Úprava rozpočtu mesta Veľké Kapušany 2019

Navýšenie rozpočtu na rok 2019

Požadované finančné príspevky od jednotlivých organizácii boli nasledovné:

PoložkaSuma
Údržba Klubu dôchodcov2000 Eur
Údržba strechy TIC2000 Eur
Údržba strechy MŠ POH2000 Eur
Hlasovacie zariadenie na MsZ7000 Eur
Televízia 5000 Eur
Príspevky cirkvám2000 Eur
Výbeh psov1000 Eur
ZUŠ – prestavba triedy na 2 menšie3000 Eur
ZUŠ – nákup pianína Petrof10 000 Eur
ZUŠ – oslava 60. výročia školy 2000 Eur
ŠJ – POH – nákup umývačky5000 Eur
ŠJ – POH – prestavba výdajných okienok1500 Eur
ZŠ – POH – prev. náklady Kalokagathia, ZUŠ6000 Eur
MŠ – POH – 3 x klimatizácia2400 Eur
Spolu50 900 Eur

Ďalší návrh priamo na zasadnutí MsZ bola kamera na dvor MŠ LNT od Tesca – 2500 Eur, sociálne zariadenia MŠ POH – 3x – 36 000 Eur a detské ihrisko Centrum I – 12 000 Eur.

Úlohou mestského zastupiteľstva bolo na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019 rozhodnúť o akú sumu sa navýši rozpočet, ktoré požiadavky a návrhy budú schválené a ktoré nie a zároveň úlohou mestského zastupiteľstva bolo nájsť v rozpočte finančné prostriedky na to, aby bolo možné navýšiť rozpočet na rok 2019.

K projektom, ktoré sú schválené v roku 2019 a činia sumu približne 2 000 000 Eur, ktoré prídu do mesta bude potrebná 5 % – ná spoluúčasť mesta Veľké Kapušany, ktorá činí spolu sumu 113 862 Eur. Vedúca ekonomického odboru Ing. Gereová uviedla, že tieto finančné prostriedky neodporúča čerpať, nakoľko musia byť k dispozícii, pretože finančné prostriedky, ktoré mesto získa na projekty ako sú napr. rekonštrukcia MsKS, rekonštrukcia MŠ POH a LNT, výstavba komunitného centra a iné je potrebné najskôr uhradiť a až následne prepláca faktúry štát.

Primátor mesta požiadal poslancov mestského zastupiteľstva, aby nezabúdali pri úprave rozpočtu na to, čo bolo už schválené na predchádzajúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ako napríklad – parkovisko pri bloku 82, oprava miestnej komunikácie na ul. Záhradnej, verejné osvetlenie pri autobusovej zastávke, oplotenie ZŠ J. Erdélyiho, rekonštrukcia ul. Čičarovskej, parkoviská pri bloku 50, výstavba detského ihriska na sídl. Centrum, ul. Komenského, odstavné pruhy pri ZŠ POH a mnoho iného, na čo je potrebné nájsť finančné prostriedky.

Čo sa týka televízie, primátor mesta Peter Petrikán vysvetlil poslancom mestského zastupiteľstva, že ide aj o podporu myšlienky poslancov, ktorí chceli online vysielanie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a že vysielanie by išlo priamo do rozvodu “Antik” a občania by mali možnosť sledovať dianie v meste aj takouto formou. K televízii padlo niekoľko dotazov a návrhov – poslanec Balogh navrhol televíziu vynechať, poslanec Hrabčák navrhol televíziu vynechať, poslanec Šimko navrhol vynechať hlasovacie zariadenie, ale televíziu ponechať z toho dôvodu, aby občania mali lepšiu informovanosť nielen zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, ale aj z celkového diania v meste. Pán poslanec Boczán tiež uviedol, že televízia bola iniciatívou niektorých poslancov, občania by mali prenosy nielen zo zasadnutí zastupiteľstva, ale aj z kultúrnych udalostí, ako je napríklad Lečo festival, ktorý je v celom kraji špecifický. Televízia by bola vhodná, keďže mesto sa chce uberať aj cestou turizmu a k propagácii je televízia nevyhnutná a suma podľa neho nie je vysoká v porovnaní s tým, žeby občania mesta mali televíziu. Pán poslanec Balogh reagoval, že suma vysoká nie je, ale televízia potrebná podľa neho nie je, nakoľko ako uviedol, sú iné, prioritnejšie veci a 5000 Eur sa dajú požiť aj inde, ako na televíziu.

Pozn. redakcie – Televízia Zemplín mala prezentáciu na pracovnej porade zvolanej primátorom mesta dňa 02.05.2019. Prezentácie sa zúčastnili – poslankyňa Jakabová a poslanci – Boczán, Vetrecin, Papp, Šimko, Rožok. Pamätáme, že televíziu – online zasadnutie mali v predvolebných programoch aj niektorí poslanci MsZ, dokonca bola vytvorená aj anketa o tom, kde sa občania mohli vyjadriť k tomu či áno, alebo nie a preto nás prekvapilo rozhodnutie, že televízia nie je potrebná.

Po skončení rozpravy o úprave rozpočtu vyzerala úvodná tabuľka nasledovne


Položka
Suma

Údržba Klubu dôchodcov
2000 Eur

Údržba strechy TIC
2000 Eur

Sociálne zariadenie MŠ POH
24 000 Eur
Kamery MŠ LNT2500 Eur
Údržba strechy MŠ POH2000 Eur
Hlasovacie zariadenie na MsZ0 Eur – neschválené
Televízia0 Eur – neschválené
Príspevky cirkvám500 Eur + sa presunuli financie z cezhraničnej komisie
Výbeh psov1000 Eur
ZUŠ – prestavba triedy3000 Eur
ZUŠ – pianíno10 000 Eur
ZUŠ – 60. výročie2000 Eur
ŠJ POH – umývačka5000 Eur
ŠJ POH – prestavba1500 Eur
ZŠ POH – kalokagathia,
ZUŠ
6000 Eur
Detské ihrisko Centrum12 000 Eur
MŠ POH 3 klimatizácie2400 Eur
Spolu75 900 Eur

Návrh pána poslanca Pappa odznel v čase 2:06:04, ktorý uviedol, že je rád, že sa môžu deliť financie, ktoré mesto k dispozícii má, že konkrétne na okružnú križovatku mesto získalo 175 000 Eur, ktoré sa začali zháňať už v čase keď bol na návšteve mesta bývalý prezident Andrej Kiska, že na MOPS získalo mesto 32 000 Eur, že prebehla obnova vlakovej dopravy a poukázal aj na to, že primátor mesta pracuje bez prednostu mestského úradu dva, alebo aj viac rokov. Poukázal na to, že primátor pracuje v porovnaní s platmi primátorov niektorých okolitých obcí a miest za najnižší plat a navrhol navýšiť primátorovi základnú mzdu o 40 percent.

Čo sa týka mzdy primátora mesta, venovali sme sa jej v niekoľkých článkoch – linky prikladáme – Šaráda okolo platu primátora pokračuje, Odkiaľ sme vyšli, kam smerujeme…

K návrhu pána Pappa sa súhlasne vyjadrila aj poslankyňa Jakabová. Pri tomto návrhu sa zdržal pán poslanec Rožok, ostatní prítomní poslanci odsúhlasili návrh poslanca Pappa a primátorovi sa navýšila základná mzda o 40 percent, po polroku sa teda mzda primátora vrátila na úroveň mzdy v predchádzajúcich volebných obdobiach a je to približne toľko, ako má momentálne napríklad starosta v obci Drahňov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov