DRUHÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH V ROKU 2019

Druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2019 bolo zvolané primátorom mesta dňa 28.03.2019 so začiatkom o 13:00 hodine a uskutočnilo sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

Prinášame vám videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Programu zasadnutia je k nahliadnutiu tu : program
Prítomných pri schvaľovaní programu bolo 10 poslancov Mestského zastupiteľstva.
S pôvodným programom súhlasilo 8 poslancov, 2 poslanci sa zdržali.

Po odsúhlasení pôvodného programu rokovalo mestské zastupiteľstvo o nasledujúcich bodoch:

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29.01.2019. – predkladala: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video:3:57)

Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúci I. polrok 2018. – predkladala: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video:6:10)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k podnetom poslancov. – predkladala: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video:9:21)

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany za rok 2018. predkladala: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video:16:22)

Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva. – predkladali: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva – (video:23:12)
Komisia športu video:23:37 Komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky video:38:48 Finančná komisia video:47:12 Komisia výstavby, územného plánovania, majetkoprávna a životného prostredia
video:01:00 Komisia cezhraničnej spolupráce video:02:30 Komisia školstva, kultúry, mládeže a názvoslovná video:02:37

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 153/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Veľké Kapušany. – predkladal: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora mesta (video : 02:55)

Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Veľké Kapušany. – predkladala: Ing. Agnesa Simonová, vedúca Spoločného stavebného úradu
(video : 03:04)

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľké Kapušany č. 82/2008, doplnené VZN č. 117/2012 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Veľké Kapušany, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľké Kapušany. – predkladala: Ing. Agnesa Simonová, vedúca Spoločného stavebného úradu
(video : 03:07)

Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. – (video : 03:15)

Informatívna správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za I. polrok školského roka 2018/2019. – predkladal : Ing. Gejza Dobos, bývalý vedúci Spoločného školského úradu – (video : 03:19)

Vyhlásenie II. ročníka súťaže o najkrajší balkón, záhradu, dvor pri rodinnom dome, predzáhradku pri bytovom dome a v záhradkárskej osade. – predkladal: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta (video : 03:22)

Schválenie projektu „Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany“. – ( video : 03:24)

Schválenie projektu „Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza a Veľké Kapušany za účelom rozvoja cezhraničného a kultúrneho partnerstva a na zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt. – (video : 03:42)

Používanie súkromného osobného motorového vozidla primátora na služobné účely. – predkladal: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
(video : 03:42)

Zámer mesta Veľké Kapušany – Akčný plán rozvoja okresu Michalovce. – predkladal: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
(video : 04:01)

Zámer mesta Veľké Kapušany – Riešenie problematiky rómskej komunity. – predkladal: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
(video : 04:01)

Diskusia (video : 04:22)
Názorový článok na diskusiu poslancov o vkport.sk, ktorým sa zaoberali až štyria poslanci mestského zastupiteľstva si môžete prečítať tu.

Zdroj : www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov