Dejiny Veľkých Kapušian – Nagykapos története (www.vkapusany.sk)

Vážené dámy !
Vážení páni !

Významný rímsky filozof a štátnik, Marcus Tullius Cicero sa nezmazateľne zapísal do kultúrneho a spoločenského vedomia ľudstva svojimi dielami a neúnavnou prácou.

 Jedna z jeho myšlienok: „História magistra vitae“, história je učiteľkou života je maják v práci všetkých tých, ktorí sa zaoberajú štúdiom a interpretáciou histórie.

 Zrejme tomu nebolo ináč ani v prípade Dr. h.c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD, rektora Prešovskej univerzity, ktorý stál a pracoval na čele kolektívu, a kreoval prvú monografiu o našom meste: „Dejiny Veľkých Kapušian – Nagykapos története“.

Neprináleží mi približovať obsah monografie – to je vis mayor – vecou autora, ktorý stojí za napísaním tejto knihy.

Avšak  ako človeku, ktorý sa dlhoročne zaoberá históriou mi dovoľte niekoľko myšlienok.

Monografia, ktorá sa dostáva do rúk veľkokapušančanom je zaslúženým darom k minuloročnému 805. výročiu prvej písomnej zmienky  o Kapušanoch.

 Uvedením komplexnej histórie mesta, získavajú občania o pochopiteľne aj ďalší čitatelia, dôležitý kompas nielen o dejinách Veľkých Kapušian, ale aj v celom rade súvisiacich atribútoch ako napr. o geografickej štruktúre sídla, archeologických aspektoch, spoločenských a politických dianiach, ale aj o faktoroch  bytia a žitia ľudí, ktorí tu žili.

 Monografia je nepochybne skvelým prvkom posilňovania zdravého lokálpatriotizmu – čo do vnútra. A čo do vonkajšia – skvelým  goodwillovým atribútom.

Medzi ostatnými publikáciami, ktoré mesto mapujú z rôznych aspektov, patrí monografii plným právom aj sceľujúci aspekt.

V časopriestore minulosti – súčasnosti a budúcnosti tu tak vznikol vysoko komplexný edukačný článok, na základe čoho je na čom budovať, rozvíjať, ale hlavne kreovať ono: „História magistra vitae“.

Šťastnú cestu, monografia o minulosti – cestou prítomnosti a budúcnosti.

foto zdroj: www.vkapusany.sk

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Marcus Tullius Cicero ókori római filozófus és államférfi maradandó műveivel és fáradhatatlan munkásságával kitörölhetetlenül beírta magát a társadalom és emberiség tudatába.

Egyik fő gondolata: „Historia magistra vitae“- a történelem az élet tanítómestere, amely világítótoronyként szolgál a történelemkutatók számára. Valószínűleg nem lehetett ez másképp az Epejesi Egyetem Dr. h.c. prof. PhDr. Kónya Péter, PhD rektoránál sem, aki munkaközössége élén megalkotta városunk első monográfiáját: „Nagykapos története“ címmel.

Nem tisztem a könyv tartalmát feltárni, hisz ez a szerző, a könyv alkotójának a feladata, mégis engedtessék meg nekem, mint a történelemmel régóta foglalkozó személynek, hogy kifejtsem néhány gondolatomat.

Ez a monográfia, amelyt most a nagykaposiak a kezükbe vehetnek a tavaly, Nagykapos első írásos említésének 805. évfordulója alkalmából joggal megérdemelt ajándék. A város átfogó történelmének bemutatásával a tisztelt olvasó nemcsak Nagykapos történetéről kap pontos metszetet, hanem számos más jellegzetességről is tudomást szerezhet, mint pl. a helység földtani szerkezetéről, régészeti vonatkozásairól, társadalmi és történelmi történéseiről és egyéb, az itt élő emberek életét és létét meghatározó körülményekről.

A kiadvány egyrészt kétségtelenül az egészséges lokálpatriotizmus megerősítését szolgálja, másrészt nagyon szép és nemes ismérve városunknak. Egyéb, a várost más-más oldalról bemutató kiadványok mellett ez a monográfia joggal megérdemli az „összefoglaló” jelzőt. A múlt, a jelen és a jövő tér-idejében megszületett egy egységes oktatási kódex, amelyre lehet építeni, amelynek nyomán lehet haladni, hisz a történelem az élet tanítómestere.

Jó utat a jelenen és a jövőn keresztül a múlt monográfiájával.

foto zdroj: www.vkapusany.sk

Knihu si môžete zákúpiť od 20.5.2020 v Turistickom informačnom centre vo Veľkých Kapušanoch a v Mestskom kultúrnom stredisku.

Cena knihy je 14 eur.
Kontakt TIC:  tel.: +421 56/6384317, e-mail:tic2@vkapusany.sk,
Kontakt MsKs: tel.: +42156 638 2485, e-mail: msks@vkapusany.sk

Zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov