Zapálenie 1. adventnej sviečky v ZŠ POH Veľké Kapušany

Zdroj : zs-pohvk.edupage.org ADVENT z lat. adventus- príchod. Symbolom adventného obdobia, je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Nápad zhotoviť adventný veniec pochádza od hamburského duchovného Johanna Wichlerna. V roku 1860 si zavesil vo svojom dome veľký …

Čistenie komínov

Pondelok: 30. 11. 2020 ul. Juraja Dózsu, ul. Čičarovská, ul. Vojanska, ul. Janka Kráľa, ul. Vinohradská    Utorok: 1. 12. 2020 ul. Komenského, ul. Štúrova, ul. Sándora Petofiho   Streda: 2. 12. 2020 ul. Orgovánová, ul. Ružová, ul. Tulipánová, ul. Muškátová    Štvrtok: 3. 12. 2020 ul. Jána Erdélyiho, ul. …

Prečo zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch prekvapilo obsahom. Rozobrali sme článok Aktuality. Sk. Fakty, ale aj dlhy, ktoré sa nájomcom mestských bytov iba nabaľujú. Odpredaj, ktorý sa týka každého jedného občana vo Veľkých Kapušanoch

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo plánovaného rokovania sa uskutočnilo dňa 18.11.2020 o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. Program tu …

Mikuláš Spiegel vyrastal vo Veľkých Kapušanoch v rodine Mórica Spiegela, tamojšieho mlynára. Po obsadení mesta odišiel do Palestíny ( vyhol sa deportácií), aby sa tam pripojil k československým jednotkám. Bol aj pri vylodení v Normandií. Víťaz vojny ostal bez povýšenia „Veľmi som chcel bojovať za demokratickú Československú republiku.

Mikuláš Spiegel vyrastal vo Veľkých Kapušanoch v rodine Mórica Spiegela, tamojšieho mlynára. „Študoval som na reálnom gymnáziu v Užhorode, ktorý bol pred …

Prejsť na panel nástrojov