Študuj na GVK! Lebo školu nerobia tehly, a skrine, školu robia ľudia a pocity

“Školu totiž nerobia tehly, budovy ani lavice a skrine, školu robia ľudia, pocity a emócie s nimi spojené!”

/Riaditeľ Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch, Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD., MBA/

Gymnázium – Gimnázium Veľké Kapušany je škola, ktorá má tradíciu. Škola, kde študovali naše babky, možno už aj niektoré prababky, otcovia, mamičky. Ten, kto býval vo Veľkých Kapušanoch a okolí a chcel študovať na gymnáziu, musel veľa vedieť, aby na prijímacích konaniach uspel a ten, kto sa na gymnázium dostal, tak sa musel učiť, ale čím bližšie boli maturitné skúšky, tým viac vedel kam v živote smeruje a čo v živote robiť chce.

“Naša škola stojí už 65 rokov na pevných základoch. Želám si, aby v duchu tradícií kráčala k ďalším úspechom. S vierou a nádejou pozerám do budúcnosti a som presvedčený, že kapušianske gymnázium zostane naďalej centrom vzdelania Použia a jeho absolventi budú šíriť dobré meno našej Alma mater,” uviedol riaditeľ Gymnázia, Ľudovít Mišľan pri príležitosti 65.výročia vzniku Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch, ktoré si pripomenuli v roku 2022.

Opýtali sme sa niektorých bývalých študentov, ako si spomínajú na štúdium na GVK

Nikoletta Üvegesová – „Gymnázium je predovšetkým najlepšia príprava pre žiakov, ktorí chcú ísť na vysokú školu o tom niet pochýb. Mať gymnázium priamo v meste je veľkou výhodou. Nevidím zmysel u žiakov, ktorí idú na gymnázium do iných miest. GVK mi dalo tie najlepšie predpoklady k zvládnutiu vysokej školy. Keďže som už od základnej školy vedela, že je mojím cieľom Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, samozrejme som sa počas celého štúdia sústredila na matematiku, angličtinu a predmety ako ekonómia, sociológia a pod. V poslednom ročníku bol u mňa na tieto moje maturitné predmety ešte väčší fokus, keďže som sa pripravovala aj na prijímacie skúšky. Tie som zvládla úspešne a dostala sa na EkF TUKE, kde som oproti spolužiakom z obchodných škôl a pod. excelovala hlavne v matematike, a vo všeobecnosti vo zvládaní učiva, ktoré bolo rôznorodé. Oni boli mnohokrát lepší v účtovníctve, ale to bolo tak všetko. Momentálne som rok po škole a pracujem ako účtovník v medzinárodnej spoločnosti v Košiciach.“

Michaela Tóthová – „GVK bola pre mňa jasná voľba. Je tam skvelý kolektív učiteľov, čo vás vedia motivovať k lepším výsledkom. Škola ponúka množstvo príležitostí sa rozvíjať, mimoškolské aktivity, sútaže, rôzne podujatia, zahraničné pobyty. Študijný program je na nezaplatenie pre študentov, ktorí sa túžia sa dostať na dobrú vysokú školu. Ja osobne som dostala kvalitné základy chémie a fyziky, s ktorými nebol najmenší problém dostať sa na Karlovu univerzitu v Prahe na 1. lekársku fakultu. Nevidím dôvod, prečo by mali žiaci odchádzať do iných miest, keď majú takúto skvelú príležitosť doma. Ak by som mala možnosť vybrať si zase strednú školu, rozhodne by to bolo opäť GVK.“

Peter Petrikán, primátor nášho mesta v rozhovore pre študentský časopis, ktorý GVK vydáva uviedol :  „Táto škola mi dala veľmi veľa! V podstate aj počas štúdia na vysokej škole som veľa vecí dosiahol ľahšie tým, že som študoval na gymnáziu. Ale okrem toho mi Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch dalo veľmi veľa skúseností, priateľov a spoznal som mnoho dobrých učiteľov, ktorí potom v mojej ďalšej praxi, keď som sa stal učiteľom, boli určite pre mňa vzorom. Takže to, čo mi dalo gymnázium si cením dodnes. Keby som sa mal ešte raz rozhodnúť , čo ďalej so svojím životom, tak by som začal opäť študovať na gymnáziu a potom by som si možno vybral niečo iné. Ale to gymko je určite na prvom mieste!

Michaela Fedičová, študentka 2. ročníka UPJŠ, FVS: Myslím si, že GVK je skvelou voľbou pre každého kto má záujem študovať na vysokej škole, nakoľko poskytuje komplexnú a cielenú prípravu a základy pre všetky špecializácie. Študenti určite ocenia veľmi osobný a pozorný prístup učiteľov, ktorí výučbu neberú len ako povolanie ale aj ako poslanie a prioritou je pre nich 100 percentná príprava študentov. Samozrejme organizujú aj množstvo výletov a to častokrát aj v rámci svojho voľného času. Ja osobne som bola ako študentka GVK na výlete v Ríme, V Krakowe, Auschwitzi, Bratislave, Prahe a na rôznych ďalších miestach.

Tomáš Üveges, študent Masarykovej univerzity v Brne, Európske štúdia: “Objavil som aj niekoľko iných možností, no v konečnom dôsledku som si prihlášku podal na dve gymnáziá, ale podvedome som aj tak vedel a cítil, že nastúpim práve na to Kapušianske. Čo ma k tomu viedlo? Jednak som si ešte stále nebol istý, čím chcem byť a keby som aj bol, tak viem, že by sa to ešte do konca štúdia niekoľkokrát zmenilo a ja by som tak považoval roky na strednej za úplne zbytočné a na druhej strane iné gymnáziá oproti nášmu toho neponúkajú toľko, aby sa kvôli tomu oplatilo dennodenne cestovať – takto som vedel, že ráno mi stačí vyraziť pár minút pred začiatkom vyučovania a že prídem domov v rozumnom čase. Okrem toho som pociťoval aj mnoho ďalších pozitív, či už skvelý prístup učiteľov ku študentom alebo rozličné akcie či výlety, ktorých je dosť. Školou sa tak celý deň šírila dobrá nálada. V triede nás bolo pomenej, čo sme spočiatku brali dosť zle, mysleli sme si, že sa budeme nesmierne nudiť, no časom nás to prešlo, tvorili sme skvelý kolektív a mali sme oveľa bližšie vzťahy, ako keby nás bolo dvadsať. S odstupom času považujem svoj výber školy za dobrý a som presvedčený, že mi naše Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch dalo práve to, čo som potreboval a čo má dobré gymnázium dávať – vedomosti.”

Súčasnosť

GVK je familiárny názov pre Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch, pretože GVK je rodina. Niekedy v nej profesori a študenti trávia viac času, ako doma. Sú si blízki, poznajú jeden druhého, posúvajú a motivujú, konštruktívne kritizujú a počúvajú sa navzájom.

Je to škola dvojjazyčná, kde sú triedy slovenské a maďarské. Škola moderná, ktorá nestagnuje, vyvíja sa a mení, napriek tomu musí o študentov bojovať. V dnešnej dobe to nie je rarita, každá škola bojuje o každého žiaka, ale GVK si študentov zaslúži.

Čo si nezaslúži je hodnotenie od tých, ktorí na GVK nikdy neštudovali a neplánujú študovať, pretože kým ste neboli, alebo nie ste na danej škole, je zbytočné porovnávať a hodnotiť.

Ako hodnotí GVK študentka 4. ročníka Gymnázia Nikoletta Pappová? “Štyri roky ubehli veľmi rýchlo, začo vďačím hlavne profesionálnym, no najmä empatickým profesorom a profesorkám. Po nástupe to netrvalo dlho a nielen v triede, ale aj v samotnej škole som sa začala cítiť ako doma. Malý počet študentov sa postaral o zánik anonymity a celé prostredie nabralo familiárny nádych”. 

Aktivity v GVK

EKO GVK a EkoAlarm sú projekty do ktorých sa škola zapojila, aby sa zvýšila úroveň environmentálneho zmýšľania študentov.

„EKO GVK je školský projekt, na ktorom začala naša škola pracovať z iniciatívy pani zástupkyne, ešte v minulom školskom roku. Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň environmentálneho zmýšľania študentov vytvorením organizačných tímov zo žiakov, ktorí budú v skupinách pracovať na rôznych aktivitách podľa záujmu,“ uviedla Beáta Varga Lakatos Ráczová, aby nám projekty priblížila.

Ako príklad uviedla estetickú úpravu školy, ktorá je zameraná na separovanie. Ale aj teoretickú prípravu, ktorá spočíva v tom, ako sa triedi odpad. Teoretická príprava prebieha v podobe referátov, seminárov, besied, rozhovorov s odborníkmi, ale aj návštevami rôznych miest. Zároveň aj čistením okolia, zberom odpadu a papiera. Za pripomenutie určite stojí aj tvorba plagátov, násteniek, výstav vlastnoručne vyrobených EKO predmetov, resp. uverejňovanie literárnych prác a príspevkov do časopisu s EKO tematikou.

Gymnázium ekologicky…EKO GVK a EkoAlarm

Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy

Študenti sa zúčastňujú rôznych súťaží – športových, vedomostných a výsledkami nezaostávajú za študentmi z iných gymnázií, nikdy im neujde Deň narcisov, ani Biela pastelka, Deň Zeme, kde pôsobia ako dobrovoľníci, mnohí z nich sú darcami krvi, ako dobrovoľníci pracujú aj pre našu redakciu vkport.sk.

Funguje aj Gympláčik – študentský časopis

Vďaka podpore Úradu vlády SR a dofinancovaniu zriaďovateľa – KSK sa podarilo vybudovať na Gymnáziu – Gimnáziu vo Veľkých Kapušanoch krásne multifunkčné ihrisko. Bolo projektované na viaceré druhy športov – futbal, volejbal, nohejbal a basketbal. Po úpravách však môže slúžiť aj na korčuľovanie či hokej.

Vonkajšia strana budovy prešla renováciou 

Vstupné priestory po renovácii

Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami

Učebňa biológie

Učebňa informatiky, ktorá je vybavená aj 3D tlačiarňou

Chemické laboratórium

Zborovňa

Na chodbe sú prestávky vždy o dobre nálade a toto je jedno z miest, kde sa študenti stretávajú

Posilňovňa, kde majú možnosť si bezplatne zacvičiť každý deň do 16tej hodiny

Zrenovované sprchy

Stolnotenisový stôl, ktorý sa využíva hlavne počas prestávok

Na Gymnáziu funguje aj študentská firma. Založením študentskej firmy si môžu študenti vyskúšať, aké je to byť podnikateľom. 

Po Déjà Vu funguje AB 3 – STYLE š.f.

O Déjà Vu si môžete prečítať tu:

Študentská firma Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch/ Iskolai diákcég Gimnázium “Déjà Vu, š.f.”

Jednou z najobľúbenejších aktivít, ktorá funguje a na ktorú si študenti spomínajú je Lyžiarsky kurz

Veľmi obľúbené sú aj študentské plesy “Je dobré byť dobrým”! Študenti sa venujú aj charite

Vianočné nočné filmovanie

Ples bol aj na Helloween

 
Všetko o GVK nájdete, sleduj:
 

GVK – všetko pre školu – všetko pre našich žiakov/GVK – mindent iskolánkért – mindent a diákjainkért.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov