10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 23. júna 2020 (www.vkapusany.sk)

Primátor mesta Peter Petrikán zvoláva 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2020 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti na prízemí Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

4. Ústna správa o činností komisií pri Mestskom zastupiteľstve – predkladajú: predsedovia komisií

5. Schválenie záverečného účtu mesta Veľké Kapušany za rok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

6. Schválenie kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta V. Kapušany – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

7. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

8. Plán práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta

9. Plán práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve na II. polrok 2020 – predkladajú predsedovia komisií

10. Diskusia

11. Záver.

Zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov