Prečo prauda nie je pravda (názorový článok)

Dňa 2. 9. 2020 Aktuality. sk vo svojej relácii Ráno Nahlas, ktorú moderuje Braňo Dobšinský priniesli rozhovor s bezpečnostným analytikom venujúcim sa kognitívnej bezpečnosti Viktorom Breinerom. Celý rozhovor bol o sociálnych sieťach. O tom, ako na ich počiatku stála ilúzia o kultivácii spoločenského života, rozvíjania priateľstiev na diaľku či rozširovania si vedomostných obzorov. O tom, ako sa dnes stali doslova hrozbou, ako sa to deje neustále, deň čo deň – a to prakticky nijako nepostihnuteľným šírením akýchkoľvek, i tých najabsurdnejších lží či dávno vyvrátených konšpiračných bludov, ale aj zámerným živením hnevu, frustrácie a spoločenskej polarizácie. Veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý si môžete vypočuť kliknutím na link – aktuality.sk

Dňa 28. 8. 2020 vo Veľkých Kapušanoch bol šiestym bodom programu na zasadnutí MsZ Návrh VZN Mesta Veľké Kapušany č. 161/2020 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany

Bodom č. 7 – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany č. 162/2020 o zriaďovaní, organizácii a prevádzke zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Program, návrhy a dôvodové správy nájdete na webstránke mesta Veľké Kapušany – www.vkapusany.sk

Návrhy a dôvodové správy boli zverejnené, aj poslanci ich obdržali spolu s pozvánkami v dostatočnom, 10 dňovom časovom predstihu, pred dňom uskutočnenia zasadnutia MsZ.

Návrhy ešte pred zasadnutím MsZ pripomienkovali štatutári jednotlivých školských zariadení. Od poslancov, ale ani od širokej verejnosti pred zasadnutím nedošla žiadna pripomienka. (viď videozáznam zo zasadnutia MsZ).

Pozn. redakcie – Keď dôjde nejaká pripomienka, alebo sa pripomienka predloží priamo na zasadnutí MsZ, najskôr sa hlasuje o pozmeňujúcom návrhu (pripomienke) a potom o pôvodnom návrhu, ak to má ešte zmysel.

Informácia, ktorú zverejnil p. Michal Fecko dňa 27. augusta o 17:05 hod. a ktorou pobúril aj určitú časť verejnosti bola v značnej časti nepravdivá.

Autor tohto obrázku nemohol vedieť, koľko pripomienok k uvedenému návrhu Mesto obdržalo, alebo obdrží a o čom sa bude priamo na zasadnutí MsZ rozhodovať. Nemohol vedieť, aké dialógy medzi štatutármi jednotlivých školských zariadení a Mestom Veľké Kapušany prebiehali. Napriek tomu zverejnil obrázok, ktorý vychádzal síce z pôvodného návrhu, ale neobsahoval pripomienky. Pod touto informáciou sa vyjadrili aj poslanec Balogh, aj poslankyňa Jakabová. Neupozornili ale p. Fecka na to, že informácia, ktorú zverejnil môže byť zavádzajúca, aj keď vychádza z materiálov, ktoré boli zverejnené a rozposlané.

Dňa 30. augusta o 17:05 hod. priniesol p. Fecko opäť fotku, kde spracoval, ako sa hlasovalo o detských jasliach, o CVČ, o ŠKD, o ZUŠ a MŠ. Táto informácia je klamstvo. Nehlasovalo sa o všetkých návrhoch spolu. Hlasovalo sa osobitne.

Na fotke je uvedené, že proti boli 6 – ti poslanci. Ak si pozriete videozáznam zo zasadnutia, zistíte, koľkokrát sa ktorí poslanci zo stĺpika v ktorom je uvedené, že boli proti, zdržali.

Podľa našich informácií na zasadnutí MsZ ten, kto zverejnil túto fotku nebol. Zápisnice z uvedeného zasadnutia ani závery na web stránke mesta zatiaľ zverejnené nie sú. Je isté, že nepozrel ani videozáznam zo zasadnutia MsZ. A tak šíri nepravdivú informáciu. Ak by si autor obrázku dal tú námahu a videozáznam pozrel, nenapíše do kolónky “proti”, všetkých šiestich poslancov, ale vytvorí ďalšiu a informuje tak, ako to bolo. Kto bol ZA, PROTI, kto sa ZDRŽAL.

Kto je autorom obrázku, kto nevie, že poslankyňa Monika Nagyová nie je poslankyňou MsZ, ale je ňou Monika Jakabová, nevieme. Poznáme iba meno osoby, ktorá tieto nezmysly zverejnila.

Mojím veľkým vzorom je Braňo Dobšinský, novinár, ktorý momentálne pracuje pre Aktuality.sk. Veľa vecí, ktoré predtým, ako zverejním, konzultujem s ním, alebo s Robom Kotianom, alebo s Ivanom Brožíkom. Sú to páni, ktorí si prešli rôznymi pozíciami v novinárskom svete a držia si tvár a chrbtovú kosť.

Braňo ma naučil jednu dôležitú vec – “Fakty. Tie sú kľúč, fakty sa dajú overiť, potvrdiť aj vyvrátiť. A keď niekto šíri nepravdivé fakty, dá sa to preukázať. Nikto nemôže robiť pravdivé závery z nepravdivých faktov.”

Závery, ako hlasovali poslanci MsZ o jednotlivých návrhoch. Zdroj : videozáznam z www.vkapusany.sk

Detské jaslenávrh po pripomienkovaní štatutára – zvýšiť poplatok zo 100 na 150 Eur – ZA – Kočiš, Papp, Šimko, Vetrecin, Mihók, Boczán, Proti – Hrabčák, Jakabová, Balogh, Kondáš, Zdržali sa : Rožok, Hack

ŠKD návrh po pripomienkovaní štatutárazvýšiť zo 7 na 10 Eur, pre hmotnú núdzu na 5 Eur – ZA – Kočiš, Papp, Šimko, Vetrecin, Mihók, Boczán, Proti – Balogh, Jakabová, Kondáš, Zdržali sa : Rožok, Hrabčák, Hack,

MŠ – návrh po pripomienkovanízvýšiť zo 7 na 10 Eur, pre hmotnú núdzu na 5 Eur – ZA – Kočiš, Papp, Šimko, Vetrecin, Mihók, Boczán, Proti – Balogh, Jakabová, Zdržali sa : Rožok, Hrabčák, Hack, Kondáš

CVČ – návrh po pripomienkovaní, kde sa každá jedna položka mala navýšiť o 2 Eurá na jeden mesiac  – ZA – Kočiš, Papp, Šimko, Vetrecin, Mihók, Boczán, Proti – Balogh, Jakabová, Zdržali sa : Rožok, Hrabčák, Hack, Kondáš,

ZUŠnávrh po pripomienkovaní, kde sa každá jedna položka mala navýšiť o 2 Eurá na jeden mesiac – ZA – Kočiš, Papp, Šimko, Vetrecin, Mihók, Boczán, Proti – Kondáš, Jakabová, Zdržali sa : Rožok, Hrabčák, Hack, Balogh

Ak si porovnáte obrázok zo dňa 30. augusta a to, čo skutočne odznelo na zasadnutí MsZ a čo je možné odkontrolovať na videozázname, zistíte, že autor obrázku klame. To, že s ním súhlasia aj dvaja poslanci MsZ p. Balogh, aj p. poslanec Kondás si môžete odkontrolovať na stránke, ktorú spravuje osoba, ktorá túto informáciu zverejnila.

p. Kondáš je predseda Školsko – kultúrnej komisie, ktorý zasadnutie tejto komisie, ako to vyplýva z videozáznamu pred uskutočnením zastupiteľstva nezvolal. Prečo si nesplnil túto povinnosť a prečo sa nevenovali členovia tejto komisie návrhom VZN, ktorými sú nie iba poslanci, ale aj radoví občania, vie iba on. Taktiež nebol v niektorých bodoch proti, ale sa iba zdržal.

Čo na záver?

Čudné kopce, kvádre, silueta draka, strašidelný zámok, spustnuté kolotoče, polámané labutie krídla. Sme v hlave človeka, keď píše status a vytvára obrázky a neoverí si fakty. Taký človek je “Showman”, ktorý síce vie pobaviť, alebo populisticky pobúriť, ale to je tak všetko. A čo by odkázal Osho takému človeku, ak by žil – MÔŽEŠ BYŤ SPROSTÝ, ALE NIE PRÍLIŠ!

A ako vnímame možnosť ZDRŽAL SA počas hlasovania nájdete v článku ZDRŽAŤ SA POČAS HLASOVANIA ZNAMENÁtu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov