Nemocnica Kráľovský Chlmec: Zasadali primátori a starostovia Medzibodrožia a Použia

Nemocnica v Kráľovskom Chlmci je v ohrození. Prvotnú informáciu sme priniesli dňa 20. augusta. Portál Újszó zverejnil článok s názvom „Kráľovský Chlmec si neprosí reformu nemocníc.“

Dnes je už isté, že reformu nemocníc odmietajú mestá a obce spadajúce pod Združenie miest a obcí (ZMOS) Medzibodrožia a Použia. Stretnutie primátorov a starostov obcí sa uskutočnilo. Za ZMOS Medzibodrožie zvolal zasadnutie primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky, za ZMOS Použie primátor Veľkých Kapušian, Peter Petrikán. Na obe stretnutia bola pozvaná riaditeľka nemocnice, Klára Hencelová.

Stanovisko primátora Kráľovského Chlmca, Karola Patakyho:

“Téma optimalizácie siete nemocníc je jednou z najdôležitejších tém, ktorým sa popri iných venujeme už niekoľko týždňov. Prvý krok bol, že sme ako mestské zastupiteľstvo uznesením odmietli reformu nemocníc v podobe, žeby z nemocnice v Kráľovskom Chlmci mala byť komunitná nemocnica. Ďalším krokom bolo zvolanie zasadnutia ZMOS – Medzibodrožie. Zúčastnili sa ho starostovia okolitých miest a obcí. Všetci podporili iniciatívu za zachovanie nemocnice v Kráľovskom Chlmci v úrovni regionálneho typu. Na zasadnutie bola pozvaná aj riaditeľka nemocnice Klára Hencelová. Všetci prítomní primátori a starostovia odmietli reformu nemocníc v podobe akej je predkladaná zdravotným výborom a podporujú iniciatívu, aby ostala v  kategórii nemocníc komunálneho typu,” informoval Karol Pataky. 

Foto: Facebook@Karol Pataky

Na stretnutí sa zostavil petičný výbor, ktorý pozostáva z troch členov za ZMOS Medzibodrožie. Členmi sú primátor Kráľovského Chlmca, Karol Pataky,  primátorka Čiernej nad Tisou, Marta Vozáriková, starosta obce Malý Horeš, Csaba Fúrik. Členmi sú aj dvaja lekári.

Ďalším krokom, ako uviedol primátor je plánovaná tlačová beseda. 2. septembra nemocnicu navštívil aj župan KSK Rastislav Trnka, ktorý o situácii v nemocnici vie. Ako uviedol primátor mesta, komunikuje aj s Použím a všetky ďalšie kroky budú viesť k tomu, aby nemocnica ostala regionálnou nemocnicou.

Foto: Facebook@Karol Pataky

Stanovisko primátora Veľkých Kapušian, Petra Petrikána:

“Zasadnutie ZMOS Použia bolo zvolané a zúčastnili sa ho starostovia okolitých obcí. Prítomná  bola aj riaditeľka Klára Hencelová. ZMOS Použie nesúhlasí s reformou nemocníc. Odmietli sme ju v podobe takej, ako je predkladaná. Pripájame sa k ZMOS Medzibodrožie a začneme vyvíjať verejný tlak k zachovaniu nemocnice v regionálnej úrovni,” informoval primátor Veľkých Kapušian, Peter Petrikán.

Prítomní na zasadnutí ZMOS Použie hlasovali za petičný výbor, ktorého členmi sú: primátor mesta Veľké Kapušany, Peter Petrikán, starosta obce Veľké Raškovce: Elemér Jakab a starosta obce Kapušianske Kľačany, Tibor Varga. 

Primátor zdôraznil, že všetky kroky ZMOS Použia, budú smerovať k záchrane nemocnice v Kráľovskom Chlmci a s podporou Použia v plnej miere môže rátať aj samotná nemocnica, aj ZMOS Medzibodrožie. 

Stanovisko Michala Kaliňáka, ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS:

“Z pohľadu ZMOS, je deklarovaný cieľ, ktorým je medzi iným najmä vytvorenie optimálnej siete nemocníc, nereálny. A to najmä v odľahlejších regiónoch so zlou dopravnou infraštruktúrou.

ZMOS poukazuje na to, že podmienka dojazdu záchrannej zdravotnej služby nie je nijako garantovaná, čo môže byť v spojení s navrhovanými zmenami vážny problém pre regióny, kde je zlá dopravná obslužnosť. ZMOS upozorňuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého občana je prvoradá, a to bez toho, či bude mať nemocnica určitej úrovne dostatočný spád obyvateľov, ktorý jej umožní finančnú udržateľnosť a zabezpečenie dostatočnej kvality. Územné členenie Slovenska a kvalita cestnej infraštruktúry je diferencovaná, a práve to je potrebné zohľadniť pri určení siete.

ZMOS zároveň konštatuje, že na území miest a obcí sa intenzívne zdržujú obyvatelia aj bez prechodného či trvalého pobytu. Neraz vyžadujúci lekársku (ambulantnú či ústavnú) starostlivosť. Takúto starostlivosť často požadujú aj lokálne ale aj regionálne sociálne služby, ale aj obecné či mestské polície, pričom je zrejmé, že ju nevedia vo vlastnej réžii zabezpečiť.

Problém podľa ZMOS vyžaduje systémový prístup. Poukazuje na potrebu zakomponovania objektívnej reality súvisiacej so zvyšujúcim sa vekom, resp. starnutím lekárov a celkového zdravotníckeho personálu. Rovnako je potrebné zabezpečiť priame prepojenie absolventov lekárskych fakúlt s praxou v území a prijať také opatrenia, aby sme dokázali využiť potenciál medicínskych a zdravotníckych odborníkov z okolitých krajín, ktorí budú pôsobiť na Slovensku, pričom je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré zamedzia odchodu nášho personálu do susedných štátov. Práve to ešte viac v nadchádzajúcom období v kombinácii so starnutím zdravotníckeho personálu znásobí už aj dnes citeľný personálny deficit. ZMOS pripomína, že na Slovensku máme až 36 okresov zo 79, ktoré sú lokalizované do prihraničia, na tento fakt musíme reagovať z hľadiska príležitosti pre získanie zdravotníckeho personálu a neprizerať sa hrozbe jeho ďalšieho odchodu.        

Ďalšie články:

Nemocnica v Kráľovskom Chlmci je v ohrození. Rozhovor s riaditeľkou Ing. Mgr. Klárou Hencelovou MHA

Karol Pataky, primátor Kráľovského Chlmca, aj mestské zastupiteľstvo odmietajú zaradenie nemocnice do komunitnej úrovne. Nebránia sa ani nátlakovými akciám

Vyjadrenie primátora mesta Veľké Kapušany Petra Petrikána k situácii nemocnice v Kráľovskom Chlmci

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov