Plán práce Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2020 (www.vkapusany.sk)

FEBRUÁR – 12.02.2020


P r o g r a m rokovania 8. zasadnutia MsZ :
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
MsZ, Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
2. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva predsedovia komisií MsZ
3. Návrh na opravu ciest, chodníkov, parkovísk, zábradlí
a priechodov pre chodcov plánovaný na rok 2020
Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia
4. Informácia o podaných projektoch a realizácii
schválených projektov financovaných z fondov EÚ,
štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, Ing. Andrea Soltészová
projektový manažér
5. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a MsKS Veľké Kapušany
za II. polrok 2019, Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
PhDr. Štefan Töviš, riaditeľ MsKS
6. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019 Ing.Zuzana Gereová, vedúca
ekonomického oddelenia
7. Informatívna správa o výsledku inventarizácie
nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany, Ing. Zuzana Gereová, vedúca
ekonomického oddelenia
8. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok školského roku 2019/2020, Mgr. Emese Szomráki, referent Školského úradu
9. Rôzne

APRÍL – 08.04.2020

P r o g r a m rokovania 9. zasadnutia:
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
2. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva predsedovia komisií MsZ
3. Tématický rok 2020 PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
4. Vyhlásenie III. ročníka súťaže o najkrajší balkón, záhradu, dvor pri rodinnom dome, predzáhradku pri bytovom dome a v záhradkárskej osade
PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany za rok 2019, Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
6. Vyhodnotenie a úprava rozpočtu mesta Veľké Kapušany za I. kvartál roku 2020, Ing.Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
7. Rôzne

Máj – 20.05.2020
P r o g r a m rokovania 9. zasadnutia MsZ:
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
2. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva predsedovia komisií MsZ
3. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2019 Bc. Zoltán Szabó
náčelník MsP Veľké Kapušany
4. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany
za rok 2019
riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
5. Rôzne

Jún – 24.06.2020
P r o g r a m rokovania 10. zasadnutia MsZ :
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
MsZ, Mgr. Anetta Kalapos hlavná kontrolórka mesta
2. Ústna správa o činnosti komisií MsZ predsedovia komisií MsZ
3. Schválenie záverečného účtu mesta Veľké Kapušany za rok
2019, Ing. Zuzana Gereová vedúca ekonomického oddelenia
4. Úprava rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2020 Ing. Zuzana Gereová vedúca ekonomického oddelenia
5. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020, Mgr. Anetta Kalapos hlavná kontrolórka mesta
6. Plán práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
7. Plán práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve na II. polrok
2020 predsedovia komisií MsZ
8. Rôzne

Zdroj: www.vkapusany.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov