Voľby do Európskeho parlamentu 2019 (europske-volby.eu)

AKO VOLIŤ NA SLOVENSKU

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 25. mája 2019. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.

Dátum volieb bol stanovený na sobotu 25. mája 2019.

Voliči na Slovensku musia voliť v príslušnej volebnej miestnosti na základe svojej adresy trvalého pobytu. Ak nemôžete hlasovať vo volebnom obvode, v ktorom ste zaregistrovaný, môžete požiadať obecný úrad o voličský preukaz, ktorý vám umožní hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.

Voličom zapísaným do zoznamu voličov obecný úrad doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb. V oznámení bude uvedené číslo volebného okrsku, adresa volebnej miestnosti a informácia o úprave hlasovacieho lístka.

Voliči na Slovensku budú voliť 14 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2014. Zo 14 zvolených poslancov získajú mandáty 13 z nich, pričom 14 mandát bude pridelený Slovensku po odchode Veľkej Británie z Európskej Únie.

Nemusíte sa registrovať vopred, pretože to robia úrady automaticky. Ak však nemôžete hlasovať vo volebnom obvode, v ktorom ste registrovaný, môžete požiadať obec, v ktorej máte trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten vám umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať najneskôr jeden pracovný deň pred dňom volieb počas úradných hodín príslušného obecného úradu.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu ale pobytového preukazu občana Európske únie. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz predloží ho spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom.

Ak sa jedná o voliča (občana SR), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenka a ani na území iného členského štátu EÚ, predloží cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali.

Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci zoznamu strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na volebnom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie.

Politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali poslať svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej komisie najneskôr 90 dní pred dňom volieb. Úplný zoznam všetkých kandidátov by ste mali nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra po ich registrácii.

Zdroj: europske-volby.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov