Nemocnica v Kráľovskom Chlmci je v ohrození. Rozhovor s riaditeľkou Ing. Mgr. Klárou Hencelovou MHA

Nemocnica v Kráľovskom Chlmci je v ohrození. Prvotnú informáciu sme priniesli dňa 20. augusta. Portál Újszó zverejnil článok s názvom „Kráľovský Chlmec si neprosí reformu nemocníc.“ A my, v našej redakcii sa s týmto názvom úplne stotožňujeme a dodávame, že nielen Kráľovský Chlmec, ale ani Veľké Kapušany a ani okolité obce si neprosia z reformy nemocníc. A konkrétne, nemáme záujem o preradenie nemocnice v Kráľovskom Chlmci na nemocnicu komunitného typu.

Plánovaná reforma nemocníc je totiž z pohľadu občanov a aj tých, ktorí v nemocnici pracujú nevýhodná. Ale to, či vôbec bude niekedy výhodná, dnes s určitosťou nemôžu tvrdiť ani odborníci, ktorí o reforme rozhodli. Pretože čísla v tabuľkách, ktoré majú byť reformou nemocníc docielené, sú vždy iba čísla a výsledky vie ukázať iba čas. Čo znamená, že s určitosťou tvrdiť, že plánovaná reforma bude pre občanov výhodná, je ako tvrdiť, že keď skončí život na Zemi, tak okamžite bude pokračovať na Marse.

Každé jedno číslo sú konkrétni ľudia

V rámci plánovanej reformy má nemocnica v Kráľovskom Chlmci stratiť status akútnej nemocnice. Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a reálne hrozí, že nemocnica v Kráľovskom Chlmci príde o pôrodnícke oddelenie, príde o interné oddelenie, príde o chirurgiu, detské oddelenie.

A to nedopustíme.

Rezort ministerstva zdravotníctva podľa portálu dnes24 počíta aj s negatívnymi reakciami obyvateľov v miestach, kde sa lokálna nemocnica transformuje na nemocnicu nižšej úrovne a očakáva aj negatívne reakcie od nemocníc a personálu, ktorí vo svojej nemocnici nebudú môcť poskytovať starostlivosť vyššej úrovne, ale napriek tomu od reformy upustiť neplánuje.

“Vždy som si myslela, že politika sa robí pre ľudí. A chcem veriť, že aspoň v tomto prípade to neskončí tým, že naivne…”

Aj preto som 23. augusta navštívila  v nemocnici riaditeľku Ing. Mgr. Kláru Hencelovú, MHA. Práve končila rozhovor v rádiu Patria. Tiež bol o budúcnosti Nemocnice s poliklinikou n.o. v Kráľovskom Chlmci.

Po ukončení rozhovoru s ňou som dosť dlho premýšľala nad tým, ako začať, kde začať. Suché čísla a fakty? Keď konkrétne u mňa sú s nemocnicou v Kráľovskom Chlmci spojené aj emócie. Tam sme sa narodili. Nielen ja, prakticky všetci z Použia a Medzibodrožia, aj moje deti sa narodili v Kráľovskom Chlmci a keď v rámci profesijnej práce poskytujem s kolegami súčinnosť pre RZP, alebo RLP, tak často sa stretávame s tým, že pacienti prosia výlučne o prevoz do Kráľovského Chlmca a nie inde.

“Prečo?” Pýtam sa riaditeľky Kláry Hencelovej

„Pretože 90 percent pacientov, ktorí sú u nás hospitalizovaní sú maďarskej národnosti, je tam značná jazyková bariéra a u nás personál hovorí dvojjazyčne a máme aj zamestnancov, ktorí hovoria dokonca aj tromi jazykmi,“ vysvetľuje. „A určite dôležitú úlohu zohráva aj vzdialenosť. Obidve okresné nemocnice, aj tá v Michalovciach, aj v Trebišove sú vzdialené na 60, až 70 km po cestách 2. a 3. triedy s prítomnosťou železničných koľají a závor, čím sa predlžuje časová dostupnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti,“ dodáva.

Vy ste sa nedávno vrátili z rezortu pod ktorý spadáte, kde ste apelovali a doslova bojovali a presviedčali, prečo je dôležité nemocnicu v Kráľovskom Chlmci ponechať v kategórii regionálnych nemocníc…

„Áno. Prvotná informácia nás samozrejme zasiahla. Potom, ako nám bolo oznámené, že máme v podstate prísť o všetky oddelenia a nemocnica má byť v rámci reformy preradená do najnižšej kategórie nemocníc, som mala okamžite argumentovať prečo to nie je možné. Bolo to vyslovene ponižujúce, zneváženie práce a výsledkov, ktoré máme za sebou. Potom, ako sme sa viacerí ozvali a mali výhrady voči štýlu, akým nám bola takto vážna vec oznámená a odkomunikovaná, došlo k zmene, čo sa týka komunikácie a dnes už mám pripravené relevantné dáta, ktoré jednoznačne ukazujú a dokazujú, že preradenie neprichádza do úvahy.

Aké sú tie argumenty?

„Tak, ako som spomínala. Jazyková bariéra. Vzdialenosť a dojazdový čas. Z Kráľovského Chlmca do Trebišova je 59,4 km., čas 61 minút. Do Michaloviec 48,7 km, 50 minút. Z Čiernej nad Tisou do Trebišova 69,2 km, dojazdový čas je 75 minút. Do Michaloviec 58,5 km, dojazdový čas je 65 minút. Z Veľkých Trakan do Trebišova je vzdialenosť 70,1 km, dojazdový čas 80 minút, do Michaloviec 59,5 km, dojazdový čas je 76 km.

Hustá je aj železničná sieť, čím sa dojazdový čas predlžuje. Cestná komunikácia je II. a III triedy, čo je ďalšia bariéra. A ďalšia je, že sme región s vysokou mierou nezamestnanosti, kde je naozaj mnoho občanov z marginalizovaných komunít, alebo vo veľmi zlej finančnej situácii. Možno neuveriteľné, ale sú rodiny, ktoré nemajú ani motorové vozidlo. Neviem si predstaviť, ako by sa presúvali napríklad do Michaloviec. A všetci v zdravotníctve vieme, že pri zotavovaní pacientov zohráva veľmi dôležitú úlohu aj psychická pohoda, záujem príbuzných.

Ide aj o pracovné miesta. Všetci vieme aj to, aká tu je v našom regióne situácia. Nemocnica poskytuje pracovné miesta nielen pre miestnych z Kráľovského Chlmca. Toho času máme 230 zamestnancov.

Poskytujete aj lekársku pohotovosť. Tá u nás vo Veľkých Kapušanoch napríklad tiež nie je už dlhé roky. Ani detská, ani pre dospelých a mnohí aj z okolitých obcí využívajú pohotovosť v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.

„Áno. Ročne je to približne 5000 ošetrených pacientov. Dôvodov na zachovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ako pevného bodu pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území je niekoľko:

– 60 000 obyvateľov. Poskytujeme LSPP pre dospelých z obvodu 35 obcí a pre deti a dorast z obvodu 47 obcí. Pre deti a dorast zabezpečuje LSPP aj pre obce z obvodu Veľké Kapušany a keďže áno, vo Veľkých Kapušanoch je problém so zabezpečením LSPP pre dospelých, túto úlohu v súčasnosti preberá naša nemocnica. Zánikom LSPP vo Veľkých Kapušanoch sa tiež opodstatňuje zachovanie pevného bodu v Kráľovskom Chlmci.  

Ste zapojení aj do nejakých projektov?

Áno, do projektov cezhraničnej spolupráce, a to Slovenská republika- Maďarsko a Maďarsko-Slovenská republika-Rumunsko-Ukrajina. Táto spolupráca zaväzuje k zabezpečeniu zachovania dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorej prvým záchytným bodom sú práve ambulancie pohotovostnej služby.

Realizovali sme projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, Teleradiológia. Projekt sme ukončili 31.1.2019 a udržateľnosť je do 31.januára 2024. Financovanie bolo vy výške 129 012,25 eur, z toho 115 432 ,03 eur sme čerpali z eurofondov.

Zakúpili sme mamograf a USG.

Momentálne čakáme, či nám prejde žiadosť o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu strechy za 720 000 eur.

Aký dôvod uviedli, že prečo má byť nemocnica preradená a čo je úplne nepredstaviteľné pre vás, ako pre riaditeľku?

“Argumentovali tým, napríklad čo sa týka pôrodov, že naša nemocnica nemá ročne 1000 pôrodov. Že ročne sa u nás narodí iba 365 detí. Áno, je to pravda, ale aj to je následok toho, že tento región opúšťajú celé rodiny. Na druhej strane nám tu ostávajú mnohí zo sociálne slabších vrstiev. Som si istá, že keby došlo k zrušeniu napríklad pôrodníckeho oddelenia, aj tak by k nám chodili, pretože informácia by sa k nim ani nedostala. Kto si to potom vezme na zodpovednosť? Alebo ako by sme mali postupovať? Je nepredstaviteľné, aby sa deti rodili vo vozidlách záchrannej služby, alebo v nemocnici, kde sa zruší pôrodné oddelenie. Alebo rovnako mozgová príhoda. Každý občan má právo dostať sa do nemocnice včas a každému má byť poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť čo najrýchlejšie. Takmer vždy ide o čas a vždy ide o ľudské životy a nikto si nemôže a nesmie dovoliť, mrhať nimi.

Posledný rok sme nemohli vykonávať dostatočný počet zákrokov, ale bolo to z dôvodu Covidu. Boli sme prvou nemocnicou z tých menších, ktorá vytvorila Covid oddelenie. Uzatvorili sme celý jeden pavilón. Získali sme akreditáciu na laboratórium, kvôli vyhodnocovaniu PCR testov. Práve z toho dôvodu sme nemohli rozbehnúť neurologický a rehabilitačný program, ale všetko je pripravené. Nespali sme na vavrínoch. Od roku 2009 nedlhujeme nikomu nič, všetky faktúry máme zaplatené. U nás je na prvom mieste pacient. A vždy bude.”

Ako to zvládate? Musíte byť silná osobnosť

„Zvládam, lebo musím. Mohla by som si povedať, že sa prispôsobím situácii, ale nejde to. Určite bolo ťažké počuť, že sme nemocnica, ktorá na základe nejakých matematických čísiel v tabuľkách bola vyhodnotená, ako nemocnica, ktorá nespĺňa kritériá. Pretože áno, nemáme nové okná, nemáme možno najnovšie sociálne zariadenia, ale máme skvelý personál, máme prístroje a to je pre záchranu života najdôležitejšie. Nebojujem o záchranu našej nemocnice prvýkrát. Dnes cítim aj podporu verejnosti, členov politických strán, ktorí sú z nášho regiónu. Cítim podporu primátora mesta Kráľovský Chlmec, mestského zastupiteľstva, ktorí uznesením odmietli preradenie nemocnice do inej kategórie. Som si istá, že v našom regióne je takých ľudí omnoho viac a že sa za našu nemocnicu postavia.“

Patrónkou nemocnice v Kráľovskom Chlmci je sv. Alžbeta. Alžbeta svoje trvalé životné poslanie a šťastie našla v pomoci tým, ktorí to najviac v tej dobe potrebovali. Svoj život naplnila láskou k blížnym, chudobným a chorým. Nebála sa vzdať bohatstva a prepychu, v ktorom mohla do konca života na durínskom zámku Wartburg prebývať. Radšej volila naplnenie srdca šťastím z obetavej pomoci blížnym. Tak nech Vás ochraňuje, aj nemocnicu v našom regióne.

Výstavba nemocnice sa začala v roku 1959 základný kameň bol položený v júni v roku 1959. Dňa 7. Novembra 1964 dali do používania novú nemocnicu s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci za účasti Dr. Ľudovíta Adlera. Nemocnica má 4 základné posteľové oddelenia : chirurgické, interné, pôrodnicko – gynekologické a detské kapacitou 225 postelí .

Foto: nspkch

Rozhovor pripravila: Gabriela Fedičová

 

 

 

   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov