Oslobodenie Veľkých Kapušian

Písal sa rok 2019. Bol mesiac november. Naša redakcia rozbehla prvú zbierku hygienických a čistiacich prostriedkov a naša redaktorka Reny Némethová rozbehla veľkú pátraciu akciu o oslobodení nášho mesta, Veľkých Kapušian. Jej neúnavná práca trvala dva týždne, ale okrem záznamov z kroník nenašla nič konkrétne a preto sa rozhodla pokračovať v získavaní informácií aj inde, ako v našom meste.

4. novembra 2019 poslala list do Vojenského historického ústavu v Bratislave. Odpoveď do 22. novembra, kedy červená armáda oslobodila Veľké Kapušany neprišla.

Prišla o pár mesiacov neskôr. 10. februára 2020.

Dnes je Deň víťazstva nad fašizmom a my Vám vďaka Renátinej práci prinášame stanovisko doc. PhDr. Jozefa Bystrického, CsC.

Oslobodenie Velkých Kapušian — stanovisko – postúpenie

Vážená pani Némethová,

prijmite ospravedlnenie za oneskorenú odpoved’ na Vašu elektronickú žiadosť zo 4. novembra 2019, ktorým ste sa na Vojenský historický ústav obrátili so žiadosťou o vyjadrenie k problematike oslobodenia Velkých Kapušian v novembri 1944. K Vašej žiadosti uvádzame nasledovné.

Vo Vojenskom historickom archíve Bratislava, ani v iných archívoch na území Slovenskej republiky, sa nenachádzajú dokumenty bývalej sovietskej Červenej armády, ktoré by umožňovali podrobnejšie charakterizovat’ oslobodzovanie Vášho mesta. Z toho dövodu bolo potrebné preskúmať relevantné archívne dokumenty uložené v Ústrednom vojenskom archíve Ministerstva obrany Ruskej federácie v Moskve – Podolsku. Na základe takto získaných informácií konštatujeme, že Vellcé Kapušany boli oslobodené počas Východoslovenskej operácie vojsk 4. ukrajinského frontu vojskami sovietskeho 17. gardového streleckého zboru, ktorý v tom čase patril do zostavy sovietskej 18. armády generálmajora A. I. Gastiloviča.

Východoslovenská operácia začala na juhovýchodnom Slovensku ráno 20. novembra 1944 útokom 18. armády. Pre úspech útoku bol rozhodujúcim predovšetkým prielom nepriatel’skej obrany, ktorý juhozápadne od Užhorodu, medzi obcami Galoč a Tégl’aš, uskutočnili zvázky na vnútorných krídlach sovietskeho 95. streleckého zboru generálmajora I. L. Melnikova a sovietskeho 17. gardového streleckého zboru generálporučíka N. V. Medvedeva.

Prvý deň útoku (20. novembra) vojská 18. armády rýchlo prelomili prvé pásmo nepriatel’skej obrany a do večera postúpili do hÍbky 16 — 17 km v pásme širokom takmer 15 km. V nasledujúcom dni (21. novembra) však narazili na úpornú obranu nepriatel’a pri Velkých Kapušanoch, ktorá bola súčasťou vopred pripravených obranných postavení nemeckých vojsk opierajúcich sa najmi o Zborov, Bardejov, Raslavice, Prešov a Kapušany. Sovietsky 17. gardový strelecký zbor počas 21. novembra pokračoval v útoku s hlavným úsilím na Stretávku a Vojany bez výraznejšieho úspechu. 22. novembra 1944 0 10.00 h obnovili útok, v priebehu ktorého sovietska 138. strelecká divízia (velitel’ plukovník V. E. Vasiljev) dosiahla do večera čiaru Čepel’ — južný okraj Kapušian — Kapušianske Kl’ačany. Do včera nasledujúceho dňa (23. novembra) jednotky sovietskej 138. streleckej divízie (650. strelecký pluk, 768. strelecký pluk a 344. strelecký pluk) dokončili oslobodzovanie Vášho mesta, pričom dosiahli čiaru západný okraj Veľkých Kapušian — západný a severozápadný okraj Čičaroviec.

Vážená pani Némethová,

napriek tomu, že sme Vám nemohli poskytnút’ vyššie uvedené informácie pred pietnou spomienkou, ktorá sa vo Veľkých Kapušanoch uskutočnila drha 21. novembra 2019, veríme, že informácie o vojskách ktoré mesto oslobodzovali, budú upotrebitel’né aj pri iných príležitostiach.

Dnes, 8. mája je príležitosť a my Vám prinášame výsledky Renátinej práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov