Kolektívu Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, odovzdali Cenu mesta Kráľovský Chlmec Pro Urbe. Mesto udelilo aj ocenenia Čestný občan mesta Kráľovský Chlmec a Cena mesta Kráľovský Chlmec

Ocenenia Čestný občan mesta Kráľovský Chlmec, Cena mesta Kráľovský Chlmec Pro Urbe a Cenu primátora mesta Kráľovský Chlmec odovzdali dňa 16. septembra v Kráľovskom Chlmci.

Úvodné slovo patrilo primátorovi mesta Karolovi Patakymu, ktorý vyzdvihol dôležitosť poukázať na ľudí, ktorí žijú život hodný nasledovania a ani za macošských podmienok, aké priniesli strastiplné roky v období pandémie nemali pred očami iba svoje osobné záujmy, ale borili sa a a pracovali pre spoločnosť a spoločenský život.

“…Lebo prostredníctvom nich sa my stávame silnejšími, my sme bohatší, my sme múdrejší,” povedal primátor mesta Kráľovský Chlmec.

Cena mesta Kráľovský Chlmec Pro Urbe bola udelená pre kolektív Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov počas pandémie Covid – 19.

Laudácia:

Nemocnicu v Kráľovskom Chlmci odovzdali v roku 1964.

Zariadenie sa stará  zdravotné zabezpečenie skoro 60 – tisíc obyvateľov v oblasti Medzibodrožia a Použia. Počas epidémie koronavírusu sa zdravotníci a vedenie nemocnice zachovali vzorovo. Od decembra 2021 tu fungovalo oddelenie COVID-u, ktoré bolo vybavené dýchacími prístrojmi a aparátmi, ktoré zabezpečovali dýchanie. Súčasťou oddelenie bola aj samostatná lekárska ambulancia. V závislosti od situácie boli na COVID oddelenie preložení lekári a zdravotné sestry z oddelenie intenzívnej medicíny, z interného oddelenia chirurgie. snažili sa vybrať kolegov s najväčšími skúsenosťami, veď pracovali podľa medzinárodných noriem a úlohy museli plniť v napätom tempe.

V nemocnici v Kráľovskom Chlmci vykonávali zdravotný filter infikovaných. Pri vchode do zariadenia pracovali paralelne dve mobilné odberové miesta, v jednom prebiehalo bezplatné antigénové testovanie a v druhom vykonávali PCR testy. Od 11. januára 2021 už v nemocničnom laboratóriu vykonávali aj vyhodnotenie testov. O výsledkoch PCR testov zasielala nemocnica elektronicky spätné potvrdenia výsledkov v štyroch jazykoch. 

V neskoršom období patrila nemocnica v Kráľovskom Chlmci medzi tých pár slovenských zdravotníckych zariadení, v ktorých využívali na liečbu pacientov vysoko prietokovú kyslíkovú terapiu, ktorá sa ukázala byť účinná najmä pri liečbe pacientov, ktorí trpeli miernejšou, alebo strednou formou kyslíkovej nedostatočnosti pri dýchaní. Od začiatku stavu ohrozenia prichádzali na adresu odborných zamestnancov pracujúcich v oblasti celoštátneho testovania, ako aj tých, ktorí pracovali na COVID – oddelení rôzne príspevky a ponuky. Pravidelná pomoc, ktorú poskytli súkromné osoby a firmy, dodávali silu zamestnancom nemocnice v zmysle materiálnom, ale aj morálnom, aby mohli svoju prácu v prospech pacientov vykonávať čo najlepšie.

Vďaka využitiu finančných zdrojov z Európskej únie sa v minulých rokoch v Nemocnici v Kráľovskom Chlmci uskutočnil značný technický rozvoj. 

V tomto roku sa zlepšila prevencia rakoviny prsníka vďaka inštalácii nového mamografického a ultrazvukového prístroja vynikajúcej kvality.

Ich zaobstaranie sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu Európskej únie pod názvom Prevencia rakoviny v štyroch nemocniciach štyroch štátov. 

Pre pár rokmi zakúpili za 550 tisíc eur počítačový tomograf (CT), ktorý podá veľmi rýchlo mimoriadne detailný záber jednotlivých orgánov, informuje o stave cievneho systému a nahrádza viacero zložitých alebo nepríjemných vyšetrení. Zariadenie je vybavené  najmodernejšou technológiou AIDT 3D na znižovanie radiačnej dávky. Pred inštaláciou CT najprv zrekonštruovali rádiodiagnostické oddelenie za 120 tisíc eur: vymenili podlahovú krytinu, dvere , okná a urobili rekonštrukciu elektroinštalačnej siete. 

Nemocnica v Kráľovskom Chlmci v spolupráci s Krajskou nemocnicou Borsod – Abaúj – Zemplén a Fakultnou nemocnicou v Miškolci uskutočnila aj rozvojové projekty v oblasti radiológie. 

V rámci celkovej investície 430 128 eur, z ktorej 365 508 eur bola podpora z Eur´ópskej únie, vybudovali telekomunikačný systém, pomocou ktorého môžu lekári pracujúci v jednotlivých zariadeniach navzájom konzultovať o konkrétnych prípadoch. Nálezy môžu zdieľať nielen s lekármi týchto dvoch zariadení, ale môžu ich poskytnúť aj ďalším maďarským a slovenským nemocniciam. Informácie týkajúce sa rádiologických nálezov a odborných lekárskych názorov je možné elektronickou formou preposlať, čím sa ušetrí nielen čas, ale aj významné funkcie.

Cenu mesta Kráľovský Chlmec Pro Urbe prevzala za kolektív nemocnice riaditeľka Klára Henczelová

Pani riaditeľka po prevzatí ocenenia poďakovala primátorovi mesta Kráľovský Chlmec za nomináciu a ocenenie. Pripomenula, že nemocnica sa počas pandemickej situácie nikdy necítila osamotená. Vždy našla podporu nielen u vedenia mesta, ale u mnohých občanov, inštitúciách, súkromných, ale aj právnických osobách z celého kraja. 

Poďakovala sa za pomoc a podporu počas pandemickej situácie. Zvlášť vyslovila poďakovanie kolegom za odbornú a statočnú prácu počas náročných dvoch rokov, za každú slzy, ktoré videla, vnímala a prežívala spolu s nimi každý večer. 

Počas odovzdávania ocenenia zamestnanci Nemocnice s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. vstali

V závere svojej krátkej reči pani riaditeľka Henczelová vyslovila želanie: “Aby sa táto pandémia už nikdy nezopakovala…”.

Ďalší ocenení:

Čestný občan mesta Kráľovský Chlmec

Dr. Adler Lajos in memoriam. Za významný prínos pri vytváraní zdravotného systému regiónu a za nescudziteľné a nepremlčateľné zásluhy dosiahnuté v zdravotníctve. Ocenenie prevzala riaditeľka nemocnice Klára Henczelová.

Cena primátora mesta Kráľovský Chlmec

Katalin Rigó za celoživotné zásluhy v pedagogickej činnosti a za osobný prínos v kultúrnom živote mesta

Mikuláš Feterik in memoriam za rôznorodú, priekopnícku a trvalé hodnoty vytvárajúcu činnosť v hospodárskom a verejnom živote mesta. Ocenenia prevzala manželka, p. Feteriková

Zuzana Szepesiová za dlhoročnú vzornú prácu vo finančnej oblasti samosprávy a za svedomitosť a vľúdnosť v povolaní

Partia futbalových nadšencov “Starí páni Kráľovský Chlmec” pri príležitosti 30. výročia ich vzniku a Zoltánovi Kovácsovi “Kacsa” za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu

Fotografie: Gabriela Fedičová (vkport)

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov