Putovanie v čase. Záplavy v roku 1998. Keď nás ohrozila veľká voda.

Rok 1998 bol veľmi búrlivý. Nielen čo sa týka spoločenských udalostí, ale počasia. Aj na Slovensku, aj vo svete. Napríklad súbežne s nižšie popisovaným dejom Hurikán Mitch v Nikarague odkryl a rozosial po krajine desaťtisíce pozemných mín. Na Slovensku sme sa tak ako teraz  chystali na nastávajúce prezidentské voľby  a spoločným kandidátom koalície bol Rudolf Šuster.

A počasie si robilo s nami, čo len chcelo.

Najprv nás šla zaliať voda, ktorú vystriedala snehová kalamita a následne v marci 1999 nás  zase šla zaliať voda a v zime zase bola kalamita.

November 1998. V živej pamäti mám, ako som stála  na malom moste na Latorici, ktorej chýbalo iba pár centimetrov, aby ju preliala voda a nechápala som sile živla. Most už uzavierala polícia. Cestou domov som očami skúmala poslednú hrádzu, či vydrží, či nebude presakovať, alebo sa nepretrhne. Keby sa tak bolo stalo, vodu by sme mali aj v meste. Bola by sa preliala  cez Tranzit a postupovala do mesta. Mali sme šťastie, nie tak, ako mnoho obcí.

Následne o pár hodín komunikáciu cez kapušiansky les/ Latoricu uzavreli. Voda sa prelievala cez cestu  na dvoch miestach.

Polia boli zaplavené…

Čo nás ochránilo?

 1956-1960

Výstavba hrádzi na Latorici, aby ochránili majetok ľudí i úrodnú pôdu.

Latorica, Laborec, Uh, Ondava a ďalšie rieky oddávna zaplavovali územia juhovýchodného Slovenska. Nedali sa obhospodarovať tak, ako by ľudia chceli. Úrodné polia tak museli ležať úhorom, lebo často hrozilo, že by dopestované plodiny mohla zničiť voda.

  V októbri 1956 sa naplno rozbehli práce na ľavom brehu Latorice, kde sa   do zeme zahryzli ťažké mechanizmy. Buldozéry   najskôr odstránili ornicu a následne navážali zeminu na vytvorenie valu, ktorý mal zabrániť vodám rieky, aby zaplavili rozsiahle územia.

Následne postavili aj pravobrežné hrádze.

Do októbra 1960 vybudovali no brehoch Laborca a Latorice vyše 60 km hrádzí. Bagristi premiestnia týmto obrovským mechanizmom mesačne asi 60 000 kubických metrov zeminy.

 


Dokončením tohto úseku protipovodňových opatrení sa tu definitívne ochránilo  proti záplavám ďalších 5.000 hektárov pôdy v chotároch Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Ruská, Ptrukša a Slemence.

Ani vybudovaním systému ochranných hrádzí a prečerpávacích staníc, sa v plnej miere nepodarilo eliminovať riziko povodní. Na jednej strane hrádze slabli a vyžadovali si údržbu, pretože sa na ich stave podpísal ich vek. Na druhej strane sila vody vie byť zničujúca a vždy si nájde cestu. Aj z týchto dôvodov dnes nevieme stopercentne predchádzať povodniam.

Začalo testovanie hrádzi vodou.

Tretie putovanie v čase datujeme do veľmi búrlivého roku  na všetky druhy udalostí, do roku 1998.

Z nich si vyberáme mesiac november a vhupneme oboma nohami priamo do vody.

Ďalší vrtoch počasia – záplavy a povodne, ktoré postihli regióny východného Slovenska a pri ktorých  zahynulo v obci Jarovnice 50 ľudí .Povodne zasiahli okolo 10.000 obyvateľov v 86 obciach Prešovského a Košického kraja. Zaplavených bolo takmer 2500 domov, pričom 357 z nich voda zničila alebo značne poškodila. Záplavy poznačili 20.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, uhynulo približne 1000 kusov hospodárskych zvierat. Povodne spôsobili škodu za viac ako jednu miliardu Sk (32,9 miliónov eur).

Ako prebiehalo vyčíňanie vody v našom okolí?

1.11.1998

Prudké dažde spôsobili v Európe záplavy, cez ČR sa prehnal orkán so silou v nárazoch  viac ako 118 km za hodinu.Všade v Európe boli veľké záplavy, straty na ľudských životoch ,stratení ľudia, odrezané dediny od sveta, obrovské materiálne škody.

3.11.1998

Na Latorici a Tise  II. stupeň povodňovej aktivity

Druhý stupeň povodňovej aktivity platil  na Latorici, kde bol vodný stav vo Veľkých Kapušanoch 640 cm, a na Tise, pri vodnom stave 632 cm vo Veľkých Trakanoch.   Prvý stupeň povodňovej aktivity platil   na Bodrogu pri vodnom stave 636 cm. Druhý stupeň povodňovej aktivity platil   aj na čerpacích staniciach vnútorných vôd na Východoslovenskej nížine. Na Bodrogu počítali ešte so  vzostupom  hladiny, vzhľadom na vodný stav rieky Tisa.

5.11.1998

Povodňová situácia v Nemecku a ČR sa pomaly stabilizovala, na maďarskej Tise vyhlásili núdzový stav.

O vyhlásení núdzového stavu a mimoriadnej protipovodňovej pohotovosti na hornom úseku rieky Tisa rozhodla vláda Maďarskej republiky. Experti sa obávali, že rieka Tisa, ktorej hladina pri Tiszabecsi stúpala o 25-35 centimetrov za hodinu mohla spôsobiť ešte väčšie povodne ako v roku 1970. Vtedy voda zaliala celkove 57 tisíc hektárov územia, zničila 5400 objektov a prinútila na evakuáciu 96 tisíc ľudí. Celoštátne i príslušné župné veliteľstvo civilnej obrany avizovali pripravenosť evakuovať v prípade potreby asi 53 tisíc obyvateľov celkove 47 vodným živlom ohrozených obcí a miest župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.


 7.11.1998

Latorica stúpala, pripravovala sa evakuácia ľudí

Niekoľko desiatok vojakov zo 73. pluku civilnej ochrany ministerstva vnútra z Humenného a z vojenských posádok v Michalovciach a Trebišove bolo  presunutých na kritické úseky povodí riek Latorica a Bodrog,  kde sa v nočných hodinách očakával vzostup hladiny týchto rozvodnených tokov. Pripravilo sa všetko aj na prípadnú evakuáciu štyroch až päť tisíc obyvateľov z obcí Boťany, Leles a Ptrukša. Už štvrtková povodňová vlna zdvihla hladinu Uhu na takmer 11 metrov a zanechala za sebou v obci Lekárovce, v okrese Sobrance, 67 zaplavených dvorov a pivníc a niekoľko sto hektárov okolitej poľnohospodárskej pôdy.

Vzhľadom na očakávanú povodňovú vlnu na Tise, ktorá by mohla zablokovať odtok z Bodrogu, bolo všetko pripravené na napúšťanie suchého poldra pri Beši, ktorý mohol pojať až 52 miliónov metrov kubických vody. S napúšťaním poldra sa začína pri 926 cm hladine Bodrogu. Deň predtým  bol tento stav 780 cm, pričom rieka stúpla každé tri hodiny o desať centimetrov. Očakávali, že hladiny Latorice a Bodrogu budú stúpať. Zatiaľ boli vody oboch riek v medzihrádzových priestoroch a nespôsobili žiadne väčšie škody. Uh od piatkového rána od tretej hodiny výrazne klesol, mal už iba 620 cm. Pokles bol výsledkom rozrušenia jeho ľavobrežnej hrádze pri Lekárovciach. Definitívnym riešením povodňovej situácie na Uhu, ktorá sa oproti minulosti opakovala v čoraz kratších intervaloch, by bola výstavba vodnej nádrže na ukrajinskej strane alebo približne miliardová investícia do úpravy jeho toku na slovenskej strane.  


10.11.1998

Odhady škôd z vyliatych riek na východe – 235 mil.

Pri vodnom stave 1327 cm, ktorý namerali v ukrajinskom Čope, kulminovala Tisa v noci na pondelok a do  predošlého rána klesla hladina o 3 cm. Na území SR klesla v priebehu predošlého dňa hladina Tisy od rána do poludnia o 6 cm a vo Veľkých Trakanoch bola 778 cm. “Hladina Tisy klesala ďalej, v platnosti však ostával tretí stupeň povodňovej aktivity. Tisa ovplyvňuje vodný stav Bodrogu. Na maďarskej strane sa jej hladina už vzdúvala a dalo sa laicky povedať, že Tisa tečie hore Bodrogom. Od predošlého rána stála preto hladina Bodrogu na vodnom stave 860 cm, lebo odtok sa spomaľoval.  Tretí stupeň povodňovej aktivity ostával  v platnosti i na Latorici, hladina klesala a vo V. Kapušanoch bol vodný stav 752 cm. Ďalší vývoj situácie na východe SR závisel od vývoja na území Ukrajiny, kde boli už i obete na ľudských životoch. Pod vodou tam boli rozsiahle plochy a  hlásili ďalšie zrážky. Na tokoch pritekajúcich na územie SR z východu sa však vzostup hladín prejavil až v  ďalšie dni toho týždňa. Vodohospodári na juhu Zemplína s pomocou občanov z obcí na brehoch Latorice, Bodrogu a Tisy a vojakov zo 73. záchranného pluku Civilnej ochrany z Humenného mali súčasnú situáciu na východe SR pod kontrolou. Pokračovalo nepretržité hliadkovanie na hrádzach a menšie priesaky, ktoré sa vyskytli, sa všade podarilo zvládnuť. Na rieke Uh, ktorá tesne za štátnou hranicou s Ukrajinou zaplavila rozsiahle územia a značnú časť obce Lekárovce, pokračovali v odstraňovaní škôd. Začali sa i práce na oprave hrádze, ktorú minulý týždeň museli prívalom vody v Uhu uvoľniť odstrelom. Technický štáb povodňovej komisie mal predbežné odhady nákladov a škôd spôsobených novembrovými povodňami, ktoré dosahovali spolu 235 miliónov, z toho v rezorte pôdohospodárstva 225 miliónov korún.

12.11.1998

Na juhu Zemplína bolo stále v pohotovosti 25 vojakov a veľa techniky vŕatane plávajúceho transportéra a vojaci boli stále pripravení zasiahnuť pri eliminácii priesakov a výverov na ochranných hrádzach okolo Latorice, Bodrogu a Tisy.

 13.11.1998

Už iba na Bodrogu platil III. stupeň povodňovej aktivity

Veľká voda z Ukrajiny, ktorá pred týždňom začala v Lekárovciach ohrozovať najvýchodnejšie časti SR záplavovými vlnami na riekach Uh, Latorica, Bodrog, Laborec a Tisa, ustupovala. Vodohospodári spoločne s vojakmi z pluku Civilnej ochrany z Humenného a obyvateľmi obcí na brehoch riek na juhu Zemplína  pokračovala v hliadkovaní na hrádzach a zasiahoali pri vzniku výverov a priesakov. Začali sanačné práce na Uhu, kde pred týždňom museli odstrelom uvoľniť hrádzu. 

Situácia sa konečne upokojila.

 

Následne nás na východe v zime postihla kalamita Konkrétne vo februári.

 

Nuž a o mesiac nato  už  to vyzeralo takto: V roku 1999 bola kritická situácia na rieke Latorica, ktorá si vyžiadala nasadenie 30 príslušníkov záchrannej brigády z Humenného.

FOTO: Príslušníci  73. záchrannej brigády CO z Humenného stavajú hrádzu z vriec naplnených pieskom na ceste medzi Veľkými Kapušanmi a Lelesom. Foto: Archív TASR, autor Svätopluk Pisecký, 9.marca 1999.

 

Zdroje:

Obrazová kronika mesta Veľké Kapušany 

https://www.sme.sk/c/2169751/prudke-dazde-sposobuju-v-europe-zaplavy-cez-cr-sa-prehnal-orkan.html

https://www.sme.sk/c/2170323/latorica-stupa-pripravovala-sa-evakuacia-ludi.html

https://www.sme.sk/c/2170026/na-latorici-a-tise-stale-ii-stupen-povodnovej-aktivity.html

https://www.sme.sk/c/2170237/povodnova-situacia-v-nemecku-a-cr-sa-pomaly-stabilizuje-na-madarskej-tise-vyhlasili-nudzovy-stav.html

https://www.sme.sk/c/2170574/odhady-skod-z-vyliatych-riek-na-vychode-235-mil.html

https://www.sme.sk/c/2170740/na-vychode-sr-dazd-zatial-hladiny-riek-neovplyvnil-vyrazne-vsak-stupla-hladina-dunaja.html

https://www.sme.sk/c/2170857/uz-iba-na-bodrogu-plati-iii-stupen-povodnovej-aktivity.html

https://www.vtedy.sk/v%C3%BDstavba-hr%C3%A1dza-Latorica-rieka-p%C3%B4da-majetok-ochrana

https://www.sme.sk/c/2170076/prezidenta-sr-budu-volit-obcania-priamo-spolocnym-koalicnym-kandidatom-je-r-schuster.html

https://www.sme.sk/c/2170142/hurikan-mitch-v-nikarague-odkryl-a-rozosial-po-krajine-desattisice-pozemnych-min.html

https://www.pluska.sk/slovensko/regiony/vychod-ohrozuju-zaplavy.html

https://tivi.cas.sk/video/1545998/kalamita-v-kosiciach-sneh-odrezal-vychod-slovenska-od-sveta/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov