Podnet občanov – Výbeh pre psov na sídl. P.O. Hviezdoslava 45, V.Kapušany

Stanovisko Mestského zastupiteľstva k zriadeniu výbehu pre psov na sídl. P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch zo dňa 28. marca 2019 bolo :

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch dňa 28. marca 2019 súhlasilo so zriadením oploteného výbehu pre psov na pozemku reg. E KN s parc. č. 4625/1 na sídlisku P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch v k. ú. Veľké Kapušany. Celý článok tu

Videozáznam – z ktorého vyberáme :

Výstavba výbehu psov sa začala v roku 2020, v marci. Boli zakúpené a osadené stĺpiky, bolo zakúpené pletivo. Ihneď po začatí výstavby sa ozvali občania mesta, formou petície, ktorá bola presunutá hlavnej kontrolórke. Tá skonštatovala, že nejde o petíciu, ale o podnet, resp. sťažnosť zo strany občanov nášho mesta. Hlavná kontrolórka po preskúmaní obsahu sťažnosti odporúčala Mestu Veľké Kapušany, aby sa podnetom zaoberalo mestské zastupiteľstvo, čiže poslanci mestského zastupiteľstva.

Stanovisko Mesta Veľké Kapušany k podnetu občanov bolo :

Mesto Veľké Kapušany je za to, aby sa naplnilo uznesenie z 28. marca 2020. Výbeh pre psov sa má dokončiť, spracuje sa prevádzkový poriadok, ktorý pre návštevníkov stanoví podmienky a v ktorom bude uvedené napríklad, že iba ten môže miesto navštevovať, kto má zaplatenú daň za psa, bude stanovený čas, kedy bude výbeh pre psov prístupný návštevníkom, budú osadené zberné koše na exkrementy a každý návštevník so psom bude musieť dodržiavať VZN č. 136/2017 o podmienkach držania psov na území mesta Veľké Kapušany. Tiež by mali byť časom osadené lavičky pre majiteľov psíkov a preliezačky pre psíkov.

Hlavná kontrolórka následne informovala, že sťažnosť podpísalo 91 občanov mesta, ale zo Sídl. POH z bl. 45,46 ktoré sú blízko miesta, kde má byť výbeh pre psov zriadený podpísalo spolu približne 26-27 občanov.

Pripomienky :

Zástupca primátora mesta Boczán Ferenc uviedol, že podľa jeho názoru si občania pomýlili starostlivosť o psa s útulkom, pretože vo výbehu nemôžu byť naraz viac ako tri psy, výbeh je približne 15 až 20 metrov od prvej bytovky, možno aj 30 metrov a preto nemôže výbeh psov komplikovať život občanov.

Poslanec Hrabčák uviedol, že podľa jeho názoru je potrebné dať výbehu psov zelenú a riešiť by sa to malo potom, ak by opakovane dochádzalo k porušeniu prevádzkového poriadku alebo by bol komplikovaný život občanov.

Primátor mesta uviedol, že v stave, v akom je výbeh pre psov momentálne, je ťažké posúdiť, ako vplýva na život občanov. Nakoľko momentálne nie je výbeh psov zriadený, nie je ani pach, nie je ani hluk, tiež sa nevie koľko majiteľov so psíkmi bude návštevníkmi výbehu psov. Prevádzkový poriadok by podľa neho mal byť hotový 1. júna. Júl, august by mal byť výbeh pre psov sprístupnený návštevníkom a v septembri by sa prevádzkovanie výbehu psov v meste vyhodnotilo.

Záver:

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko Mesta Veľké Kapušany – ZA 11 poslancov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov