Odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch – Platy poslancov (vkapusany.sk)

Smernica – “Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch“je platná od 8.12.2014.

Schválilo ju Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v súlade s § 15 a § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch (ďalej len „Zásady“) je určiť pravidlá odmeňovania poslancov MsZ vo Veľkých Kapušanoch (ďalej len poslanec) pri zohľadnení úloh a a časovej náročnosti tejto funkcie.

Článok III – Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva

1. Poslancovi patrí odmena vo výške 70.- € za každú ukončenú hodinu aktívnej účasti na zasadnutí mestského zastupiteľstva (za aktívnu účasť sa považuje najmä vypracovanie materiálov, návrhov uznesením vstup do diskusií, účasť na kontrolných, poradných a iniciatívnych aktivitách poslancov). (pozn. redakcie – tento príjem je už čistý príjem, s odrátaním odvodov)
2. Ak sa poslanec nezúčastní celého zasadnutia MsZ, patrí mu odmena, ktorá je priamo úmerne znížená v závislosti od počtu hlasovaní na ktorých sa poslanec zúčastnil, v pomere k celkovému počtu hlasovaní.
3. Podkladom k vyplateniu odmien poslancov MsZ je listina podpísaná na začiatku a na konci MsZ a primátorom podpísaný výkaz práce, ktorý bude odzrkadľovať skutočnosti uvedené aj v zápisnici zo zasadnutia MsZ.
4. Za prácu spojenú s významnou osobnou zodpovednosťou, za účelom splnenia dôležitej úlohy, prípadne za osobnú pomoc pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof alebo iných živelných pohrôm môže MsZ poslancovi na návrh primátora schváliť mimoriadnu odmenu, ktorá sa vypočíta ako príslušné % z priemernej hrubej mzdy v Národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
5. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať bez odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr jeho doručením do podateľne mestského úradu, ak v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti.
6. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa navzájom nevylučuje.

Čl. IV – Odmena predsedu a člena komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom vo Veľkých Kapušanoch

Odmena predsedom a členom komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom vo Veľkých Kapušanoch nepatrí v zmysle novely (s účinnosťou od 1.4.2018) zákona o obecnom zriadení.)

Kto sú predsedovia jednotlivých komisií a členovia jednotlivých komisií si môžete pozrieť tu –komisie.)

Zdroj: vkapusany.sk

Názorový článok redakcie vkport.sk k platom poslancov si môžete prečítať tu –Platy poslancov – Názorový článok

Zdroj: vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov