Currently browsing category

Hlavná správa

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2019

Primátor mesta Veľké Kapušany zvolal 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch dňa 4. decembra 2019 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania- tu Zasadnutie mestského zastupiteľstva trvalo 3 hod. a 34 minút. Videozáznam tu Otvorenie Program zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol …

Prejsť na panel nástrojov