Exkluzívny rozhovor s kandidátom na primátora mesta Veľké Kapušany, Petrom Petrikánom

Exkluzívny rozhovor s primátorom mesta Petrom Petrikánom, kandidátom na primátora mesta Veľké Kapušany a poslanca VÚC KSK v ktorom sa dozviete dôvody kandidatúry, o čo sa bude vo svojom programe opierať a predstavil aj členov svojho tímu “PPP”. Pýtali sme sa na to, aký je podľa neho ideálny poslanec a ako vníma fakt, že jeho protikandidátom je jeho vlastný švagor. Rozhovor je nielen pracovný, ale aj osobný. “Spojme sa všetci. Pre ďalšie napredovanie, pre spoločné ciele, pre Veľké Kapušany” je heslom, ktorým sa Peter Petrikán riadi.

Foto: vkport.sk

Tri dôvody, kvôli ktorým ste sa rozhodli opätovne kandidovať na post primátora mesta Veľké Kapušany?

Určite kontinuita, chcem naviazať a pokračovať v tom, čo sme začali. Ďalší dôvod je stabilita a spájanie všetkých.

Tri dôvody, kvôli ktorým ste sa rozhodli kandidovať na poslanca VÚC KSK?

Použie je obrovský región, ktorý nemá vo VÚC KSK zastúpenie, čo má na celý región negatívny dopad a to je jeden z dôvodov. Dlhé roky sa stretávam so štatutármi jednotlivých obcí Použia na zasadnutiach Združenia miest a obcí Slovenska a berú ma ako partnera. A to je ďalší dôvod, chcem byť spojovacím článkom nášho regiónu. Tretí dôvod je ten, že priamy zástupca nášho regiónu by dokázal na zasadnutiach VÚC KSK tlmočiť a riešiť problémy a otázky, ktoré trápia náš región priamo cez svojho zástupcu a žiadna z obcí v Použí by nemusela hľadať na riešenie problémov zástupcu z iného regiónu, pretože by som bol k dispozícii všetkým tak, ako doteraz na regionálnej úrovni.

Kandidujete ako nezávislý kandidát. V predchádzajúcich parlamentných voľbách ste kandidovali za stranu MOST – Híd. Vieme, že tá je dnes súčasťou Aliancie, ale čo nevieme, prečo ste sa rozhodli byť nezávislým kandidátom? Môžete nám to ozrejmiť?

Zlúčenie troch platforiem v Aliancii neprinieslo pre mňa očakávaný efekt a ani očakávané smerovanie a to je jeden z hlavných dôvodov, kvôli ktorým som sa rozhodol za primátora mesta Veľké Kapušany a za poslanca VÚS KSK kandidovať, ako nezávislý kandidát.

Ako vnímate fakt, že je Vaším protikandidátom, Váš vlastný švagor. Čo si o tom bežný občan nášho mesta má myslieť?

Myslím si, že každý občan má na to vlastný názor. S reakciami sa stretávam každý deň a v drvivej väčšine ide o negatívne reakcie. Aj napriek tomu, že je mojim protikandidátom môj švagor, nejde o žiadnu dohodu medzi nami. Na mojej facebookovej stránke Peter Petrikán PPP som akékoľvek dohody medzi nami odmietol a vyjadril som sa aj ku kandidatúre Kiss Kolosa. Tá mimochodom veľmi naštrbila vzťahy a rodinné zázemie. Ale ja napriek tomu verím, že sestra a môj krstný syn Adamko vedia, že majú vo mne oporu a vždy, keď budú potrebovať pomoc, ale aj čokoľvek iné, im budem nápomocný.

Zatiaľ sme nikde nemali možnosť vidieť Váš program s ktorým do nadchádzajúcich volieb idete. Teda aby sme boli presní, nielen do tých komunálnych, ale aj do volieb za poslanca VÚC KSK. Je hotový? Čo nám z neho môžete prezradiť? Myslím teraz z programu, ktorý sa týka viac nášho mesta.

Áno. Už zajtra budú na mojej stránke, na www.petrikanpeter.sk ale aj na sociálnej sieti zverejnené dokumenty Zásobník projektov, ktorý sme už v roku 2021 odovzdali aj na okresný úrad, aj na Košický samosprávny kraj. Nie sú to projekty iba pre Veľké Kapušany, ale aj pre celý región Použia a predtým, ako Zásobník projektov vznikol som ho niekoľkokrát komunikoval aj so starostami nášho regiónu. Ten, kto si ho pozorne preštuduje, je z neho jasné ďalšie napredovanie nášho mesta a celého regiónu Použie. Cieľom na ďalšie obdobie bude dospieť k dvom hlavným prioritám. Jednou je prosperujúce mesto a okolie, druhou je mesto s kvalitnými službami a prostredím.

Aké projekty sú ešte v rozbehu?

V súčasnosti sa finišuje rekonštrukcia telocvične a celého vykurovacieho systému na Základnej škole Jánosa Erdélyiho, finišujeme s rekonštrukciou Mestského kultúrneho strediska. Je dokončené detské ihrisko na ulici IBV, pripravuje sa projektová dokumentácia multifunkčnej haly s ľadovou plochou, prebiehajú aj rekonštrukčné práce chodníka na ul. Čičarovskej.

Na ktoré úspechy ste najviac hrdý?

Na každý jeden úspech, na každý jeden projekt a je úplne jedno, či ide o projekty za pár tisíc, alebo veľké, niekoľko státisícové projekty, pretože za každým jedným projektom, za každým jedným úspešným projektom je obrovský kopec kvalitnej, odbornej a poctivej práce celého môjho pracovného kolektívu.

Ktoré kultúrne spoločenské udalosti Vám najviac utkveli za posledných 16 rokov v pamäti? Pozitívne, ale aj tie negatívne…

Určite návšteva dvoch významných štátnych predstaviteľov – prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a prezidenta Maďarskej republiky Jánosa Ádera. Vysunuté rokovanie vlády v Michalovciach, kam som dostal pozvanie. Každý jeden ročník festivalu Lečofest, ale aj mnoho iných, kde som mal možnosť sa osobne stretnúť s občanmi, s občanmi nášho regiónu. A negatívne. Určite boli aj tie, ale naozaj si v tejto chvíli už nespomínam na žiaden z nich, pretože tá negatívna skúsenosť trvala iba chvíľu, okamih a po nej prišlo toľko pozitívnych, ktoré prevážili a dokázali opäť naštartovať do ďalšej práce.

Čo vám dodáva silu zvládať náročné situácie a naopak, čo vám ju vie ubrať?

Náročné situácie boli a sú, ale mám okolo seba kvalitný tím ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť a nemusím ich riešiť sám, ale mám okolo seba aj skvelých bežných občanov nášho mesta, ktorí sa dokážu spojiť behom pár minút a pomôcť, keď treba. Za posledné obdobie boli najnáročnejšie dva roky, ktoré súviseli s pandémiou Covid a opatreniami, ktoré bolo nutné riešiť prakticky z minúty na minútu, ale aj situácia na Ukrajine, kde došlo k vypuknutiu vojny, ale medzitým bolo nutné udržať aj riadny chod samosprávy a pracovať tak, ako v bežný pracovný deň.

Do nadchádzajúcich komunálnych volieb idete so svojím tímom, ktorý pozostáva z 11 členov a vystupujete pod spoločnou značkou „PPP – pre Veľké Kapušany.“ Môžete nám ich predstaviť?

Sú to štyria kandidáti, ktorí sú poslancami už niekoľko volebných období: Ferenc Boczán, Ferdinand Kočiš, Gábor Mihók a Ján Vetrecin. Do svojho tímu som si vybral aj tri dámy: Alicu Kočišovú, Szandru Petőczová, Andreu Maczik. A sú to ďalší štyria páni: Václav Koky, Štefan Uszkay, Martin Bačo, Ferenc Eszenyi.

Foto: Facebook: Peter Petrikán PPP

Čo bolo smerodajným, keď ste rozhodovali, komu to členstvo ponúknete a ako na Vašu ponuku reagovali?

Ľudskosť, skúsenosti vo svojich oboroch, spoľahlivosť a ochota pracovať pre Veľké Kapušany. Reakcie, keď som sa s nimi stretol a navrhol spoluprácu boli pozitívne a nemusel som ani dlho čakať na ich kladné odpovede. Následne sa uskutočnilo spoločné stretnutie, ktoré bolo plné nadšenia, odhodlania a chuti vrhnúť sa do spoločnej práce v prospech nášho mesta a tu žijúcich občanov.

Prečo je dôležité, aby podporu občanov v komunálnych voľbách získali aj členovia Vášho tímu?

Každá myšlienka, alebo nápad v samospráve musí nájsť podporu aj u poslancov MsZ. Je dôležitá odborná komunikácia a spoločné odborné smerovanie a preto je podstatné, aby primátor mal pri sebe poslancov, ktorí sú nastavení na to spoločné odborné smerovanie.

Aký by mal byť podľa Vás ideálny poslanec?

Ochotný pracovať, určite by mal byť aktívny a mal by predkladať materiály, koncepcie, mal by chápať chod samosprávy, priamy a dôležitý je aj charakter.

Okrem členom Vášho tímu si viete predstaviť aj spoluprácu s inými kandidátmi? Oslovíte ich ešte pred voľbami, alebo si počkáte na výsledky volieb a v prípade, že budete úspešný, začnete rokovania až potom?

Áno, medzi kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých je 41 sú aj mená, s ktorými si viem spoluprácu predstaviť, ale zároveň dodávam aj to, že sú tam mená, s ktorými si spoluprácu predstaviť neviem. Preferujem ale 11 – tku, ktorá je súčasťou môjho „PPP“ tímu.

Čo bude heslom Vašej kampane? A prečo?

Spojme sa všetci. Pre ďalšie napredovanie, pre spoločné ciele, pre Veľké Kapušany.

Musíme sa opýtať aj na obdobie, ktoré nás čaká. Vieme, že prichádza obdobie zimy, médiá chrlia informácie o energetickej kríze, ktoré súvisia s obrovskými výdavkami pre mestá, obce, školy, nemocnice, sociálne zariadenia. Sledujete ich? Ako je naše mesto pripravené na zimné obdobie a od čoho všetkého bude závisieť chod celého mesta.

Samozrejme sledujeme a denne riešime s hlavnou ekonómkou p. Gereovou financie a hľadáme rezervy v rozpočte, ktoré nám pomôžu toto obdobie preklenúť. Stále pevne veríme, že samospráva neostane v štáte piatym kolesom a že sa riešenie nájde, ale máme pripravené už aj riešenia pre krajné situácie, ktoré by sme dokázali okamžite uviesť do praxe. Momentálne nie je nutné k nim pristupovať.

Váš protikandidát sľubuje a sľubuje. Medzi inými napríklad aj zákaz žobrania, alebo dôrazné vystúpenie proti nevhodnému správaniu. Ale aj obrovské podnikateľské zámery, napríklad inkubačné centrum – podpora rozbehu podnikania, posilnenie školskej dochádzky a pod. Vaše reakcia?

Nekomentujem. Snáď iba toľko, že jedna vec je čo reálne funguje, čo je reálne pripravené a reálne pripravované a úplne iná vec sú vzdušné zámky na sociálnych sieťach.

Vždy ste podporovali charitatívne akcie v meste. Či už tie, ktoré sme organizovali my, ako Dobrý jarmok, vianočné zbierky, finančné zbierky, ale aj tie, ktoré organizovali iné združenia, ako napr. krabicová zbierka, alebo akcie OZ Boh je láska. Všimli sme si napríklad, že na transparentnom účte materskej škôlky a detských jasiel Kiskakas figuruje aj vaše meno. Podporujete túto inštitúciu? A je to síce vaša osobná vec, ale môžete nám to vysvetliť?

Áno, je to tak. A budem ich podporovať aj naďalej tak, ako doteraz. A aj v dobe, keď sa raz rozhodnem, že už kandidovať na primátora nebudem. Čo sa týka detských jaslí Kiskakas, tak som finančne podporoval chod jaslí od januára do júna. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo stretnutie s predstaviteľom reformovanej kresťanskej cirkvi, pánom dekanom Pandym, keď sme hľadali riešenia, ako podporiť chod jaslí. A tiež to bolo obdobie, keď sa nám narodila dcérka Panka a aj to ovplyvnilo naše rozhodnutie doma, že každý mesiac pevnou sumou prispejeme z rodinného rozpočtu pre detské jasle Kiskakas.

Tipnite si, prečo sme Vám dali priestor na tento rozsiahli rozhovor?

Priestor na rozhovor vo vkporte som už mal niekoľkokrát, tak asi preto a verím, že ich budeme viesť aj v budúcnosti.

Prezradíme vám to. Obvinili nás, že sme členmi propagandistického tímu Petra Petrikána. Bol to práve váš protikandidát. My deklarujeme, že nie sme. Váš názor?

Vkport.sk vždy bolo, je a bude slobodné.

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách Vám držíme palce pán primátor!

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov