Vo Veľkých Kapušanoch si pripomenuli oslobodenie mesta pri Pomníku víťazstva

22. novembra 2020 si počas pietnej spomienky pri Pomníku víťazstva vo Veľkých Kapušanoch pripomenuli dôležitý historický okamih, oslobodenie Veľkých Kapušian.

Pripomenutie vzhľadom k opatreniam v súvislosti s pandémiou Covid 19 bolo v úzkom kruhu predstaviteľov mesta.

Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia ZO KSS v mene ktorej položili veniec Marián Nagy a Mikuláš Lakatoš, predstavitelia OZ Boh je láska v mene ktorého položili veniec Václav Koky a Várady Karol.

Počas pietnej spomienky pri Pomníku víťazstva vo Veľkých Kapušanoch sa k nim pripojil aj primátor mesta Veľké Kapušany Peter Petrikán, ďalší pozvaní hostia a široká verejnosť. 

Uctili si tým významný medzník v dejinách nášho mesta.

Oslobodenie Veľkých Kapušian

Východoslovenská operácia začala na juhovýchodnom Slovensku ráno 20. novembra 1944 útokom 18. armády. Pre úspech útoku bol rozhodujúcim predovšetkým prielom nepriatel’skej obrany, ktorý juhozápadne od Užhorodu, medzi obcami Galoč a Tégl’aš, uskutočnili zvázky na vnútorných krídlach sovietskeho 95. streleckého zboru generálmajora I. L. Melnikova a sovietskeho 17. gardového streleckého zboru generálporučíka N. V. Medvedeva.

Prvý deň útoku (20. novembra) vojská 18. armády rýchlo prelomili prvé pásmo nepriatel’skej obrany a do večera postúpili do hÍbky 16 — 17 km v pásme širokom takmer 15 km. V nasledujúcom dni (21. novembra) však narazili na úpornú obranu nepriatel’a pri Velkých Kapušanoch, ktorá bola súčasťou vopred pripravených obranných postavení nemeckých vojsk opierajúcich sa najmi o Zborov, Bardejov, Raslavice, Prešov a Kapušany. Sovietsky 17. gardový strelecký zbor počas 21. novembra pokračoval v útoku s hlavným úsilím na Stretávku a Vojany bez výraznejšieho úspechu. 22. novembra 1944 0 10.00 h obnovili útok, v priebehu ktorého sovietska 138. strelecká divízia (velitel’ plukovník V. E. Vasiljev) dosiahla do večera čiaru Čepel’ — južný okraj Kapušian — Kapušianske Kl’ačany. Do včera nasledujúceho dňa (23. novembra) jednotky sovietskej 138. streleckej divízie (650. strelecký pluk, 768. strelecký pluk a 344. strelecký pluk) dokončili oslobodzovanie Vášho mesta, pričom dosiahli čiaru západný okraj Veľkých Kapušian — západný a severozápadný okraj Čičaroviec.

Odkaz pre súčasnosť a budúcnosť

Počas rozhovoru s prítomnými, či už to bol p. Mikuláš Lakatoš, alebo p. Koky, alebo p. Nagy, p. Peter Romanov z Moskvy, alebo p. Babik, 86 ročný občan nášho mesta som si uvedomila, akú silu má realita v porovnaní s virtualitou.

Počas nášho stretnutia vyslovili obavy z toho, aký je nezáujem občanov nášho mesta o históriu, o to čo bolo, o to, vďaka čomu vďačíme za našu slobodu. Všetci sme si uvedomili, že významné udalosti, týkajúce sa konkrétne nášho mesta si pripomína väčšinou to isté zoskupenie ľudí. 86 ročný p. Babik mal obavy z toho, že kto po ich generácii prevezme usporiadanie a pripomenutie dejín nášho mesta a či sa nezabudne.

Milú a veľmi dôležitú myšlienku tlmočil aj p. Mikuláš Lakatoš, ktorý poukázal na to, aké je dôležité spolupracovať, nájsť spoločný dialóg, prinášať riešenia, reálne výsledky a nie iba kritiku, pretože bez riešení je akákoľvek kritika pre občanov nášho mesta málo.

Peter Romanov je občan Moskvy, ktorý žije vo Veľkých Kapušanoch. Pri nástupe do služby mal možnosť vybrať si medzi Bratislavou a Veľkými Kapušanmi a vybral si Veľké Kapušany. Nie veľké budovy, chaos, ale lásku a spolupatričnosť dobrých ľudí.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov