Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

Primátor mesta PaedDr. Peter Petrikán zvoláva 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 160/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2020 – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, referentka Školského úradu
  4. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2020 – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
  5. Návrh plánu práce komisií Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch na I. polrok 2020 – predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií Mestského zastupiteľstva
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany na obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
  7. Diskusia
  8. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov