6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční dňa 4.12.2019 o 10:00 hod.

Primátor mesta Veľké Kapušany zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch dňa 4. decembra 2019 o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.09.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
 4. Správa o kontrole pokladničných hotovosti, pokladničných kníh, príjmových a výdavkových dokladov za aktuálny mesiac (december) v roku 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
 5. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva
 6. Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení na školský rok 2018/2019 – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, referentka Školského úradu
 7. Konsolidovaná výročná správa mesta Veľké Kapušany za rok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia 8
 8. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany na rok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
 9. Návrh programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany na roky 2020-2022 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
 10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany -predkladá: JUDr. Ferenc Boczán zástupca primátora
 11. Diskusia
 12. Záver.

Zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov