vzbudenie záujmu a živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania i ilustrovania.

Súťaž má dve fázy – literárne a výtvarné kolo.

Literárne kolo- je zamerané na vlastnú, autorskú tvorbu detí a žiakov v oblasti poézie, rozprávky, eseje, príbehov. Zo všetkých doručených prác sa do užšieho finále posunie približne 45-50 rozprávok, príbehov, básní. Tie sa následne rozpošlú na slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí. Výtvarné kolo– deti a žiaci v tomto kole ilustrujú príbehy, rozprávky, básne, ktoré postúpili do užšieho finále. Takéto ilustrovanie sa môže realizovať i na vyučovacích hodinách. Výber techniky a samotné ilustrovanie je na posúdenie každého dieťaťa, žiaka.

    Súťažné kategórie

 •     kategória: 1. – 4. ročník ZŠ
 •     kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
 •     kategória: triedny kolektív (resp. skupina)

Do druhého výtvarného kola sa môžu zapojiť i deti, ktoré ešte navštevujú materskú školu.

    Vizuálna stránka príspevkov a ilustrácií

 •      Rozprávky, príbehy, eseje, básne
 •      písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,
 •      maximálny rozsah 5 normostrán,
 •      formát súboru – doc., docx.
 •      Ilustrácie
 •      formáty A1, A2, A3, A4, A5 (ale budú sa tolerovať i netradičné formáty, resp.     priestorové diela),
 •      ľubovoľná technika (tempera, olej, kresba…)

         
Pravidlá súťaže

Samotná súťaž bude prebiehať v termíne od 10.09.2018 do 30.04.2019.

Literárne kolo– bude prebiehať v termíne od 10.09.2018 do 16.12.2018; do tohto dátumu treba zaslať všetky literárne príspevky elektronicky alebo poštou. V termíne od 17.12.2018 do 20.01.2019 bude prebiehať vyhodnotenie literárnej súťaže.
Výtvarné kolo– bude prebiehať v termíne od 21.01.2019 do 31.03.2019; do tohto dátumu treba zaslať všetky výtvarné tvorby elektronicky alebo poštou.

Súťažné materiály zasielajte prostredníctvom mailu na adresu:janpochanic@gmail.com. Prípadne na adresu: Ján Pochanič, Koňuš 167, 072 63 Choňkovce, Slovensko.

Vyhodnotenie súťaže

O celkových víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota, ktorá bude zložená z týchto členov:

 •     doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. – 4. ZŠ Užhorod, Ukrajina,  predseda
 •     Ing. Jarmila Buchová, PhD. Slovenské vzdelávacie centrum, Mníchov, Nemecko,
 •     Sergej Biba, člen UBS, Užhorod, Ukrajina,
 •     Attila Kopriva, zaslúžený umelec, Mukačevo, Ukrajina,
 •     PaedDr. Janette Gubricová, PhD. PF TU, Trnava, Slovensko

Konečné výsledky súťaže budú uverejnené v polovici júna 2019 na stránkach:

http://www.school4.edukit.uz.ua
http://ceruzkyvosvete,iseia.eu/
http://www.erodina.sk
http://www.skvelarodina.sk

Výsledková listina – poradie víťazov bude zverejnené a rozposlané všetkým zúčastneným školám a vzdelávacím centrám.

Veríme, že uvedená súťaž bude prínosom na uchovanie toho najzákladnejšieho, čo slovenská menšina v zahraničí má. Na uchovanie svojej identity, jazyka, kultúry, informovanosti – medzi deťmi, učiteľmi i rodičmi.
 

zdroj: www.ucn.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov