Quo Vadis MFK Veľké Kapušany ?

Jarná sezóna, nové vedenie, tri prehry, skóre podľa výsledkov tabuľky IV. Ligy Juh – dospelí VsFZ 0:22, vybičované emócie fanúšikov, hráčov.

Quo Vadis MFK Veľké Kapušany je otázka, ktorú si kladieme po treťom zápase jarnej sezóny aj v našej redakcii. Sledujeme názory čitateľov, vnímame hlasy, ktoré sa ozývajú a názory, ktoré sa rôznia. Vyberáme z nich:

„Zato čo sa deje nemôže ani jeden hráč, čo je na ihrisku. Buďte radi, že aspoň tam máte odchovancov, lebo keby oni neprišli, tak žiaden futbal by sa nehral.“ Alebo – „Zánik futbalu vo Veľkých Kapušanoch?“ Alebo „Treba hrať súťaž na akú momentálne majú.“ Alebo „Chlapci nemajú srdce! Musia trénovať poctivo. Určite majú dobré podmienky, len musia prísť lepšie výsledky. Tvrdo trénovať, potom prídu aj výsledky. Treba chcieť!“ Alebo „Bez podpory mesta sa futbal nedá robiť. A tá podpora nie je žiadna a to doslova. Ešte jedno šťastie že tí chlapci vôbec chodia hrať, že vôbec má kto hrať. Treba sa opýtať dole na ihrisku, že čo sa deje veľa ľudí by bolo možno prekvapených!“

Nie je MFK Veľké Kapušany ako MFK Veľké Kapušany

MFK Veľké Kapušany, t.j. Mestský futbalový klub Veľké Kapušany je mestský, ale nepatrí a nepodlieha inštitúcii Mesta Veľké Kapušany.

MFK Veľké Kapušany je občianske združenie, ktoré má vlastné schválené stanovy, ktoré má vlastné vedenie. To vedenie zodpovedá na základe riadne schválených stanov za riadny chod občianskeho združenia.

Občianskym združením je napríklad aj MBK Veľké Kapušany, t.j. Mestský bežecký klub Veľké Kapušany, ale aj Mestský klub stolného tenisu, alebo Florbalový klub Veľké Kapušany atď., ale aj združenia, ktoré sa venujú kultúre, ako napríklad Vánok, Fabotó, Komócsa atď., ale aj združenia cezhraničnej spolupráce, ako napríklad Fulaq BBC.

Všetky tieto športové a kultúrne združenia majú rovnakú právnu formu – Občianske združenie.

Občianske združenie podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) je združenie, ktoré má vlastné IČO, vlastné stanovy, vlastné vedenie a členov, do postavenia a činnosti, ktorého môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia teda konajú vo vlastnom mene a na vlastný účet, podľa schválených platných stanov. Občianske združenie musí byť zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, zároveň sa musí uviesť, kto je oprávnený konať v mene občianskeho združenia. Pokiaľ dôjde k zmene štatutára, vždy je potrebné túto zmenu nahlásiť.

Ak si tieto náležitosti preklopíme na MFK Veľké Kapušany, tak vidíme, že MFK Veľké Kapušany je občianske združenie, ktoré funguje samostatne podľa zákona o združovaní občanov a podľa platných vlastných stanov.

Mesto Veľké Kapušany ako inštitúcia nemá oprávnenie do chodu a rozhodnutí MFK Veľké Kapušany zasahovať, nemá ho ani primátor mesta, ani mestské zastupiteľstvo, pretože MFK Veľké Kapušany, je združenie, ktoré má vlastné vedenie zodpovedné za svoj chod.

Akú úlohu zohráva Mesto Veľké Kapušany?

Mesto Veľké Kapušany v činnostiach občianskych združení zohráva jedinú úlohu – poskytuje na základe návrhu jednotlivých komisií – športová, školsko kultúrna a cezhraničná komisia  finančné príspevky na chod a činnosť týchto občianskych združení.

V praxi to funguje takto

Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní finančného rozpočtu rozhodne, ktorá komisia koľko peňazí dostane na rozdelenie pre jednotlivé občianske združenia.

Príklad – Máme občianske združenie, v tomto prípade MFK Veľké Kapušany. MFK Veľké Kapušany podá žiadosť na poskytnutie peňazí na základe VZN Mesta Veľké Kapušany č. 159/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany na podateľňu Mesta Veľké Kapušany. Žiadosť sa pričlení športovej komisii, ktorá na svojom zasadnutí navrhne, ktoré občianske združenie zo schváleného balíka peňazí v rozpočte mestským zastupiteľstvom môže dostať . Tento návrh predseda komisie prednesie na mestskom zastupiteľstve a o konečnom výsledku rozhodujú hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva.

Podľa portálu www.vkapusany.sk na mimoriadnom zasadnutí Mesta Veľké Kapušany, ktoré zvolal primátor mesta malo MFK Veľké Kapušany schválených 24 100 Eur.

Koľko dostali iné športové združenia?

Mestský futbalový klub V.Kapušany 24 100,- eur

Mestský klub stolného tenisu 5 000,- eur

Volejbalový klub V.Kapušany 2 000,- eur

Florbalový klub V.Kapušany 600,- eur

Plážový volejbalový klub Mustang 600,- eur

Bežecký klub V.Kapušany 1 500,- eur

Šachový klub Energetik V.Kapušany 1 200,- eur

MO SRZ Veľké Kapušany 1 500,- eur

Nohejbalový klub V.Kapušany 500,- eur

Titans a Nimród – svoju žiadosť stiahli, všetkých súťaží sa zúčastnia na vlastné náklady, aj  keď reprezentujú aj Mesto Veľké Kapušany a občanov nášho mesta.

Koľko dostali združenia, ktoré sa venujú kultúre? – 0 Eur.

Koľko dostali združenia, ktoré sa venujú cezhraničnej spolupráci? – 0 Eur

Volebné valné zhromaždenie MFK Veľké Kapušany sa uskutočnilo dňa 12. mája 2020.  Vedenie klubu MFK Veľké Kapušany zvolené nebolo. Voľby sa presunuli na 19. mája 2020. Článok tu

19.mája sa zvolilo nové vedenie MFK Veľké Kapušany. Článok tu

Prešli tri mesiace a vo vedení podľa portálu futbalnet.sk nastali zmeny.

Zmeny sa dejú, vášne sa stupňujú.

Oslovili sme preto p. Miroslava Dirdu, ktorý bol podľa portálu futbalnet.sk počas posledného zápasu MFK Veľké Kapušany a OŠK Rudňany uvedený v realizačnom tíme MFK Veľké Kapušany, ako vedúci.

Oslovili sme primátora mesta Petra Petrikána, aby poskytol svoje vyjadrenie k situácii, ktorá okolo MFK Veľké Kapušany vznikla.

Miroslav Dirda, vedúci MFK Veľké Kapušany poskytol pre redakciu vkport.sk stanovisko telefonickým rozhovorom – „Vo vedení MFK Veľké Kapušany sme ostali z piatich traja. Momentálne potrebujeme trénera a potrebujeme hráčov, ktorí ťahajú tých ostatných a verím, že budú výsledky. Na poslednom zápase sme mali veľmi dobrý prvý polčas, viac príležitostí, ako predtým a mohli sme dať aj gól. Žiaľ, nevyšlo. Prehrali sme 0:7, čo nie je dobrý výsledok. Čakajú nás nové rokovania v Trebišove a potrebujeme podporu fanúšikov.“  

Na otázku redakcie, odkiaľ ešte okrem fanúšikov očakáva vedúci MFK Veľké Kapušany podporu, odpovedal, že podporu od vedenia mesta má, očakáva ju ešte od Boha, aby konečne nastúpilo aj šťastie, ktoré je vo futbale potrebné.

Primátor mesta Peter Petrikán poskytol nasledovné písomné stanovisko – „Celú situáciu okolo MFK Veľké Kapušany sledujem, prežívam a vnímam ako veľmi vážnu vec. Nie je mi to jedno, pretože sa ku mne dostávajú odkazy, kde za celú situáciu vinia mňa. Mnoho ľudí je v omyle, že MFK Veľké Kapušany podlieha Mestu Veľké Kapušany, podlieha primátorovi mesta. Nie je to pravda. MFK Veľké Kapušany neriadi primátor mesta, neriadi mestské zastupiteľstvo, ani žiadna iná mestom zriadená organizácia.

Už v roku 2014 som vnímal negatívne naladené novovznikajúce iniciatívne skupiny, ktoré mali obrovské plány a obrovskú víziu nového MFK Veľké Kapušany, ale to pozadie bolo viac politické  a mocenské, ako športové, pretože súčasťou vedenia boli aj niektorí poslanci vtedajšieho mestského zastupiteľstva. Obdobná situácia je aj teraz v roku 2020. Opäť sa vytvorila skupina, ktorej súčasťou sú aj poslanci z roku 2014 a tí namiesto poučenia sa z vlastných chýb, tak ako vtedy, aj dnes v pozadí šíria nepravdivé informácie sledujúc vlastný prospech. Pamätám si obrovské plány, ktoré mali, vnímal som ciele, ktoré si stanovili, vnímal som podmienky, ktoré ponúkali hráčom. Žiaľ, nič z toho sa do reálneho života občianskeho združenia MFK Veľké Kapušany nepretavilo. Po pár týždňoch veľké plány upadli, vedenie skončilo a ujali sa ho hráči, iba preto, aby futbal neskončil na kolenách a mohol pokračovať. Títo hráči riadili futbal až do zvolenia predchádzajúceho vedenia.

V tomto roku som bol prítomný, keď sa volilo vedenie MFK Veľké Kapušany. Bol som prítomný nielen ako primátor mesta, ale aj ako veľký fanúšik futbalu. Nie je mi jedno, aké sú výsledky MFK Veľké Kapušany, ale ako primátor mesta Veľké Kapušany nemôžem zasahovať do chodu občianskeho združenia. Ako primátor mesta by som mohol zasiahnuť a futbal by mohol podliehať Mestu, len ak by mal inú právnu formu, ako ju má teraz. Občianske združenie nemôže podliehať Mestu Veľké Kapušany, ani primátorovi mesta. Pokiaľ by vznikol futbalový klub pod iným názvom, ktorý by bol priamo pod Mestom Veľké Kapušany, to právo by som mal a futbal by sa mohol vyvíjať a rozvíjať možno aj inak, ako to bolo v minulosti a je teraz.

V roku 2024 je 100 ročnica kapušianskeho futbalu a ja verím, že do toho dátumu bude futbal na úrovni, ktorá bude hodná pre Mesto Veľké Kapušany.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov