5. zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

Primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán zvolal 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch na 25. septembra 2019 o 13.00 hodine, ktoré prebiehalo v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

Zasadnutie mestského zastupiteľstvo trvalo – 3 hod:44 min

Videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva nájdete tu: videozáznam

Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.

Po otvorení zasadnutia primátorom mesta a schválení návrhovej komisie a overovateľov zápisnice pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa programu.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v dňoch 29.05.2019, 27.06.2019, 23.7.2019, 27.8.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video – 2:31 )

Správa o výsledku kontroly na kontrolu dodržiavania VZN č. 131/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľké Kapušany, za rok 2016 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video – 6:29)

Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva (video 21:38) : Komisia cezhraničnej spolupráce (video – 22:14 ), Komisia školstva, kultúry, mládeže a názvoslovná (video- 25:32 ), Komisia výstavby, územného plánovania, majetkoprávna a životného prostredia (video – 40:44 ), Komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky (video – 01:13 )

Názorový článok s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie 1500 eur pre OZ K.O.P.U.Stu

Informatívna správa o pripravenosti na zimnú údržbu miestnych komunikácií – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia (video – 1:24:55)

Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2019/2020 – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, referentka Školského úradu (video – 1:35:07)

Vyhodnotenie II. ročníka súťaže o najkrajší balkón, záhradu, dvor pri rodinnom dome, predzáhradku pri bytovom dome a v záhradkárskej osade – predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka (video – 1:47:20)

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Veľké Kapušany v rámci vyhodnotenia podaných projektov k vyhlásenému „Tématickému roku 2019“ – predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka (video – 2:04:13)

Komunitný plán sociálnych služieb 2019 – 2023 – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia (video – 2:36:34)

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Monika Jakabová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva (video – 2:45:31) – Názorový článok s názvom Prečo tisícky rokov stará morálka zavzdychala tu

Diskusia (video – 3:14:13)

Záver – 3:44

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov