Currently browsing category

Hlavná správa

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 23. júna 2020 (www.vkapusany.sk)

Primátor mesta Peter Petrikán zvoláva 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2020 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti na prízemí Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania: 1. Otvorenie 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia …

Prejsť na panel nástrojov