Použie- bývalá brána krajiny. Ung-vidék – az ország egykori kapuja. Katócs Gyula emlékére.

Nezvykneme uverejňovať časti článku, informácie o výskumoch skôr, kým nedozrejú v plný článok. Ani teraz nebudeme, len publikujeme článok, ktorý zverejnil Katócs Gyula. Dôvody? Pretože sa problematikou o ktorej písal v pripojenom článku zaoberáme asi tretí rok. Sústavne. Práce je ešte veľa, veľmi veľa prekladov z archívov, preto prvý článok …

Kolektívu Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, odovzdali Cenu mesta Kráľovský Chlmec Pro Urbe. Mesto udelilo aj ocenenia Čestný občan mesta Kráľovský Chlmec a Cena mesta Kráľovský Chlmec

Ocenenia Čestný občan mesta Kráľovský Chlmec, Cena mesta Kráľovský Chlmec Pro Urbe a Cenu primátora mesta Kráľovský Chlmec odovzdali dňa 16. septembra v Kráľovskom Chlmci. Úvodné slovo patrilo primátorovi mesta Karolovi Patakymu, ktorý vyzdvihol dôležitosť poukázať na ľudí, ktorí žijú život hodný nasledovania a ani za macošských podmienok, aké priniesli …

Prejsť na panel nástrojov