Výstavba multifunkčnej plochy

Mestské noviny COPUS IV/2019 priniesli v roku 2019 článok s názvom Bude ľadová plocha(?) , v ktorom autor článku Boczán Ferenc uviedol : “Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“) dňa 02.08.2019 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“. Na základe tejto výzvy Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 27. 8. 2019 prijalo uznesenie, v zmysle ktorého Mesto Veľké Kapušany súhlasí s podmienkami SZĽH a podá žiadosť na uvedený projekt. Hlavným cieľom predmetného projektu je vytvorenie primeraného a bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov. Takýmto bezpečným priestorom je v tomto projekte nenáročná multifunkčná športová plocha (ďalej len ako „multifunkčná plocha“) so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu, ktorá bude umiestnený na nádvorí Základnej školy Jánosa Erdélyiho. Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche bude zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok (2ks) a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. Multifunkčná plocha sa bude inštalovať so základnou strediskovou školou, bude nezastrešená a bude slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období bude pokrytá multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Bude preto využiteľná pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka. SZĽH má pripravenú aj sadu pomôcok a vybavenie pre kurz základného korčuľovania, ktorý funguje pod názvom „Školský korčuliarsky program“. V tomto vybavení sú korčule, dresy a prilby v počte 30 ks a pomôcky pre organizáciu takéhoto kurzu (pre letné obdobie kužele, lopty a ďalšie športové pomôcky). Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH. Konkrétna cena dodania a nainštalovania technických zariadení (chladiaci rošt ľadovej plochy; zdroj chladu+kontajner; kontajner pre rolbu, pre zásobník teplej vody, pre el. rozvádzač; mantinely; stĺpové osvetlenie; stĺpy pre záchytné siete, plastové rošty na spevnenie plochy, 2 bránky) vzíde z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa predmetných prác. Osobitnú dodávku budú tvoriť, 30 sád dresov, prilieb a korčúľ, lopty a kužele. Investorom a majiteľom multifunkčnej plochy bude SZĽH Infra, s.r.o., – 100 % dcérska spoločnosť SZĽH, ktorej mesto zmluvne za symbolickú cenu (1 Euro/ rok) prenajme predmetný pozemok na inštaláciu multifunkčnej plochy na dobu 10 rokov. Po uplynutí 10 rokov ostáva multifunkčná plocha s technickým príslušenstvom majetkom Mesta Veľké Kapušany bez ďalších poplatkov a záväzkov voči SZĽH. Ľadová plocha bude musieť byť v prevádzke najmenej 4 mesiace v roku. V pracovnom týždni musí byť čas na ľadovej ploche vyčlenený na školské korčuliarske kurzy a hokejové a korčuliarske krúžky do 16:00 hod. Cez víkend na turnaje detí v prípade ich organizovania zo strany SZĽH. Ostatný čas bude mať mesto k dispozícii na komerčné aktivity. Termín inštalácie multifunkčnej plochy zhotoviteľom do prevádzky, po schválení sa predpokladá do 31.12.2019.”

Výstavba multifunkčnej plochy bola zaradená do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva aj dňa 7. mája 2020. (videozáznam 0:06:14 ) – Primátor mesta Peter Petrikán v úvode pripomenul poslancom fakty, ktoré boli zverejnené aj v článku mestských novín COPUS IV/2019 a oznámil im, že projekt bol úspešný.

Primátor mesta uviedol, že sa zúčastnil stretnutia na SZĽH, kam prichádzali zástupcovia jednotlivých obcí s ktorými sa vzhľadom na vzniknutú situáciu okolo epidémie rokovalo po jednom. Na tomto stretnutí ponúkol SZĽH alternatívu, že zväz vypracuje spoločný projekt pre všetky plochy, ktoré majú byť vystavané. V projekte ale vznikla nová podmienka, ktorá pri prvej výzve nebola a to, že ľadovú plochu bude potrebné prestrešiť a SZĽH potrebuje stanovisko či je Mesto ochotné ľadovú plochu prestrešiť, alebo nie a čakajú na stanovisko, či sa Mesto pustí do prekrývania a zabezpečí prekrytie ľadovej plochy od dokončenia jej výstavby do dvoch rokov alebo nie. Primátor uviedol tiež, že ak nebudú súhlasiť s prestrešením ľadovej plochy, tak je pravdepodobné, že ľadovú plochu namiesto nášho mesta získa iné mesto.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sme sa dozvedeli, že prestrešenie má byť – Klasická oblúková strecha, s tým, že vo vnútri by mali byť priestory, kde si ľudia môžu sadnúť, prezuť sa a tým pádom by ľadová plocha mohla mať aj väčšiu komerčnú zaťaženosť. Prestrešenie by malo byť jednoduché, žiadna nosná konštrukcia, predné aj zadné čelo plechy, nie tesné. Ako odznelo na zasadnutí, to prestrešenie je dôležité, pretože ak v zime napadne na ľadovú plochu sneh, je problém ju udržiavať a takto by to bolo lacnejšie aj efektívnejšie riešenie.

Primátor mesta zdôraznil, že ak Mesto do dvoch rokov prekryje ľadovú plochu, čiže ak poslanci schvália uznesenie, tak táto malá športová hala by už nebola v priestoroch školy, ako sa plánovalo pôvodne, ale na ul. Kúpeľnej, nakoľko tam je dostatočný počet parkovacích miest, na futbalovom štadióne sú sociálne zariadenia a v prípade potreby aj sprchy.

Ďalšou podmienkou je, že štadión musia využívať žiaci ZŠ, MŠ, krúžky, čiže pre verejnosť by mohol slúžiť, ak bude ľadová plocha zastrešená v poobedňajších a večerných hodinách a počas víkendov.

Cena spolu činí okolo 300 000 Eur. V ktorej je prestrešenie, spodná stavba, inžinierske siete, projekt…Pre rozbehnutie zmluvných záležitostí so SZĽH bude potrebné, aby poslanci našli v rozpočte financie na prestrešenie do dvoch rokov. Čiže ak sa uznesú, že áno, na budúci rok sa môže začať stavať.

Primátor mesta zároveň informoval Mestské zastupiteľstvo o tom, že v meste sa založil Hokejový klub junior, ktorého predsedom je Ing. Peter Repovský. Už na jar v tomto roku sa mala rozbehnúť hokejbalová liga pre žiačikov našich dvoch škol, ZŠ POH a ZŠ J. Erdélyiho a ZŠ Vojany a ZŠ Veľké Slemence. Mesto, vďaka vyjednávacím schopnostiam primátora mesta už získalo aj výstroj pre týchto žiakov, ktorá došla a je uložená v CVČ. Zatiaľ kvôli situácii okolo koronavírusu sa to nerozbehlo, ale je pripravená aj zmluva v spolupráci s hokejovým klubom v Michalovciach na základe ktorej sa deti budú stretávať v Michalovciach, alebo keby bola ľadová plocha tak už u nás vo Veľkých Kapušanoch a názov týchto stretnutí by bol – Korčuliarska gramotnosť. Veci sa pohli, ako informoval primátor mesta a ak sa situácia upokojí, hokejbalová liga by už mala začať fungovať od septembra.

Opätovne zdôraznil, že celá výstavba by sa mohla zvládnuť do 2 troch rokov, s tým, žeby sa najskôr postavil spodok, ktorý by sa už mohol využívať, v lete by sa mohol využívať aj na iné športy a do dvoch rokov od postavenia spodnej časti by sa ľadová plocha prekryla. Podľa jeho názoru jednoznačne je potrebné nájsť v rozpočte peniaze, pretože v okolí Bratislavy je určite veľa miest, ktoré by sa do toho okamžite pustili a naše mesto sa dostalo medzi 11 miest, ktoré boli vybraté. Pripomenul tiež, že o výstavbu ľadovej plochy sa Mesto nestará, výstavbu zabezpečuje SZĽH, Mesto má pripraviť podložie, oni ľadovú plochu postavia a keď už bude, Mesto má dva roky na to, aby ju prekrylo. Uviedol, že nie je to malý peniaz, ako to býva pri veľkých projektoch s 5 % spoluúčasťou, ale podmienky sú dané a SZĽH žiada záverečné stanovisko. 10 rokov by Mesto platilo nájom 5000 Eur ročne, plus energie, ale po 10 rokoch by Mesto malo svoju multifunkčnú ľadovú plochu. Zdôraznil, že dôraz nie je na podnikaní, ale na deťoch, aby sa naučili korčuľovať, aby si vybudovali vzťah ku športu.

Predtým, ako prečítal uznesenie uviedol stanovisko vedenia mesta, ktoré bolo Za a poslancom prízvukoval, že preto je poslanecká práca zaujímavá, že treba zaujať stanovisko aj k takýmto bodom.

Na záver prečítal Uznesenie : MsZ súhlasí s vyhotovením projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, súhlasí so spodnou výstavbou, s terénnou úpravou a súhlasí s výstavbou prestrešenia do dvoch rokov od začatia stavby.

Poslanci hlasovali takto – ZA – 10, PROTI – 0, Zdržal sa – 1 poslanec Rastislav Rožok

pozn. redakcie – Zdržať sa hlasovania má právo každý, ale je to trochu alibistický prístup.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov